Artikkeli

Ensirekisteröityjen henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt 2016

31.1.2017

EU-maita sitova, ensirekisteröityjen henkilöautojen hiilidioksidipäästöjä koskeva tavoite vuodelle 2020 on 95 g/CO2/km. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2009/443/EY päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille (henkilöautojen sitova CO2-raja-arvo) tuli voimaan kesäkuussa 2009. Asetuksen tavoitteena on saada uuden autokannan keskimää-räiset CO2-päästöt 120-130 g/km tasolle vuoteen 2015 mennessä ja 95 g/km tasolle vuoteen 2020 mennessä. Vuoden 2015 tavoite saavutettiin Suomessa. Suomessa henkilöautojen CO2-päästöjä on pyritty vähentämään mm. autoverotuksen kautta. Autovero on porrastettu auton ominaispäästöjen mukaisesti (CO2/g/km).

Ensirekisteröityjen henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt

200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020
Yhteensä179,26177,36163,1157,3149,6144,8139,7132,4128,4123,6120,6118,8nullnullnull
Bensiini180,02178,93166,5157,2149,5143,9138,8131,3127,2122,8120,1118,5nullnullnull
Diesel175,9173,11159,5157,5149,6145,7141,2134,7130,4126,7124,5126,2nullnullnull
Tavoite 2020nullnullnullnull149,6144,1138,7133,2127,8122,3116,8111,4105,9100,595

Suomen ensirekisteröityjen henkilöautojen keskimääräiset CO2-päästöt ovat vähentyneet vuodesta 2006 vuoden 2016 loppuun mennessä noin 33 prosentin verran. Vuonna 2006 hiilidioksidipäästöjen keskiarvo oli 179,26 g/CO2/km, kun vuonna 2016 vastaava luku oli 120,6 g/CO2/km. EU-maiden keskiarvo uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöille oli vuonna 2015 119,6 g/km.

Mikäli uusien henkilöautojen CO2-päästöt alenevat suunnilleen saman verran tästä eteenpäin, päästöjen alenemistahti tulee jäämään vähän vuodelle 2020 asetusta tavoitteesta (95 g/CO2/km). Jotta Suomi saavuttaisi vuoden 2020 tavoitteen, ensirekisteröityjen henkilöautojen CO2-päästöjen tulisi vähentyä vuosittain keskimäärin 5,5 grammaa vuodessa. Vuosina 2010-2016 päästöt ovat vähentyneet keskimäärin noin 4,8 gramman vuosivauhtia.

Tällä hetkellä ei ole olemassa tekniikkaa hiilidioksidin poistamiseksi pakokaasuista. Hiilidioksidipäästön määrä on suorassa suhteessa käytetyn polttoaineen määrään ja laatuun. Polttoaineen kulutukseen vaikuttavat muun muassa ajoneuvon paino, aerodynaamiset ominaisuudet ja renkaiden kitkaominaisuudet sekä moottorin hyötysuhde. Myös ajotavalla on merkitystä ja taloudellinen, polttoaineitta säästävä ajotapa vähentää samalla ajoneuvon CO2-päästöjä. Lisäksi päästöjä voidaan vähentää esimerkiksi suosimalla vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntäviä autoja.