Artikkeli

Sähkövedon osuus ajetuista junakilometreistä

17.2.2017

Haitallisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi liikenteessä on tavoitteena siirtyä käyttämään yhä enemmän vaihtoehtoisia käyttövoimia.

Liikennemuodoista rautatiet ovat pisimmällä vaihtoehtoisten käyttövoimien hyödyntämisessä. Huomattava osa junaliikenteestä kulkee sähköllä. Sähkön käytön osuutta junaliikenteessä ilmentää parhaiten luku, joka kuvaa sähkövedon osuutta ajetuista junakilometreistä.

Sähkövedon osuus ajetuista junakilometreistä on kasvanut viime vuosina. Vuonna 2016 se oli 89,5 prosenttia kaikista ajetuista junakilometreistä. Matkustajaliikenteen sähkövedon osuus oli vuonna 2016 94,6 prosenttia ja tavaraliikenteen 76,6 prosenttia. Matkustajaliikenteen osuus kasvoi noin prosenttiyksikön ja tavaraliikenteen osuus noin kahden prosenttiyksikön verran.