Käytettynä maahantuodut henkilöautot

Suomessa ostetaan vuosittain noin 110 000-120 000 uutta autoa. Käytettynä maahan on tuotu viiden viime vuoden aikana keskimäärin lähes 37 000 henkilöautoa vuosittain, joten myös käytettynä maahantuoduilla autoilla on varsin suuri merkitys autokantaamme.

Käytettynä yksittäismaahantuotujen henkilöautojen määrä on viime vuosina ollut kasvussa, vaikka määrä pienenikin vuonna 2020. Vuonna 2020 käytettynä maahantuotiin 43 911 henkilöautoa, mikä on noin 4 % vähemmän kuin vuonna 2019. Tammi-elokuussa 2021 käytettynä tuotiin maahan 29 354 henkilöautoa, mikä on noin 7 % enemmän kuin vuonna 2020 vastaavana ajankohtana. Suurin osa käytettynä maahantuoduista henkilöautoista tuodaan yksityiseen käyttöön. Suosituimmat tuontimaat ovat Ruotsi ja Saksa.

Käytettynä yksittäismaahantuodut henkilöautot

Suurin osa käytettynä maahantuoduista henkilöautoista on dieselkäyttöisiä. Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivien autojen osuus on kuitenkin kasvanut viime vuosina ja on suhteutettuna suurempi kuin maassamme vuosittain ensirekisteröidyillä henkilöautoilla keskimäärin. Vuonna 2021 ladattavia hybridejä on tuotu käytettynä maahan lähes yhtä paljon kuin bensiiniautoja.

Vaihtoehtoisiin käyttövoimiin on tässä laskettu täyssähköautot, ladattavat hybridit, maa-/biokaasulla toimivat autot ja korkeaseosetanoliautot (flexfuel). Vaihtoehtoisia käyttövoimia on muitakin, esimerkiksi uusiutuva diesel, mutta sitä ei ole huomioitu tässä, koska se ei vaadi uutta ajoneuvokalustoa. Tammi-elokuussa 2021 käytettynä tuotiin maahan 29 354 henkilöautoa, joista vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus oli noin 35,3 %. Nämä jakaantuivat 1 674 täyssähköautoon, 7 946 ladattavaan hybridiin, 699 kaasuautoon ja 50 korkeaseosetanoliautoon (flexfuel).

Käytettynä yksittäismaahantuodut henkilöautot käyttövoimittain tammi-elokuussa 2021

Käytettynä yksittäismaahantuodut henkilöautot (vaihtoehtoiset käyttövoimat)

Vaihtoehtoisten käyttövoimien (tässä sähkö, ladattavat hybridit, maa-/biokaasu ja flexfuel) osuus käytettynä maahantuoduista henkilöautoista oli vuonna 2020 noin 24,0 %. Vuonna 2019 vastaava osuus oli noin 18,2 %, vuonna 2018 noin 10,8 % ja vuonna 2017 noin 7,0 %. Vaihtoehtoisista käyttövoimista eniten käytettynä on maahantuotu ladattavia hybridejä.

Käytettynä yksittäismaahantuodut henkilöautot käyttövoimittain 2020

Käytettynä yksittäismaahantuodut henkilöautot käyttövoimittain 2019

Käytettynä yksittäismaahantuodut henkilöautot käyttövoimittain 2018