Ilma-alusten törmäys maastoon tai vastaavat läheltä piti-tilanteet (CFIT/near-CFIT)

Tilakuva Q2/2021

Toisella neljänneksellä raportoitiin 3 CFIT-tapausta. Määrä oli hieman vuosien 2013-2020 keskiarvon (2) yläpuolella. Kaikissa toisen neljänneksen tapauksissa oli kyse dronetoiminnassa tapahtuneesta törmäyksestä esteeseen (puu tai nosturi), kun dronen lennättäjä ei ollut havainnut estettä tai oli arvioinut etäisyyden esteeseen virheellisesti.

Koko ensimmäisellä vuosipuoliskolla vastaavia tapauksia oli 5, mikä on hieman vuosien 2013-2020 keskiarvon (3,9) yläpuolella. Kaikki tämän vuoden tapaukset ovat käyneet dronetoiminnassa, joten miehitetyn ilmailun kannalta tilanne on tänä vuonna ollut poikkeuksellisen hyvä. Aiempina vuosina miehitetylle ilmailulle on vastaavana ajankohtana tapahtunut keskimäärin 3,1 CFIT tai near-CFIT-tapausta.

Aiemmat vuosikatsaukset löydät löydät graafien alapuolella olevista linkeistä.   

CFIT/Near CFIT-tapaukset Q2/2021

CFIT/Near CFIT-tapaukset osa-alueittain 2004-Q2/2021 (ei sisällä dronetapauksia, valtion ilmailua tai ulkomaisia)