Kiitotiepoikkeamat (RI-VAP)

ILMAILUN TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT TILANNEKUVAT SIIRTYVÄT UUTEEN OSOITTEESEEN

Tätä sivua ei enää päivitetä. Löydät tämän sivun tiedot jatkossa Tieto.Traficom -sivustolta (Ulkoinen linkki)

Kiitotiepoikkeamat (RI-VAP) (Ulkoinen linkki)

Tilakuva Q1/2022

Ensimmäisellä neljänneksellä raportoitiin Suomesta 17 kiitotiepoikkeamaa, eli tapausta jossa ilma-alus tai ajoneuvo oli virheellisesti kiitotiellä. Määrä oli vuosien 2013-2021 keskiarvon (14,3) yläpuolella.
Kiitotiepoikkeamat eivät kuitenkaan aiheuttaneet vaaratilanteita. Suhteutettuna lentoasemien operaatiomääriin kiitotiepoikkeamia oli selvästi keskiarvoa enemmän.

Ilma-aluksen aiheuttamia kiitotiepoikkeamia tapahtui 6. Määrä oli hieman vuosien 2013-2021 keskiarvon (8,1) alapuolella. Suhteutettuna operaatiomääriin tapauksia oli kuitenkin hieman pidemmän aikavälin keskiarvoa enemmän.

Pääosa poikkeamista tapahtui yleisilmailussa lentokoulutustoiminnassa. Tyypillisesti joko suoritettiin lentoonlähtö tai rullattiin odotuspaikkamerkintöjen yli ilman selvitystä.

Ajoneuvot aiheuttivat yhteensä 11 kiitotiepoikkeamaa. Määrä oli kaksinkertainen vuosien 2013-2021 keskiarvoon(5,3) verrattuna. Tapauksista 10 kävi lentoasemilla ja 1 valvomattomalla lentopaikalla.

Lentoasemilla tapahtuneiden tilanteiden määrä oli alkuvuoden aikana selvästi edellisiä vuosia suurempi, ja suhteutettuna operaatioiden määrään yli kaksinkertainen. Tilanteet eivät aiheuttaneet vaaratilanteita. Talviaikaan lentoaseman kunnossapidolla on luonnollisesti tarve päästä useammin kiitotielle auraamaan ja puhdistamaan kiitotietä. Kiitotielle ajo kuitenkin aina vaatii lennonjohdon tai AFIS-elimen luvan ja alkuvuoden aikana unohduksia luvan pyytämisessä on tapahtunut useita. Monissa tapauksissa ajoneuvo oli jo työskennellyt kiitotiellä ja poistui sieltä hetkeksi. Palatessa kiitotielle uuden luvan pyytäminen unohtui. Monissa tapauksissa myös kiitotiellä oli jo yksi ajoneuvo töissä ja toisen liittyessä esimerkiksi harjaletkaan unohtui tarvittava lupa.

Henkilöt eivät alkuvuoden aikana aiheuttaneet kiitotiepoikkeamia. Viime vuosina tällaiset tilanteet ovatkin alkuvuoden aikana olleet harvinaisia.

Myöskään lennonjohdon toiminta ei Suomessa aiheuttanut yhtään kiitotiepoikkeamaa. Tyypillisestikään lennonjohto ei ole kiitotiepoikkeamia aiempina vuosina vastaavaan aikaan juuri aiheuttanut.

Traficomin toimenpiteet kiitotiepoikkeamien vähentämiseksi
Traficom on julkaissut useita turvallisuustiedotteita kiitotiepoikkeamiin liittyen vuosien varrella.
Vuonna 2013 lähetettiin kaikille ilmailulupakirjan haltijoille 
tiedote (Ulkoinen linkki) ja 2018 marraskuussa julkaistiin turvallisuustiedote (Ulkoinen linkki), jossa mm. muistutettiin tyypillisistä kiitotiepoikkeamatapauksista. Lokakuussa 2019 julkaistussa turvallisuustiedotteessa  (Ulkoinen linkki)käytiin läpi kesän 2019 tapahtumia, ml. kiitotiepoikkeamia. Myös kesäkuussa 2020 julkaistiin turvallisuustiedote (Ulkoinen linkki), jossa yhtenä aiheena oli kiitotieturvallisuus. Tiedotteet sisältävät edelleen hyödyllisiä vinkkejä kiitotiepoikkeamien välttämiseksi.

Eurooppalaiset ilmailujärjestöt päivittivät vuoden 2017 lopussa suunnitelmaa kiitotiepoikkeamien estämiseksi (European Plan for Prevention of Runway Incursions EAPPRI (Ulkoinen linkki)). EAPPRI sisältää lukuisia suosituksia ja kaikkien osapuolien olisikin hyvä käydä dokumentti läpi ja pyrkiä toteuttamaan suositukset siinä määrin kuin mahdollista. Traficom toimitti syyskuussa 2018 ilmailuorganisaatioille kyselyn, jolla selvitettiin suositusten toteutustilannetta Suomessa. Saatujen vastausten perusteella n. 80% EAPPRIn suosituksista oli joko toteutettu tai tullaan toteuttamaan. 

Aiemmat vuosikatsaukset löydät löydät graafien alapuolella olevista linkeistä.

Kiitotiepoikkeamat (RI) 2013-Q1/2022 Suomessa

Kiitotiepoikkeamien (RI) aiheuttajat 2004-Q1/2022

(Huom! kiitotiepoikkeamissa saattaa olla useampi aiheuttaja, joten lukemat eivät vastaa kokonaislukemia)