Artikkeli

Tasoristeysturvallisuuden kehittyminen on maailmalla hidastunut

21.7.2016

Trafi järjesti Helsingissä kesäkuussa 2016 kansainvälisen tasoristeysturvallisuutta käsitelleen konferenssin (Global Level Crossing Safety Symbosium, GLXS).

Konferenssissa alan asiantuntijat esittelivät tutkimustuloksia ja uusimpia innovaatioita tasoristeysturvallisuus teeman ympäriltä. Konferenssin keskeisiä havaintoja oli, että tasoristeysturvallisuuden kehittyminen on maailmalla hidastunut. Haasteita turvallisuuden kannalta ovat muun muassa se, että ajoneuvojen kuljettajat eivät koe tasoristeyksen ylittämistä vaaralliseksi ja saattavat olla tarkkaamattomia ajaessaan.

Ratkaisuina tasoristeysturvallisuuden edelleen kehittämiseksi esitettiin esimerkiksi viranomaisten välisen yhteistyön parantamista, uusien teknisten huomiolaitteiden käyttöönottoa, tasoristeysten näkeminen parantamista sekä turvallisuuskampanjoita.

Lue lisää tasoristeysturvallisuudesta.