Artikkeli

Yleis- ja harrasteilmailussa turvallisuus edellisvuotta hieman heikommalla tasolla

27.10.2017

Kotimaisessa yleis- ja harrasteilmailussa vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä turvallisuus oli edellisvuotta hieman heikommalla tasolla. Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna tilanne on kehittynyt parempaan suuntaan.

Onnettomuudet ovat yleis- ja harrasteilmailussa edelleen onneksi harvinaisia, mutta niiden määrä kuitenkin kasvoi edellisvuoden vertailujaksosta. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui yksi. Onnettomuuksien määrä on silti edelleen hyvällä tasolla kun katsotaan tilannetta pidemmällä aikavälillä.

Vakavien vaaratilanteiden määrä on nyt samalla tasolla kuin edellisvuonna. Niiden osalta voi todeta määrän olevan pidemmän aikavälin keskiarvossa.

Tason 2 mittareilla arvioituna yleis- ja harrasteilmailussa tilanne on yleisesti ottaen kehittynyt hyvään suuntaan aiempiin vuosiin nähden. Kolmannella neljänneksellä kuitenkin ilma-alusten välisten läheltä piti -tilanteiden määrä oli edelleen suurempi kuin edellisenä vuonna.

Lue lisää ilmailun turvallisuustavoitteiden seurannasta.