Kiitotiepoikkeamat (RI-VAP)

Tilakuva Q2/2021

Toisella neljänneksellä raportoitiin 20 kiitotiepoikkeamasta (18 Suomessa), eli tapauksesta jossa ilma-alus tai ajoneuvo on virheellisesti kiitotiellä. Määrä on hieman vuosien 2013-2020 vastaavan ajankohdan keskiarvon (17,3) yläpuolella ja myös edellisvuotta suurempi. Koko ensimmäisellä vuosipuoliskolla kiitotiepoikkeamia raportoitiin 32 (Suomessa 30), eli saman verran kuin keskimäärin vuosina 2013-2020 vastaavana ajankohtana.
Suhteutettuna huomattavasti laskeneisiin operaatioiden määriin lentoasemilla määrä on kuitenkin keskiarvon yläpuolella.  

Ilma-aluksen aiheuttamia kiitotiepoikkeamia tapahtui toisella neljänneksellä 17. Määrä oli vuosien 2013-2020 keskiarvon (12,5) yläpuolella. Suurimmassa osassa aiheuttajana oli yleisilmailukone. Harrasteilmailukone aiheutti vain 2 kiitotiepoikkeamaa. Toisella neljänneksellä eniten kiitotiepoikkeamaksi luokiteltuja tapauksia oli Lahti-Vesivehmaalla (5). Näissä tapauksissa tyypillisesti lentopaikalla oli melko runsaasti erityyppistä liikennettä, ja tämä aiheutti epäselvyyksiä siitä, kuka lähtee tai laskee milläkin vuorolla, ja tämän seurauksena tapahtui ylösvetoja tai tilanteita, jossa koneita oli samaan aikaan kiitotiellä.
Turvallisuustiedotteessa (Ulkoinen linkki)kesältä 2020 on käsitelty kiitotiepoikkeamia ja niiden syitä ja mahdollisia toimia estämiseksi.

Kokonaisuudessaan ensimmäisellä vuosipuoliskolla tapahtui 26 ilma-aluksen aiheuttamaa kiitotiepoikkeamaa. Määrä on jonkin verran vuosien 2013-2020 keskiarvoa (20,5) suurempi.
19 tapauksessa aiheuttajana oli yleisilmailukone, 6 tapauksessa sotilaskone ja 1 ulkomainen kaupallinen ilmakuljetus. Yleisilmailukoneiden aiheuttamien kiitotiepoikkeamien määrä oli selvästi vuosien 2013-2020 keskiarvoa korkeampi.
Positiivista vuoden alkupuoliskon tapauksissa oli, ettei yksikään tapahtunut suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa. Edellisen kerran näin on tapahtunut vuonna 2016.

Ajoneuvot aiheuttivat toisella neljänneksellä 2 kiitotiepoikkeamaa. Määrä oli vuosien 2013-2020 keskiarvoa (2,5) ja edellistä vuotta (6) pienempi. Kaikki tapaukset kävivät valvomattomilla lentopaikoilla, eli lentoasemilla ei tapahtunut yhtään kiitotiepoikkeamaa.
Koko ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ajoneuvojen aiheuttamia kiitotiepoikkeamia oli 5 tapausta, kun vuosien 2013-2020 keskiarvo oli 8,1.
Alkuvuoden tapaukset kävivät lentoasemilla talvikunnossapitotoiminnan yhteydessä. Suhteessa operaatioiden määrään lentoasemilla trendi on nyt edelliseen vuoteen verrattuna laskeva, joten tilanne onkin kehittymässä positiiviseen suuntaan.

Lennonjohto ei toisella neljänneksellä tai vuoden ensimmäisellä puoliskolla aiheuttanut yhtään kiitotiepoikkeamaa. Vuosina 2013-2020 keskiarvo ensimmäisellä puoliskolla on ollut 2,7 lennonjohdon aiheuttamaa kiitotiepoikkeamaa, joten tämä vuosi on sujunut varsin hyvin.

Traficomin toimenpiteet kiitotiepoikkeamien vähentämiseksi
Traficom on julkaissut useita turvallisuustiedotteita kiitotiepoikkeamiin liittyen vuosien varrella.
Vuonna 2013 lähetettiin kaikille ilmailulupakirjan haltijoille 
tiedote (Ulkoinen linkki) ja 2018 marraskuussa julkaistiin turvallisuustiedote (Ulkoinen linkki), jossa mm. muistutettiin tyypillisistä kiitotiepoikkeamatapauksista. Lokakuussa 2019 julkaistussa turvallisuustiedotteessa  (Ulkoinen linkki)käytiin läpi kesän 2019 tapahtumia, ml. kiitotiepoikkeamia. Myös kesäkuussa 2020 julkaistiin turvallisuustiedote (Ulkoinen linkki), jossa yhtenä aiheena oli kiitotieturvallisuus. Tiedotteet sisältävät edelleen hyödyllisiä vinkkejä kiitotiepoikkeamien välttämiseksi.

Eurooppalaiset ilmailujärjestöt päivittivät vuoden 2017 lopussa suunnitelmaa kiitotiepoikkeamien estämiseksi (European Plan for Prevention of Runway Incursions EAPPRI (Ulkoinen linkki)). EAPPRI sisältää lukuisia suosituksia ja kaikkien osapuolien olisikin hyvä käydä dokumentti läpi ja pyrkiä toteuttamaan suositukset siinä määrin kuin mahdollista. Traficom toimitti syyskuussa 2018 ilmailuorganisaatioille kyselyn, jolla selvitettiin suositusten toteutustilannetta Suomessa. Saatujen vastausten perusteella n. 80% EAPPRIn suosituksista oli joko toteutettu tai tullaan toteuttamaan. 

Aiemmat vuosikatsaukset löydät löydät graafien alapuolella olevista linkeistä.

Kiitotiepoikkeamat (RI) 2013-Q2/2021 Suomessa

Kiitotiepoikkeamien (RI) aiheuttajat 2004-Q2/2021

(Huom! kiitotiepoikkeamissa saattaa olla useampi aiheuttaja, joten lukemat eivät vastaa kokonaislukemia)