Ajankohtaista
 

Ajankohtaista

Ilmailun alkuvuoden 2019 turvallisuustilanne hyvä

12.4.2019

Vuosi 2018 sujui suomalaisessa ilmailussa turvallisesti - dronetapausten kasvu vuoden trendi

7.1.2019

Vuosi 2018 sujui suomalaisessa ilmailussa turvallisesti. Kaupallisessa ilmakuljetuksessa ei tapahtunut onnettomuuksia ja yleis- ja harrasteilmailussa niitä tapahtui 6. Vuoden aikana Suomessa tapahtui kaksi onnettomuutta ulkomaisille ilma-aluksille, joissa menehtyi kaksi ulkomaalaista henkilöä.

Vakavia vaaratilanteita tapahtui hieman edellisvuotta enemmän. Dronetoiminnan kasvu näkyi lisääntyneinä läheltä piti-tilanteina.

Liikennefaktaan lisätty tietoa yhdenvertaisuudesta liikenteessä

28.11.2018

Vuoden 2018 kolmas neljännes sujui ilmailussa varsin turvallisesti - dronetapaukset edelleen kasvussa

12.10.2018

Vuoden 2018 ensimmäinen puolisko sujunut ilmailussa turvallisesti - dronejen aiheuttamat läheltä piti-tilanteet kasvussa

6.7.2018

Ilmailun turvallisuustilanne alkuvuonna hyvä - muutamia vakavia kiitotiepoikkeamia

20.4.2018

Vuoden 2018 ensimmäinen neljännes sujui suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa melko hyvin.

Vuosi 2017 oli historiallisen turvallinen ilmailuvuosi maailmanlaajuisesti

23.1.2018

Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA) ennakkotietojen mukaan vuonna 2017 sattui 7 kuolemaan johtanutta onnettomuutta maailmanlaajuisesti kaupallisessa ilmakuljetuksessa.

Ilmailun turvallisuus pysynyt korkealla tasolla

19.1.2018

Kaupallisen ilmailun osalta vuosi 2017 oli kansainvälisesti historian turvallisimpia. Myös Suomessa turvallisuustaso on pysynyt aikaisempien vuosien korkealla tasolla.

Vaihtoehtoisten käyttövoimien ensirekisteröintimäärä kasvoi yli kaksinkertaiseksi edellisvuodesta

18.1.2018

Uusia henkilöautoja ensirekisteröintiin 118 583, mikä on 0,4 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Vaihtoehtoisten käyttövoimien ensirekisteröintimäärä kasvoi 117 prosentilla.

Merionnettomuuksien määrä laski merkittävästi viime vuonna

17.1.2018

Suomen vesialueilla tapahtui viime vuonna 31 merionnettomuutta, mikä on noin neljänneksen edellisvuotta vähemmän. Kokonaisuutena merenkulun turvallisuuden tilaa voidaan pitää hyvänä.

Vuonna 2017 raideliikenteessä vähän onnettomuuksia, mutta poikkeuksellisen paljon henkilövahinkoja

16.1.2018

Vuosi 2017 oli rautatieturvallisuuden suhteen kaksijakoinen - onnettomuuksia tapahtui vähän ja matkustajaturvallisuus säilyi hyvällä tasolla, mutta samalla onnettomuuksista aiheutui poikkeuksellisen paljon henkilövahinkoja.

Vuonna 2017 rautatieonnettomuuksissa tapahtunut poikkeuksellisen paljon henkilövahinkoja

10.11.2017

Rautatieturvallisuus on kehittynyt Suomessa vuosia hyvään suuntaan. Vuonna 2017 rautatieonnettomuuksissa on kuitenkin tapahtunut poikkeuksellisen paljon henkilövahinkoja, joten voidaan katsoa rautatieturvallisuuden hetkellisesti heikentyneen.

Vuoden 2017 syyskuun loppuun mennessä Suomen vesialueilla tapahtunut 24 onnettomuutta

10.11.2017

Viime vuonna vastaavana aikana sattui 36 onnettomuutta.

Liikenneviraston tasoristeyksiä koskevien toimintalinjauksien tavoitteena tasoristeysturvallisuuden parantaminen

8.11.2017

Liikennevirasto sai vuonna 2016 valmiiksi uudet tasoristeyksiä koskevat toimintalinjaukset, joiden tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Toimintalinjat ulottuvat vuoteen 2030 saakka.

Viime vuosien vakavin rautatieonnettomuus tapahtui Raaseporissa 26.10.2017

8.11.2017

Viime vuosien vakavin rautatieonnettomuus tapahtui Raaseporissa 26.10.2017 kiskobussin törmätessä puolustusvoimien miehistön kuljetusajoneuvoon. Onnettomuudessa menehtyi 4 henkilöä, joista 3 oli ajoneuvon kyydissä ja 1 oli junan matkustaja.

Matkojen toimintavarmuus toimii kansalaisten odotusten mukaisesti

8.11.2017

Kansalaisten tyytyväisyyttä liikennejärjestelmään seurataan asiakastutkimuksiin perustuvien mittareiden avulla.

Onko liikennejärjestelmämme toimintavarma?

8.11.2017

Toimiva liikennejärjestelmä kuljettaa aikuiset töihin, lapset kouluun, maidon kauppaan ja vientituotteemme maailmalle.

Liikenteen markkinoiden lainsäädäntöä uudistetaan parhaillaan

8.11.2017

Sääntelyä kevennetään ja se kootaan yhtenäiseksi laiksi liikenteen palveluista (liikennepalvelulaki). Uudistuksen tavoitteena on edistää ja mahdollistaa markkinoiden avautuminen ja laajentuminen.

Heinä-syyskuussa 2 ilma-aluksen hallinnan menetys-tilannetta

3.11.2017

Ilma-aluksen hallinnan menetys-tilanteita tapahtui kolmannella neljänneksellä kaksi tapausta yleisilmailussa ja harrasteilmailussa ja lisäksi miehittämättömille ilma-aluksille (droneille) kaksi raportoitua tapausta.

Yleis- ja harrasteilmailussa turvallisuus edellisvuotta hieman heikommalla tasolla

27.10.2017

Kotimaisessa yleis- ja harrasteilmailussa vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä turvallisuus oli edellisvuotta hieman heikommalla tasolla. Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna tilanne on kehittynyt parempaan suuntaan.

Suomalaisen kaupallisen ilmakuljetuksen turvallisuus edelleen hyvällä tasolla

27.10.2017

Suomalaisen aikataulunmukaisen kaupallisen ilmakuljetuksen turvallisuus oli edelleen hyvällä tasolla vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä, kun tilannetta mitataan ylätason mittareilla. Onnettomuudeksi tai vakavaksi vaaratilanteeksi luokiteltavia tilanteita ei tällä jaksolla tapahtunut.

Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt maakunnittain 2016

17.5.2017

Henkilöautokannan keski-ikä ja romutusikä 2016

17.5.2017

Sähkö- ja kaasuautojen ensirekisteröinnit maakunnittain 2016

17.5.2017

Sähkövedon osuus ajetuista junakilometreistä

17.2.2017

Haitallisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi liikenteessä on tavoitteena siirtyä käyttämään yhä enemmän vaihtoehtoisia käyttövoimia.

Vuosittain myydyt uudet henkilöautot 2016

31.1.2017

Vaihtoehtoisten polttoaineiden ja käyttövoimien osuus ensirekisteröidyistä henkilöautoista 2016

31.1.2017

Ensirekisteröityjen henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt 2016

31.1.2017

Tasoristeysturvallisuuden kehittyminen on maailmalla hidastunut

21.7.2016

Trafi järjesti Helsingissä kesäkuussa 2016 kansainvälisen tasoristeysturvallisuutta käsitelleen konferenssin (Global Level Crossing Safety Symbosium, GLXS).

Liikenteen aiheuttamalle melulle altistuvien kansalaisten määrä

20.7.2016