Lintutörmäykset

Lintutörmäyksellä tarkoitetaan ilma-aluksen törmäystä lentävään eläimeen (useimmiten lintuun, mutta joskus myös muun lajin edustajaan, kuten lepakkoon). Suurin osa lintutörmäyksistä ei aiheuta vaaratilannetta tai vaikuta lennon kulkuun, mutta niitäkin tapahtuu. Pahimmillaan törmäys lintuun voi johtaa ilma-aluksen hallinnan menetykseen.

Lintutörmäysten arvioidaan aiheuttavan vuosittain maailmanlaajuisesti noin miljardin euron kustannukset mm. korjauskustannusten ja myöhästymisten muodossa. Uusien lintulajien siirtyessä yhä kauemmas pohjoiseen ja kaluston kehittyessä hiljaisemmaksi ja nopeammaksi myös lintutörmäysten todennäköisyys jatkossa kasvanee. Myös raportointiaktiivisuus lintutörmäyksistä on parantunut viime vuosien aikana.

Vuonna 2021 Suomessa tai suomalaisille ilma-aluksille ulkomailla raportoitiin tapahtuneen 162 lintutörmäystä. Määrä oli hieman suurempi kuin vuonna 2020 (146) mutta selvästi vuosien 2013-2020 keskiarvon 289,1 alapuolella.
Suomessa lintutörmäyksiä raportoitiin 115, saman verran kuin edellisenä vuonna ja myös selkeästi vuosien 2013-2020 keskiarvon 173,4 alapuolella. Suurin osa tapauksista raportoitiin Helsinki-Vantaalta.
Koronan aiheuttaman liikennemäärien vähenemisen arvioidaan vaikuttaneen huomattavasti myös lintutörmäysten määrien vähenemiseen.

Ensimmäisessä silloisen Trafin (nyk. Traficom) julkaisemassa turvallisuustiedotteessa (Ulkoinen linkki) 15.5.2013 oli aiheena lintutörmäykset. Tiedote sisältää tilastoja vuosilta 2000-2012 sekä edelleen ajankohtaisia vinkkejä mm. lintutörmäysten ennaltaehkäisemiseksi. 

Allaolevalla raportilla voit tarkastella Suomessa tapahtuneita lintutörmäyksiä vuodesta 2013 eteenpäin. 

Tarkemmin voit tutustua raportin käyttöön ja sen eri elementteihin tällä videolla (Ulkoinen linkki) (kesto 6 min. Video perustuu onnettomuus- ja vakava vaaratilanneraporttiin (Ulkoinen linkki), joten tietokentät ovat erilaiset, mutta käyttöperiaatteet ovat samat myös tällä raportilla).
Suurenna raportti koko ruudun kokoiseksi oikean alareunan painikkeesta!
Lisätietoa raportin elementeistä saat raportin "Ohjeita ja vinkkejä"-painikkeesta.
Raportti toimii parhaiten Microsoftin selaimilla.

(https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGZjYzMwZjAtYmMzZC00YWE0LWEyM2YtNWM3MDFiMWIwYTVkIiwidCI6IjdjMTRkZmE0LWMwZmMtNDcyNS05ZjA0LTc2YTQ0M2RlYjA5NSIsImMiOjh9&pageName=ReportSection)