Kaupallisen ilmakuljetuksen turvallisuustilanne 2020

Yleiskatsaus

Suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa tapahtui vuonna 2020 1 onnettomuus, kun matkustamohenkilökunnan jäsen putosi lentokoneen avoimesta ovesta ja loukkaantui. Kokonaisuutena vuosi kuitenkin sujui edellisvuosien tapaan turvallisesti.

Vakavia vaaratilanteita, joissa suomalainen kaupallinen ilmakuljetus oli osallisena, tapahtui 3. Määrä laski merkittävästi edellisvuodesta, jolloin vakavia vaaratilanteita oli 11. Koronapandemian aiheuttama historiallisen suuri liikenteen määrän väheneminen vaikutti toki osaltaan tilanteeseen ja vaikeutti viime vuoden vertailua aiempiin vuosiin. Suomalaisten kaupallista ilmakuljetusta harjoittavien organisaatioiden lentotoiminnan määrä laski alustavien tietojen perusteella n. 60% vuoteen 2019 verrattuna. Lentotoiminnan määrään suhteutettunakin vakavien vaaratilanteiden määrä laski puoleen edellisvuoteen verrattuna.

Kaupallisen ilmakuljetuksen määrä suomalaisilla lentoasemilla väheni 2020 ensimmäisellä neljänneksellä n. 14%, toisella -87%, kolmannella -71% ja neljännellä -75%. Tämä vaikutti myös toiminnassa tapahtuvien poikkeamien määrään. Esimerkiksi tason 2 mittareilla (onnettomuuksien tyypillisimmät syytekijät) tarkasteltuna tapausten määrä laski huomattavasti. Ilmoitusten perusteella koronalla ei ollut vaikutusta organisaatioiden toiminnan turvallisuuteen.

Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna vuonna 2020 kaupallisessa ilmakuljetuksessa (ilma-aluksilla, joilla saa kuljettaa 14 matkustajaa tai enemmän) tapahtui 8 kuolemaan johtanutta onnettomuutta, joissa menehtyi 314 henkeä. Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrällä mitattuna vuosi oli historian turvallisin. Myös suhteutettuna viime vuoden merkittävästi laskeneeseen liikennemäärään (arvio -49% edellisvuodesta), viime vuonna tapahtui kuolemaan johtaneita onnettomuuksia hieman vuosien 2013-2019 keskiarvoa vähemmän. Suurin osa onnettomuuksista tapahtui Afrikassa ja Lähi-idässä. Eniten kuolonuhreja (176) vaati Teheranissa tammikuussa vahingossa tapahtunut siviilikoneen alasampuminen. (lähde Aviation Safety Network (Ulkoinen linkki))

Onnettomuudet kaupallisessa ilmakuljetuksessa suhteutettuna 100 000 lentotuntiin

Kuolleet kaupallisessa ilmakuljetuksessa suhteutettuna 100 000 lentotuntiin

Vakavat vaaratilanteet kaupallisessa ilmakuljetuksessa suhteutettuna 100 000 lentotuntiin

Vakavat vaaratilanteet kaupallisessa ilmakuljetuksessa suhteutettuna 100 000 lentotuntiin, 5 vuoden keskiarvo