Siirry hakuun

Ilmailu

 Päivittyvät raportit onnettomuuksista ja vakavista vaaratilanteista sekä yleis- ja harrasteilmailun poikkeamista

 Päivittyvät raportit onnettomuuksista ja vakavista vaaratilanteista sekä yleis- ja harrasteilmailun poikkeamista

Kiitotieltä suistumiset

Kiitotiepoikkeamat

Yhteentörmäykset ja läheltä piti-tilanteet ilmassa

Ilma-alusten törmäys maastoon tai vastaavat läheltä piti-tilanteet

Ilma-alusten törmäys maastoon tai vastaavat läheltä piti-tilanteet

Yhteentörmäykset rullattaessa kiitotielle tai kiitotieltä

Yhteentörmäykset rullattaessa kiitotielle tai kiitotieltä

Annual Safety Reviews