Yhteentörmäykset ja läheltä piti-tilanteet ilmassa (MAC/Airprox)

ILMAILUN TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT TILANNEKUVAT SIIRTYVÄT UUTEEN OSOITTEESEEN

Tilakuva Q1/2022

Ensimmäisellä neljänneksellä Suomessa tai suomalaisille ilma-aluksille ulkomailla raportoitiin tapahtuneen 12 läheltä piti-tilannetta ilmassa. Määrä oli vuosien 2013-2021 keskiarvon (8,1) yläpuolella.

4 tilannetta tapahtui Suomessa ja 8 ulkomailla suomalaisille ilma-aluksille. Suomessa tapahtuneiden tilanteiden määrä oli alle vuosien 2013-2021 keskiarvon (6,7). Ulkomailla suomalaisille tapahtuneiden tilanteiden määrä taas oli n. kolminkertainen vuosien 2013-2021 keskiarvoon (2,5) verrattuna.

1 ulkomailla tapahtuneista läheltä piti-tilanteista on toistaiseksi luokiteltu vakavaksi vaaratilanteeksi. Siinä suomalainen liikennelentokone sai yhteentörmäysvaaravaroituksen ulkomaisesta pienkoneesta alkunousun aikana Saksassa, ja koneet ohittivat toisensa varsin läheltä. Tästä tapauksesta odotetaan lisätietoja Saksan ilmailuviranomaiselta.

Muissa ulkomailla tapahtuneissa tilanteissa useassa oli kyse dronen aiheuttamasta läheltä piti-tilanteesta.

Suomessa yleis- ja harrasteilmailu ei ollut osallisena yhdessäkään läheltä piti-tilanteessa. Aiempina vuosina vastaavaan aikaan läheltä piti-tilanteita on tapahtunut keskimäärin n. 2, joten vuosi on tältä osin lähtenyt hyvin liikkeelle.

Kaupallinen ilmakuljetus sen sijaan oli osallisena 10 läheltä piti-tilanteessa, joista 4 Suomessa ja 6 ulkomailla. Alkuvuosi on sujunut aiempiin vuosiin verrattuna selvästi heikommin, sillä vuosien 2013-2021 keskiarvo on ollut n. 2 läheltä piti-tilannetta. Suomessa tapauksia oli aiempia vuosia vähemmän, mutta kokonaismäärää nostavat ulkomailla tapahtuneet tilanteet. Erityisesti maaliskuussa oli useita ulkomailla tapahtuneita tilanteita, joissa toisena osapuolena oli drone.

Dronet ovat aiempina vuosina aiheuttaneet runsaasti läheltä piti-tilanteita. Tänä vuonna ne aiheuttivat Suomessa yhden ja ulkomailla 3 läheltä piti-tilannetta. Suomessa tilanne oli hyvä, mutta ulkomailla oli tapauksia oli aiempia vuosia enemmän.

Lennonjohdon aiheuttamia ilma-alusten välisiä porrastuksen alituksia (ei sisältäen pyörrevanaporrastuksen alituksia tai ilma-aluksen ja ilmatilojen välisten porrastusminimien alituksia) tapahtui Suomessa alkuvuonna 3. Määrä jäi selvästi alle vuosien 2013-2021 keskiarvon (5,1). Suhteutettuna liikenteen määrään porrastuksen alituksia tapahtui likimain saman verran kuin aiempinakin vuosina.

Läheltä piti-tilanteisiin myötävaikuttavia tapaustyyppejä

Alempana tarkemmin kuvattujen ilmatilaloukkausten lisäksi muita läheltä piti-tilanteisiin mahdollisesti myötävaikuttavia seurattavia tapahtumia ovat esimerkiksi selvityskorkeuden läpäisyt, poikkeamiset reitistä sivuttaisuunnassa, transponderiviat sekä virheelliset reagoinnit TCAS-käskyyn. Kokonaisuutena tällaisten tapausten määrissä ei ole merkittävää poikkeamaa pidemmän aikavälin keskiarvosta.

Selvityskorkeuden läpäisyjä kuitenkin raportoitiin selväsi aiempien vuosien keskiarvoa enemmän. Näitä tilanteita tapahtui lähes jokaisella ilmailun osa-alueella hivenen enemmän kuin aiempina vuosina, mutta yhtä selkeää kasvualuetta ei ollut nähtävissä. Useissa tapauksissa oli esimerkiksi sään väistön vuoksi noustu selvityskorkeuden yläpuolelle, tai korkeusmittari oli jäänyt väärään asetukseen.

Turvallisuustiedottessa (esimerkiksi tässä vuoden 2020 kesältä (Ulkoinen linkki)) on tunnistettu tyypillisimpiä läheltä piti-tilanteiden syitä ja pohdittu toimenpiteitä niiden välttämiseksi, joista yhtenä tärkeimmistä on tilannetietoisuuden ylläpito : "Tilannetietoisuuden rakennuspalikoita ovat mm. luottamus siihen, että muutkin toimivat yhteisten pelisääntöjen mukaisesti, lentopaikan radiotaajuuden kuuntelu sekä sinne puhuminen ja tietysti silmien auki pitäminen ja ilmatilan havainnointi".

 

Aiemmat vuosikatsaukset löydät löydät graafien alapuolella olevista linkeistä. 

Yhteentörmäykset ja läheltä piti-tilanteet ilmassa (MAC/Airprox) 2014-Q1/2022

Huom. Yhteentörmäyksiä ja läheltä piti-tilanteita seurataan tapahtumien kokonaismäärien kannalta sekä siltä kannalta, mitkä tahot ovat olleet tapahtumassa osallisia. Näin ollen lukemat kokonaismääräkuvaajassa ja lukemat ”osallisena olleet”-kuvaajassa eivät ole samat. ”Osallisena olleet”-kuvaajassa lukemat dronejen osalta sisältävät vain Suomessa tapahtuneet tilanteet.

Yhteentörmäys- ja läheltä piti-tilanteissa (MAC/Airprox) osalliset 2004-Q1/2022