Artikkeli

Ilmailun alkuvuoden 2019 turvallisuustilanne hyvä

12.4.2019

Vuoden ensimmäinen neljännes sujui suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa jälleen turvallisesti ilman onnettomuuksia ja myös vakavia vaaratilanteita oli keskiarvoa vähemmän. Alkuvuosi oli myös dronejen osalta aikaisempaa rauhallisempi, tosin helmikuussa sattui yksi vakava vaaratilanne.

Viime vuonna dronejen aiheuttamat läheltä piti -tilanteet nousivat jo huolestuttavaksi trendiksi. Alkuvuonna tilanne on parantunut ja läheltä piti -tilanteita on ollut huomattavasti aikaisempaa vähemmän. Helmikuussa tosin sattui yksi läheltä piti -tilanne, joka luokiteltiin vakavaksi vaaratilanteeksi ja josta Onnettomuustutkintakeskus on aloittanut tutkinnan.

Alkuvuonna tapahtui kiitotiepoikkeamia hieman keskiarvoa enemmän. Samoin ilma-aluksen hallinnan menetyksiä oli poikkeuksellisen paljon pidemmän aikavälin keskiarvoon verrattuna.

Yleis- ja harrasteilmailussa tapahtui alkuvuonna yksi onnettomuus ja yksi vakava vaaratilanne. Kokonaisuudessaan alkuvuosi sujui silläkin osa-alueella kohtuullisen turvallisesti.

Lue lisää ilmailun turvallisuustilanteesta