Yhteentörmäykset rullattaessa kiitotielle tai kiitotieltä (GCOL)

Tilakuva 2021

Vuonna 2021 raportoitiin 5 tapausta, jossa tapahtui törmäys ilma-aluksen rullatessa kiitotielle/kiitotieltä tai lentoonlähtöön tai laskuun käytettävältä alueelta.
Määrä oli selvästi edellisvuotta suurempi, jolloin tapahtui vain 2 tällaista törmäystä, ja kaksinkertainen vuosien 2013-2020 keskiarvoon (2,3) verrattuna. Tapausmäärät ovat kuitenkin kokonaisuutena edelleen varsin pienet.

Viime vuoden tapauksista 2 tapahtui suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa, 1 ulkomaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa ja 2 yleisilmailussa.
Kaupallisen ilmakuljetuksen tapaukset ovat jossain määrin poikkeuksellisia, sillä tyypillisesti suomalaisessa toiminnassa ei GCOL-tapauksia juuri ole tapahtunut.

Helmikuussa tapahtunut liikennelentokoneen törmäys rullaustiekylttiin Helsinki-Vantaalla luokiteltiin vakavaksi vaaratilanteeksi, ja siitä OTKES teki tutkinnan L2021-02 (Ulkoinen linkki).
Tutkinnassa todettiin, että lentokone ajautui jäisessä kaarteessa ulos rullaustieltä, kun sitä rullattiin pois jäänpoistoalueelta ja lentokoneen vasen moottori osui opastekylttiin.
Myötävaikuttavina tekijöinä olivat mm. vaikeissa sääolosuhteissa kunnossapitotoiminnan keskittäminen kiitotien liukkaudentorjuntaan, jolloin menetelmät eivät riittäneet kertyneen jään poistamiseen rullausteiltä.
Lisäksi l
entoasemalla pintojen kitkatason ilmoittamiseen käytetty asteikko ei ole riittänyt kuvaamaan erittäin hankalia olosuhteita rullausteillä.

Myös suurimmassa osassa muista viime vuoden GCOL-tapauksista talviolosuhteilla oli vaikutusta.
Viimeisimmästä, joulukuussa 2021 Kemissä tapahtuneesta ulkomaisen liikelentokoneen törmäyksestä valotolppaan OTKES aloitti tutkinnan L2021-05 (Ulkoinen linkki).

GCOL-tilanteisiin myötävaikuttavia tapaustyyppejä

GCOL-tilanteisiin mahdollisesti myötävaikuttavia ja seurattavia tapaustyyppejä ovat mm. lentokoneen työnnön tai rullauksen häirintä, puutteellinen asematason valvonta, maahuolinnan aikana tapahtuneet vahingot sekä FOD (Foreign Object Debris)-esineet liikennealueella ja asematasolla. Lisäksi seurataan asematason ja rullausteiden huonoon kuntoon liittyviä ilmoituksia.

Viime vuonna kaikkien näiden tapausten määrät jäivät edellisvuoden tasolle, ja myös selvästi vuosien 2013-2020 keskiarvojen alapuolelle, pl. asematason ja rullausteiden heikkoa kuntoa koskevat ilmoitukset, joiden määrä (40) oli selvästi vuosien 2013-2020 keskiarvon 13,9 yläpuolella.
Tapauksissa oli useimmiten kyse tilanteista, joissa joko asematason tai rullaustien ilmoitettiin olevan poikkeuksellisen liukas. Tapauksia raportoitiin viime vuonna varsinkin tammi-helmikuussa.
Mikäli talven aikana (kuten talvella 2021) on hankalat sääolosuhteet esimerkiksi jäätävän sateen muodossa, asematasojen ja rullausteiden liukkaudenpoisto samoin hankaloituu. Kiitotiet ovat turvallisuuden kannalta kriittisimpiä, joten niiden kunnossapito priorisoidaan. Toisaalta myös liukkailla rullausteillä ja asematasoilla voi tapahtua vakavia vaaratilanteita tai onnettomuuksia.

Aiemmat katsaukset ja tilakuvat löydät löydät graafien alapuolella olevista linkeistä. 

Yhteentörmäykset maassa (GCOL) 2014-2021

Yhteentörmäykset maassa (GCOL) 2004-2021 osa-alueittain (ei sisällä valtion ilmailua tai ulkomaisia)