Yleis- ja harrasteilmailun turvallisuustilanne 2020

Yleiskatsaus

Suomalaisessa yleis- ja harrasteilmailussa onnettomuuksia tapahtui 14, mutta niistä selvittiin ilman kuolonuhreja. Onnettomuuksien määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna ja oli selvästi yli vuosien 2013-2019 keskiarvon.

Vakavia vaaratilanteita tapahtui 16, eli määrä kasvoi edellisvuoteen (9) verrattuna, mutta pysyi vuosien 2013-2019 keskiarvon (15,4) tasalla. Koronapandemia vähensi yleis- ja harrasteilmailun määrää valvotuilla lentoasemilla ja Malmin lentopaikalla n. 30%, eli laskua ei ollut siinä määrin kuin kaupallisessa ilmakuljetuksessa. Paljon yleis- ja harrasteilmailua tapahtuu myös valvomattomilla lentopaikoilla, mutta näistä saadaan tarkemmat tiedot keväämmällä kun ilma-alusten vuosittainen lentotuntitilasto valmistuu. Liikennemäärätietojen epävarmuus vaikeuttaa viime vuoden vertailua aiempiin vuosiin. Tämän hetkisten tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että lentotoiminnan määrä laski samalla kun onnettomuuksien ja vakavien vaaratilanteiden määrä kasvoi, mikä on toki huolestuttava suuntaus. Onnettomuuksien määrän kasvu alkoi jo ennen koronapandemiaa vuonna 2019.   

Ilmoitusten perusteella koronaan liittyvillä seikoilla ei ole ollut merkittävää vaikutusta tapahtuneissa tilanteissa.

Tason 2 mittareilla tarkasteltuna vuonna 2020 ei tapahtunut huomionarvoista kasvua edellisvuosiin verrattuna minkään mittarin osalta. On kuitenkin syytä huomioida, että mikäli tämänhetkiset arviot liikenteen määrän vähenemisestä myös yleis- ja harrasteilmailussa pitävät paikkansa, liikenteen määrään suhteutettuna tilanne kehittyi heikompaan suuntaan.

Positiivisena seikkana verrattuna muutamien vuosien takaiseen tilanteeseen on kuitenkin pidettävä hallinnan menetys-tilanteiden varsin pientä määrää. Nämä usein johtavat korkeaenergiseen törmäystilanteeseen, jossa kone tyypillisesti vaurioituu pahoin ja henkilövahingot ovat todennäköisiä. Muissa onnettomuustyypeissä energiat ovat yleensä pienempiä, ja selvitään kalustovaurioilla ja pienillä loukkaantumisilla.
  

Onnettomuudet ja kuolleet suomalaisessa yleis- ja harrasteilmailussa 2004-2020

Onnettomuudet suomalaisessa yleis- ja harrasteilmailussa suhteutettuna 100 000 lentotuntiin, 5 vuoden keskiarvo

Kuolemaan johtaneet onnettomuudet suomalaisessa yleis- ja harrasteilmailussa 2006-2020

Kuolemaan johtaneet onnettomuudet suomalaisessa yleis- ja harrasteilmailussa suhteutettuna 100 000 lentotuntiin, 5 vuoden keskiarvo

Ilmailuonnettomuuksissa kuolleet suomalaisessa yleis- ja harrasteilmailussa, 5 vuoden keskiarvo

Ilmailuonnettomuuksissa kuolleet suomalaisessa yleis- ja harrasteilmailussa suhteutettuna 100 000 lentotuntiin, 5 vuoden keskiarvo

Vakavat vaaratilanteet suomalaisessa yleis- ja harrasteilmailussa 2004-2020

Vakavat vaaratilanteet suomalaisessa yleis- ja harrasteilmailussa suhteutettuna 100 000 lentotuntiin, 5 vuoden keskiarvo