Artikkeli

Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt maakunnittain 2016

17.5.2017

Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt olivat Suomessa maaliskuun alussa 162,2 g/km. Suurimmat keskipäästöt olivat Pohjois-Karjalassa, Keski-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Pienimmät keskipäästöt olivat puolestaan Uudellamaalla. Henkilöautojen keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen jakautumisessa maakunnittain on nähtävissä viitteitä myös ajoneuvokannan iän vaikutuksesta päästöihin, sillä ajoneuvokanta oli vuoden 2016 lopussa vanhinta Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa sekä nuorinta Uudellamaalla. Myös vaihtoehtoisia käyttövoimia (sähkö, kaasu, ladattavat hybridit, flexifuel ja vety) hyödyntävien ajoneuvojen määrä vaikuttaa liikennekäytössä olevien henkilöautojen hiilidioksidipäästöihin. Eniten niitä on ensirekisteröity Uudellamaalla.