Kaupallisen ilmakuljetuksen turvallisuustilanne Q3/2021

Yleiskatsaus Q3/2021

Vuoden kolmas neljännes sujui suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa jälleen varsin turvallisesti. Onnettomuuksia ei tapahtunut, mutta vakavia vaaratilanteita tapahtui 3, eli vuosien 2013-2020 keskiarvoa (1) enemmän. Syynä kasvuun olivat 3 vakavaksi vaaratilanteeksi luokiteltua ulkomailla tapahtunutta läheltä piti-tilannetta dronen ja suomalaisen ilma-aluksen välillä.

Myös tason 2 mittareilla (onnettomuuksien tyypillisimmät syytekijät) tarkasteltuna ulkomailla tapahtuneet läheltä piti-tilanteet (lisää tietoa täällä (Ulkoinen linkki)) useimmiten dronejen kanssa ovatkin leimanneet tätä vuotta. Positiivisena seikkana voi kuitenkin todeta, että Suomessa on tänä vuonna ollut vain 1 dronen ja kaupallisen ilma-aluksen välinen läheltä piti-tilanne. Tästä Helsingissä 13.5.2021 tapahtuneesta Traficom julkaisi laajemman tiedotteen (Ulkoinen linkki), jossa kerrottiin tapahtuneesta ja muistutettiin dronetoiminnan pelisäännöistä.

Alkuvuonna tammi-helmikuussa tapahtui Helsingissä kaksi yhteentörmäystä rullauksen aikana, joista toisesta Onnettomuustutkintakeskus aloitti tutkinnan L2021-02 (Ulkoinen linkki). Tapauksessa suomalaisen liikennelentokoneen moottori osui rullaustiekylttiin liukkaalla rullaustiellä.

Kaupallisen ilmakuljetuksen operaatioiden määrä suomalaisilla lentoasemilla kolmannella neljänneksellä oli n. 48% suurempi kuin vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä. Viime vuoteen verrattuna kasvu on siis selvää, joskin se on hivenen hidastunut toisesta neljänneksestä, jolloin operaatiomäärät oli n. 85% vuoden 2020 vastaavaa ajankohtaa suuremmat. Tämän vuoden kolmannen neljänneksen operaatiomäärät ovat vielä n. 57% pienemmät kuin koronapandemiaa edeltävänä vuonna 2019 samaan aikaan. 

Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna tänä vuonna on kaupallisessa ilmakuljetuksessa (ilma-aluksilla joilla saa kuljettaa 14 matkustajaa tai enemmän) tapahtunut 6 onnettomuutta, joissa on kuollut 110 henkeä. 5 vuoden keskiarvo vastaavalta ajalta on 10 onnettomuutta ja 220 kuollutta, joten vuosi on näin mitattuna sujunut keskiarvoa paremmin. Kolmannen neljänneksen merkittävin onnettomuus tapahtui heinäkuussa Venäjällä, kun matkustajakone törmäsi vuorenrinteeseen lähestymisen aikana ja 28 henkeä menehtyi.
(Lähde: Aviation Safety Network (Ulkoinen linkki))

Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA julkaisi elokuussa katsauksen vuoden 2020 turvallisuustilanteeseen Euroopassa. Voit tutustua katsaukseen täällä (Ulkoinen linkki).

Katsaukset aiempiin vuosikatsauksiin löydät graafien alapuolella olevista linkeistä.

Onnettomuudet kaupallisessa ilmakuljetuksessa suhteutettuna 100 000 lentotuntiin

Kuolleet kaupallisessa ilmakuljetuksessa suhteutettuna 100 000 lentotuntiin

Vakavat vaaratilanteet kaupallisessa ilmakuljetuksessa suhteutettuna 100 000 lentotuntiin

Vakavat vaaratilanteet kaupallisessa ilmakuljetuksessa suhteutettuna 100 000 lentotuntiin, 5 vuoden keskiarvo