Artikkeli

Liikenteen markkinoiden lainsäädäntöä uudistetaan parhaillaan

8.11.2017

Sääntelyä kevennetään ja se kootaan yhtenäiseksi laiksi liikenteen palveluista (liikennepalvelulaki). Uudistuksen tavoitteena on edistää ja mahdollistaa markkinoiden avautuminen ja laajentuminen.

Liikennepalvelulailla edistetään uusien palvelumallien syntymistä sekä uuden teknologian, uusien teknisten ratkaisujen ja uusien liiketoimintamallien käyttöönottoa. Näin voidaan vastata entistä paremmin myös käyttäjien tarpeisiin.

Lue lisää liikenteen markkinoista.