Yhteentörmäykset rullattaessa kiitotielle tai kiitotieltä (GCOL)

ILMAILUN TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT TILANNEKUVAT SIIRTYVÄT UUTEEN OSOITTEESEEN

Tilakuva Q1/2022

Ensimmäisellä neljänneksellä ei raportoitu GCOL-tapauksia eli tilanteita, joissa olisi tapahtunut törmäys ilma-aluksen liikkuessa asematasolla tai rullausteillä. Tyypillisestikin ensimmäisen neljänneksen aikana tällaisia tapauksia on tapahtunut vain yksittäisiä, joskin v. 2021 tilanteita oli 3.

GCOL-tilanteisiin myötävaikuttavia tapaustyyppejä

GCOL-tilanteisiin mahdollisesti myötävaikuttavia ja seurattavia tapaustyyppejä ovat mm. lentokoneen työnnön tai rullauksen häirintä, puutteellinen asematason valvonta, maahuolinnan aikana tapahtuneet vahingot sekä FOD (Foreign Object Debris)-esineet liikennealueella ja asematasolla. Lisäksi seurataan asematason ja rullausteiden huonoon kuntoon liittyviä ilmoituksia.

Ensimmäisellä neljänneksellä näiden tapausten määrät jäivät edellisvuosien tasolle tai hieman alle. Poikkeuksena olivat ilmoitukset asematason ja rullausteiden kunnosta, joiden määrä (26) oli selvästi vuosien 2013-2021 keskiarvon (8,8) yläpuolella. Tapauksissa oli useimmiten kyse tilanteista, joissa joko asematason tai rullaustien ilmoitettiin olevan poikkeuksellisen liukas. Talvi oli varsin luminen myös Etelä-Suomessa ja monet tapauksista koskivatkin Helsinki-Vantaata. Mikäli talven aikana (kuten talvella 2021-2022) on hankalat sääolosuhteet esimerkiksi jäätävän sateen muodossa, asematasojen ja rullausteiden liukkaudenpoisto myös hankaloituu. Kiitotiet ovat turvallisuuden kannalta kriittisimpiä, joten niiden kunnossapito priorisoidaan. Toisaalta myös liukkailla rullausteillä ja asematasoilla voi tapahtua vakavia vaaratilanteita tai onnettomuuksia. Tänä vuonna niiltä on kuitenkin toistaiseksi vältytty.

 

 

Yhteentörmäykset maassa (GCOL) 2014-Q1/2022

Yhteentörmäykset maassa (GCOL) 2004-Q1/2022 osa-alueittain (ei sisällä valtion ilmailua tai ulkomaisia)