Lentoliikenteen päästökauppa

Lentoliikenne on ainoa liikennemuoto, joka on velvoitettu osallistumaan EU:n päästökauppaan. Traficom vastaa lentoliikenteen päästökaupan toimeenpanosta Suomessa.

EU:n lentoliikenteen päästökauppa alkoi vuonna 2012. Päästökaupan tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä kustannustehokkaalla tavalla.

EU:n päästökauppa koskee vuosina 2013-2023 pelkästään Euroopan talousalueella sijaitsevien lentoasemien välisiä lentoja. Päästökaupan piiriin kuuluvien, Suomen hallinnoitavaksi asetettujen lentoyhtiöiden raportoimat hiilidioksidipäästöt on esitetty alla olevassa kuvaajassa. Päästöt eivät siis suoraan kuvaa Suomen lentoliikenteen päästöjä.

Suomelle raportoidut lentoliikenteen päästökaupan hiilidioksidipäästöt

EU:n lentoliikenteen päästökaupan alaiset hiilidioksidipäästöt kokonaisuudessaan on esitetty alla. 

EU:n lentoliikenteen päästökaupan alaiset hiilidioksidipäästöt

CORSIA

EU:n päästökaupan rinnalle on tulossa 2021 alkaen kansainvälisen lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen hyvitysjärjestelmä CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) (Ulkoinen linkki)

CORSIAn tavoitteena on, että vuodesta 2020 alkaen kansainvälisen lentoliikenteen hiilidioksidipäästöt eivät kasva verrattuna vuosien 2019–2020 päästöjen keskiarvoon. Päästöjen kasvaessa lentoyhtiöiden pitää hyvittää kasvu ostamalla päästöyksiköitä hiilimarkkinoilta.