Artikkeli

Vuosi 2017 oli historiallisen turvallinen ilmailuvuosi maailmanlaajuisesti

23.1.2018

Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA) ennakkotietojen mukaan vuonna 2017 sattui 7 kuolemaan johtanutta onnettomuutta maailmanlaajuisesti kaupallisessa ilmakuljetuksessa.

Näissä onnettomuuksissa kuoli ainoastaan 67 henkilöä. EASA jäsenvaltioiden lentoyhtiöitä ei ollut osallisena näissä onnettomuuksissa.

Kaupallinen ilmailu on kehittynyt huimasti esimerkiksi 1970- luvun alusta, jolloin pahimmillaan vuonna 1972 kuoli 2365 henkilöä.

Positiivista kehitystä ovat edesauttaneet esimerkiksi lentokoneiden teknisen luotettavuuden kohoaminen, navigointijärjestelmien kehittyminen, järjestelmällisen turvallisuusjohtamisjärjestelmän käyttöönotto, jonka osana aktiivinen uhkien tunnistus ja riskienhallinta sekä koulutuksen paraneminen ja valvovan viranomaisen työn kehittyminen.

Turvallisuustason ylläpito ja parantaminen vaativat joka päivä lisääntyneitä ponnisteluja. Eurooppalaisella tasolla tätä työtä tehdään systemaattisesti EASP (European Aviation Safety Programme) avulla. Sen osana on käytännön tason tehtävät sisältävä EPAS (European Plan for Aviation Safety) turvallisuussuunnitelma.

Katso lisää Safety Management System (SMS)- Europe.

Vastaavat elementit löytyvät myös kansallisella tasolla, eli Suomen ilmailun turvallisuusohjelma ja –suunnitelma (FASP ja FPAS)

EASA Preliminary Safety Overview of 2017- Publication