Artikkeli

Vaihtoehtoisten polttoaineiden ja käyttövoimien osuus ensirekisteröidyistä henkilöautoista 2016

31.1.2017

Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla tai polttoaineilla toimivilla ajoneuvoilla tarkoitetaan sähköllä, vedyllä ja kaasulla (LNG, CNG, LPG) kokonaan tai osittain (hybridit ja ladattavat hybridit) käyviä autoja sekä korkeaseosetanoliautoja (flexifuel). Liikenne- ja viestintäministeriön asettaman työryhmän ehdotuksessa vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkon suunnitelmaksi (22.11.2016) esitetään, että kaikki Suomessa myytävät uudet autot olisivat vaihtoehtoisten käyttövoimien hyödyntämiseen soveltuvia jo vuonna 2030. Vuoden 2020 välitavoitteena on, että 20 prosenttia uusista henkilö voisi kulkea jollakin vaihtoehtoisella käyttövoimalla ja vuoden 2025 tavoitteena on 50 prosentin osuus eli puolet kaikista uusista henkilöautoista.

Vuonna 2016 vaihtoehtoisilla käyttövoimilla tai polttoaineilla toimivien henkilöautojen osuus oli n. 1,4 prosenttia kaikista henkilöautojen ensirekisteröinneistä. Mikäli mukaan lasketaan myös ei-ladattavat hybridit osuus oli noin 5,3 prosenttia. Vuonna 2015 vaihtoehtoisten käyttövoimien tai polttoaineiden osuus oli noin 0,85 % kaikista henkilöautojen ensirekisteröinneistä (ei sisällä ei-ladattavia hybridejä). Asiassa ei ole tapahtunut merkittävää positiivista kehitystä.

 

Ensirekisteröidyt henkilöautot käyttövoimittain 2016

Sarake 1
Bensiini73251
Diesel39451
Sähkö223
Kaasu165
Flexfuel14
Ladattavat hybridit1208
Ei-ladattavat hybridit4679

Liikenne- ja viestintäministeriön asettaman työryhmän ehdotuksessa vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkon suunnitelmaksi esitetyn tavoitteen saavuttamiseksi vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus uusista henkilöautoista pitäisi saada ripeään kasvuun. Jos ”uran” ajatellaan olevan lineaarinen, se tarkoittaisi laskennallisesti, että vuonna 2017 pitäisi myydä noin 4 400 vaihtoehtoista polttoainetta tai käyttövoimaa hyödyntävää henkilöautoa, vuonna 2018 noin 8 800 kpl ja vuonna 2020 noin 22 000 kpl. Vuonna 2025 uusista henkilöautoista vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntäviä tulisi olla noin 55 000 kpl ja vuonna 2030 noin 110 000 kpl. Arvio on tehty noin 110 000 vuosittaisen henkilöauton ensirekisteröinnin mukaan.