Artikkeli

Vuoden 2018 ensimmäinen puolisko sujunut ilmailussa turvallisesti - dronejen aiheuttamat läheltä piti-tilanteet kasvussa

6.7.2018

Vuoden 2018 toinen neljännes sujui suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa varsin turvallisesti. Onnettomuuksia ei tapahtunut, mutta vakavia vaaratilanteita oli hieman edellisvuotta enemmän. Dronet aiheuttivat useita vaaratilanteita Helsinki-Vantaan läheisyydessä. Dronetoiminta on kasvanut merkittävästi viime vuosina ja tällä hetkellä onkin haasteena varmistaa lennättäjien riittävä tietämys toimintaa koskevista määräyksistä.

Yleis- ja harrasteilmailussa tapahtui yksi onnettomuus. Vakavia vaaratilanteita oli edellisvuosia enemmän. Läheltä piti-tilanteiden määrä oli suurehko.

Lue lisää ilmailun turvallisuustilanteesta