Artikkeli

Ensimmäinen vuosipuolisko sujui suomalaisessa ilmailussa turvallisesti

19.8.2019

Kaupallisessa ilmakuljetuksessa ei tapahtunut onnettomuuksia vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mutta vakavien vaaratilanteiden määrä oli korkeahko. Vakavien vaaratilanteiden taustalla olivat useat dronejen aiheuttamat läheltä piti-tilanteet ilmassa. Rauhallisen alkuvuoden jälkeen tällaisia tapauksia oli toisella neljänneksellä useita.

Yleis- ja harrasteilmailussa niin onnettomuuksia kuin vakavia vaaratilanteita tapahtui aikaisempia vuosia vähemmän.
Tarkastelujakson jälkeen heinäkuussa tapahtui kaksi kuolemaan johtanutta onnettomuutta, jotka olivat ensimmäiset suomalaisessa yleis- ja harrasteilmailussa sitten heinäkuun 2017.

Huhtikuussa Jyväskylässä tapahtui sotilaskoneiden välinen läheltä piti-tilanne, jossa oli myös lennonjohdon toiminnalla osuutta. OTKES on aloittanut tapahtuneesta tutkinnan. 

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ilmassa tapahtuneiden läheltä piti-tilanteiden sekä ilma-aluksen hallinnan menetys-tilanteiden määrä on ollut selkeästi aiempaa korkeammalla. Molempia selittävät osaltaan dronetoiminnan lisääntyminen ja siinä tapahtuneet tilanteet. 

Lue lisää ilmailun turvallisuustilanteesta.

Tutustu päivittyvään raporttiin onnettomuuksista ja vakavista vaaratilanteista vuodesta 2013 alkaen.