Ilma-alusten hallinnan menetys lennon aikana (LOC-I)

Tilakuva Q2/2021

Toisella neljänneksellä raportointiin 11 ilma-aluksen hallinnan menetykseksi luokiteltua tapausta. Määrä oli yli kaksinkertainen vuosien 2013-2020 keskiarvoon (4,8) verrattuna.
3 tapausta kävi yleis- ja harrasteilmailussa. Vuosina 2013-2020 vastaavana ajankohtana yleis- ja harrasteilmailussa tapahtui keskimäärin 2,4 hallinnan menetystä.
2 tapauksista luokiteltiin onnettomuuksiksi ja 1 vakavaksi vaaratilanteeksi.
Molemmissa onnettomuustapauksissa ultrakevyt oli loppulaskussa, kun tuulenpuuska yhtäkkiä heilautti konetta ja sen hallinta menetettiin. Vakavassa vaaratilanteessa yleisilmailukone oli tekemässä lähestymistä, kun se joutui kovaan alasvirtaukseen, minkä seurauksena koneen hallinta hetkellisesti menetettiin ja se osui puiden latvoihin.


Loput 8 toisen vuosineljänneksen tapausta kävivät dronetoiminnassa, kun dronen hallinta erilaisista teknisistä vikaantumisista johtuen menetettiin. Syinä olivat mm. ohjausyhteyden menetys ja potkurin irtoaminen. Dronetoiminnassakin määrä oli aiempiin vuosiin verrattuna noin kaksinkertainen. Määrän kasvuun voi vaikuttaa myös dronetoimijoiden lisääntynyt raportointi.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla kokonaisuudessaan tapahtui yhteensä 19 hallinnan menetys-tilannetta. Määrä oli yli kaksinkertainen vuosien 2013-2020 keskiarvoon (6,9). Pääosa (14) näistä tapahtui miehittämättömässä dronetoiminnassa, ja tämän toiminnan osalta määrä oli selvästi aiempien vuosien keskiarvoa korkeampi.
Miehitetyssä ilmailussa hallinnan menetyksiä tapahtui 5 kappaletta, kun vuosien 2013-2020 keskiarvo on 3,5. Määrä oli hieman kasvussa myös edellisvuoteen verrattuna. Suurimmassa osassa tämän vuoden hallinnan menetys-tilanteista tuuliolosuhteilla oli myötävaikuttava rooli. Viime vuosina onkin ollut havaittavissa erilaisten lentoon vaikuttavien sääilmiöiden määrien kasvu.

Aiemmat vuosikatsaukset löydät löydät graafien alapuolella olevista linkeistä. 

Ilma-aluksen hallinnan menetys ilmassa (LOC-I) Q1/2021

Ilma-aluksen hallinnan menetys ilmassa (LOC-I) osa-alueittain 2004-Q2/2021 (ei dronet, valtion ilmailu tai ulkomaiset)