Ilma-alusten törmäys maastoon tai vastaavat läheltä piti-tilanteet (CFIT/near-CFIT)

Tilakuva 2021

Vuonna 2021 raportoitiin 12 CFIT tai "near-CFIT"-tyyppistä tapausta, eli  tilannetta jossa ohjaajan hallinnassa oleva ilma-alus törmäsi maastoon tai esteeseen tai tapahtui läheltä piti-tilanne. Määrä oli edellisvuotta (15) pienempi mutta selvästi vuosien 2013-2020 keskiarvon (8) yläpuolella.
Pääosassa tilanteista (10) oli kyse dronetoiminnassa tapahtuneesta törmäyksestä esteeseen. Miehitetyn ilmailun tapauksia oli siis 2, ja tämä määrä oli vain kolmasosa vuosien 2013-2020 keskiarvosta (6,4).

Dronetoiminnassa CFIT-tapaukset ovat varsin tyypillisiä, ja määrän kasvua selittää myös osaltaan kasvanut dronelennättäjien raportointiaktiivisuus.  

Miehitetyn ilmailun tapauksista toisessa oli kyse epäonnistuneesta purjekoneen maastolaskusta, joka ei onnistunut suunnitellulle alueelle vaan kone osui puustoon. Tämä luokiteltiin myös vakavaksi vaaratilanteeksi. Toisessa tapauksessa yleisilmailukone teki lähestymisen valvomattomalle lentopaikalle liian lähellä esteitä. 

CFIT-tilanteisiin myötävaikuttavia tapaustyyppejä

CFIT-tilanteisiin mahdollisesti myötävaikuttavia seurattavia tapahtumia ovat esimerkiksi korkeusmittarin väärä paineasetus, estetietojen puutteellisuus, virheet ja puutteet ilmailukartoissa sekä ilma-aluksen maastovaroitusjärjestelmän (GPWS) varoitukset. Viime vuonna korkeusmittarin virheelliseen paineasetukseen sekä GPWS-järjestelmän varoituksiin liittyviä ilmoituksia, tuli hieman aiempia vuosia enemmän, joskin määrät eivät kovin merkittävästi poikenneet vuosien 2013-2020 keskiarvoista. Korkeusmittarin väärään paineasetukseen liittyviä ilmoituksia on tullut vuosittain keskimäärin 10 ja GPWS-varoituksiin liittyviä n. 5.

Estetietojen puutteellisuuteen liittyviä ilmoituksia tulee vuosittain keskimäärin n. 20, ja likimain saman verran niitä tuli myös vuonna 2021. Suurin osa näistä koskee tilanteita, joissa lentoaseman läheisyyteen pystytetään esim. nostokurki ilman vaadittavaa lentoestelupaa. Toinen yleinen aihe on havainto puuttuvista lentoestevaloista esimerkiksi tuulivoimalassa. Traficomin sivuilta (Ulkoinen linkki) löytyy lisätietoa lentoesteistä ja niihin liittyvien lupien hakemisesta.

Aiemmat vuosikatsaukset löydät löydät graafien alapuolella olevista linkeistä.   

CFIT/Near CFIT-tapaukset 2021 (kaikki osa-alueet, ml. dronet)

CFIT/Near CFIT-tapaukset osa-alueittain 2004-2021 (ei sisällä dronetapauksia, valtion ilmailua tai ulkomaisia)