Yleis- ja harrasteilmailun poikkeamailmoitukset

Harrastajayhteisöltä saamansa palautteen perusteella Traficom alkaa julkaista kokeiluna harrasteilmailun poikkeamailmoituksia koosteina. Kokeilu aloitetaan purjelennosta.

Tapahtuman kuvaus perustuu ilmoittajan käsitykseen ja kertomukseen tapahtumasta. Tiedot julkaistaan editoituina ja anonymisoituina, ts. poikkeamailmoituksista poistetaan:

• kaikki ilmoituksen tekijää ja muita poikkeamailmoituksessa mainittuja henkilöitä koskevat henkilötiedot ja

• sellaiset yksityiskohdat, mukaan lukien poikkeamaan osallisena olevan organisaation (organisaatioiden) nimi, jotka saattavat paljastaa poikkeamailmoituksen tekijän tai kolmansien osapuolten henkilöllisyyden taikka johtaa tällaisten tietojen päättelemiseen poikkeamailmoituksesta.

Anonymisoitua poikkeamatietoa julkaistaan EU:n poikkeama-asetuksen 376/2014 (Ulkoinen linkki) 13 artiklan kohdan 12 nojalla. Sen mukaan jäsenvaltiot voivat julkaista anonymisoituja poikkeamailmoituksia ja riskianalyysien tuloksia. Julkaisun tavoitteena on yksinomaan turvallisuuden ylläpitäminen ja parantaminen poikkeama-asetuksen artiklan 15 mukaisesti jakamalla turvallisuustietoa. Tietoja ei tule käyttää muihin tarkoituksiin.
Kun kaikilla on mahdollisuus ottaa opiksi siitä, mitä jollekin on tapahtunut, niin kaikkien ei tarvitse oppia kaikkea kantapään kautta.

Koosteiden julkaisuaikataulu on kesäkuun, elokuun, syyskuun ja lokakuun puoliväli. Koko vuoden kooste julkaistaan seuraavan vuoden tammi- ja helmikuun vaihteessa.

Tarkemmin voit tutustua raportin käyttöön ja sen eri elementteihin tällä videolla (Ulkoinen linkki) (kesto 6 min. Video perustuu onnettomuus- ja vakava vaaratilanneraporttiin (Ulkoinen linkki), joten tietokentät ovat erilaiset, mutta käyttöperiaatteet ovat samat myös tällä raportilla).

Palautetta koosteiden julkaisusta pyydetään osoitteeseen lentoturvallisuus (at) traficom.fi.  

(https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDdhODBlZjEtZjU3OC00MmYwLWJmZGQtMmMzZGRlNjNkYjA5IiwidCI6IjdjMTRkZmE0LWMwZmMtNDcyNS05ZjA0LTc2YTQ0M2RlYjA5NSIsImMiOjh9)