Artikkeli

Liikenneviraston tasoristeyksiä koskevien toimintalinjauksien tavoitteena tasoristeysturvallisuuden parantaminen

8.11.2017

Liikennevirasto sai vuonna 2016 valmiiksi uudet tasoristeyksiä koskevat toimintalinjaukset, joiden tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Toimintalinjat ulottuvat vuoteen 2030 saakka.

Toimintalinjoihin on kirjattu toimenpiteitä tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi. Näistä keskeisimpiä on tasoristeysten poistaminen ja jäljelle jäävien tasoristeysten turvallisuuden parantaminen mm. kustannustehokkaiden huomiolaitosten käyttöönottoa edistämällä. Muita toimintalinjoihin kirjattuja toimenpiteitä ovat mm. tasoristeysturvallisuuden parantamiseen tähtäävän yhteistyöryhmän perustaminen, toistuvat turvallisuuskampanjat sekä tasoristeysten havaittavuutta parantavien mobiiliratkaisujen edistäminen.

Lue lisää tasoristeysturvallisuudesta.