Artikkeli

Suomalaisen kaupallisen ilmakuljetuksen turvallisuus edelleen hyvällä tasolla

27.10.2017

Suomalaisen aikataulunmukaisen kaupallisen ilmakuljetuksen turvallisuus oli edelleen hyvällä tasolla vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä, kun tilannetta mitataan ylätason mittareilla. Onnettomuudeksi tai vakavaksi vaaratilanteeksi luokiteltavia tilanteita ei tällä jaksolla tapahtunut.

Koko vuonna ei toistaiseksi ole ole tapahtunut onnettomuuksia. Vakavia vaaratilanteita on vuoden aikana tapahtunut yhteensä 5.

Edellisenä vuonna vastaavaan aikaan onnettomuuksia ei myöskään ollut tapahtunut, ja vakavia vaaratilanteita oli ollut 2.

Tilanne kolmannella neljänneksellä myös tason 2 mittareilla arvioiden on yleisesti ottaen hyvä. Ilma-alusten väliset läheltä piti -tilanteet ilmassa sekä kiitotiepoikkeamat ovat kuitenkin lisääntyneet edellisvuoteen nähden.

Läheltä piti -tilanteissa toisena osapuolena oli useissa tapauksissa miehittämätön ilma-alus (drone).

Lue lisää Ilmailun turvallisuustavoitteiden seurannasta.