Liikennefakta
 

Mikä on liikennefakta.fi?

Liikennefakta.fi tarjoaa ajantasaista tietoa liikennejärjestelmästä. Liikennejärjestelmä koostuu kaikista liikennemuodoista käyttäjineen, toimijoineen, ja liikennevälineineen. Liikennejärjestelmä kattaa myös liikenteen ohjauksen ja hallinnan, liikennetiedon ja -palvelut, infrastruktuurin sekä näitä koskevat säädökset. Liikennefakta.fi toimii tietopankkina liikennejärjestelmän seurannalle, raportoinnille ja kehittämiselle.

Liikennefakta.fi seuraa liikennejärjestelmän tilaa neljän teeman näkökulmasta: turvallisuus, ympäristö, toimintavarmuus sekä markkinat.

Liikennefakta.fi:ssa arvioidaan havainnollisesti liikennejärjestelmän tilaa ja kehitystä suhteessa tavoitteisiin sekä nostetaan esiin myös uusia ajankohtaisia aiheita. Muita liikennetiedon lähteitä ovat esimerkiksi Tilastokeskus, LIPASTO, Juku, Liikenneturva.

Trafi kehittää Liikennefakta.fi:n sisältöä yhteistyössä vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita. Lähetä meille palautetta ja toiveita sisällöstä. Erityisesti toivomme palautetta siitä, mitä tietoa kaipaisit ja missä muodossa.

 

Tilastopalvelut

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi tuottaa tilastoja neljästä eri liikennemuodosta. Tällä sivustolla olevien katsausten lisäksi tilastotietoa löydät täältä.

 
 
 

 

Sivu päivitetty 30.11.2017