Artikkeli

Vuoden 2017 syyskuun loppuun mennessä Suomen vesialueilla tapahtunut 24 onnettomuutta

10.11.2017

Viime vuonna vastaavana aikana sattui 36 onnettomuutta.

Suomalaisille aluksille tapahtuneita näistä oli 16 (2016 tammi-syyskuu 32 onnettomuutta). Satamakäyntien tai suomalaisten alusten määrät ovat hiukan nousseet koko vuoden 2017.

Noin kymmenen vuoden aikasarjalla tarkasteluna Suomen aluevesillä tapahtuu vuosittain noin 27 - 41 onnettomuutta. Vuosittainen vaihtelu merionnettomuuksien määrissä on ollut voimakastakin, mutta lukumäärä ei yksistään kerro turvallisuuden tilan kehityksestä, koska vaihtelu on satunnaista.

Lue lisää merenkulun turvallisuudesta.