Ensirekisteröidyt henkilöautot käyttövoimittain

Manner-Suomessa ensirekisteröitiin tammi-elokuussa 2021 kaikkiaan 72 119 henkilöautoa, mikä on 11 % enemmän kuin vuonna 2020 vastaavana ajankohtana. Tammi-elokuussa 2021 ensirekisteröidyt henkilöautot jakautuivat käyttövoimittain seuraavasti:

Ensirekisteröidyt henkilöautot käyttövoimittain tammi-elokuussa 2021

Vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus ensirekisteröidyistä henkilöautoista

Suomen kansallisessa ohjelmassa koskien liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkkoa (Ulkoinen linkki) esitetään, että kaikki Suomessa myytävät uudet autot olisivat vaihtoehtoisten käyttövoimien hyödyntämiseen soveltuvia jo vuonna 2030. Vuoden 2025 tavoitteena on 50 prosentin osuus eli puolet kaikista uusista henkilö- ja pakettiautoista. Vuoden 2020 välitavoitteena oli 20 prosentin osuus, mikä henkilöautojen osalta toteutui. Tavoitteeseen lasketaan mukaan autot, jotka voivat hyödyntää käyttövoimanaan joko sähköä, vetyä, maa-/biokaasua ja/tai nestemäisiä biopolttoaineita myös korkeina pitoisuuksina.

Fossiilittoman liikenteen tiekartassa on puolestaan esitetty tavoitteena, että nolla- ja vähäpäästöisten uusien teknologioiden (täyssähköautot, ladattavat hybridit, kaasuautot ja polttokennoautot) osuus uusista myytävistä henkilöautoista kasvaa mahdollisimman lähelle sataa prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Alla vaihtoehtoisiin käyttövoimiin on laskettu täyssähköautot, ladattavat hybridit, maa-/biokaasulla toimivat autot ja korkeaseosetanoliautot (flexfuel). Uusien flexfuel-autojen myynti on tosin loppunut käytännössä kokonaan. Vaihtoehtoisia käyttövoimia on muitakin, esimerkiksi uusiutuva diesel, mutta sitä ei ole huomioitu tässä, koska se ei vaadi uutta ajoneuvokalustoa. 

Tammi-elokuussa 2021 ensirekisteröitiin 21 164 vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivaa henkilöautoa. Nämä jakautuivat 5 686 täyssähköautoon, 14 749 ladattavaan hybridiin ja 725 kaasuautoon. Vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus kaikista henkilöautojen ensirekisteröinneistä oli noin 29,3 %.

Ensirekisteröidyt täyssähköautot, ladattavat hybridit ja kaasuautot

Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivien osuus kaikista henkilöautojen ensirekisteröinneistä on Suomessa kasvanut reilusti viime vuosina. Vuonna 2020 vaihtoehtoisten käyttövoimien määrä ylitti ensimmäistä kertaa dieselkäyttöisten henkilöautojen ensirekisteröintimäärän. Vuonna 2020 vaihtoehtoisilla käyttövoimilla (tässä sähkö, ladattavat hybridit, maa-/biokaasu ja flexfuel) toimivien osuus kaikista henkilöautojen ensirekisteröinneistä oli noin 20,0 %. Vuonna 2019 vastaava osuus oli noin 8,8 %, vuonna 2018 noin 5,7 % ja vuonna 2017 noin 2,9 %.

Ensirekisteröidyt henkilöautot käyttövoimittain 2020

Ensirekisteröidyt henkilöautot käyttövoimittain 2019

Ensirekisteröidyt henkilöautot käyttövoimittain 2018

Lisätietoa

Käyttövoimatilastot saatavissa Traficomin tilastotietokannassa (Ulkoinen linkki)

Tietoa vaihtoehtoisista käyttövoimista Aja vaihtoehtoa -sivustolla (Ulkoinen linkki)

Liikenteen tilastoja Traficomin Monitori-palvelussa (Ulkoinen linkki)

Kartogrammeja Traficomin tilastoista (Ulkoinen linkki)