Kuolleet ja loukkaantuneet tienkäyttäjäryhmittäin

Vuonna 2020 pyöräilijöitä kuoli liikenteessä edellisvuosia enemmän

Vuonna 2020 tieliikenteessä kuoli ennakkotietojen mukaan 222 henkilöä. Poliisin tietoon tulleita loukkaantumisia oli 4392. Kuolleista 57 % oli henkilöauton kuljettajia tai matkustajia. Jalankulkijoiden osuus kuolleista oli 10 % ja pyöräilijöiden 14 %. Pyöräilijöiden kuolemat lisääntyivät edellisvuosista, sillä ennakkotietojen mukaan pyöräilijöitä kuoli 31 henkilöä, kun vuosien 2017 - 2019 keskiarvo on 22 kuollutta pyöräilijää., Loukkaantuneista 54 % oli henkilöauton käyttäjiä. Poliisin tietoon tulleet loukkaantumiset vähenivät eniten henkilöauton käyttäjillä ja mopoilijoilla.

Tieto vakavista loukkaantumisista on käytössä vuosilta 2014 - 2019. Tieto perustuu poliisin ja sairaanhoidon hoitoilmoitusjärjestelmän (HILMO) tietojen yhdistelyyn. Vuodesta 2019 puuttuu vielä tieto niiden vakavien loukkaantumisten määrästä, jotka eivät yhdistyneet HILMOsta poliisin tietoihin. Vuonna 2019 poliisin tietoon tulleista loukkaantumisista vakavia oli 390 ja näistä vakavasti loukkaantuneista 48 % oli henkilöauton kuljettajia tai matkustajia. Kun tarkastellaan kaikkia HILMOn vakavia loukkaantumisia vuodelta 2018, vakavasti loukkaantuneita oli 956 ja näistä 32 % oli henkilöauton käyttäjiä, 29 % pyöräilijöitä ja 20 % mopoilijoita tai moottoripyöräilijöitä. 

Ennakkotietojen mukaan kuorma-autojen onnettomuuksissa kuoli 55 henkilöä ja linja-autojen onnettomuuksissa 2 henkilöä vuonna 2020. Vastaavat loukkaantuneiden määrät olivat 310 ja 94 henkilöä. Raskaan liikenteen onnettomuuksissa kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä väheni edellisvuosista.

Vuoden 2021 tammi-huhtikuussa liikennekuolemat ja loukkaantumiset ovat ennakkotietojen perusteella vähentyneet lähes kaikissa tienkäyttäjäryhmissä.

 

Kuolleet tienkäyttäjäryhmittäin

Poliisin tietoon tulleet loukkaantuneet tienkäyttäjäryhmittäin

Poliisin tietoon tulleet vakavasti loukkaantuneet tienkäyttäjäryhmittäin

Vakavasti loukkaantuneet tienkäyttäjäryhmittäin, poliisin tietoon tulleet + hoitoilmoitukset

Kuolleet tienkäyttäjäryhmittäin, tammikuu - huhtikuu

Loukkaantuneet tienkäyttäjäryhmittäin, tammikuu - huhtikuu

Raskaan liikenteen onnettomuuksissa kuolleet

Raskaan liikenteen onnettomuuksissa loukkaantuneet

Raskaan liikenteen onnettomuuksissa vakavasti loukkaantuneet, poliisin tietoon tulleet onnettomuudet