Liikennefakta
 

Mikä on liikennefakta.fi?

Liikennefakta.fi tarjoaa ajantasaista tietoa liikennejärjestelmästä. Liikennejärjestelmä koostuu kaikista liikennemuodoista käyttäjineen, toimijoineen, ja liikennevälineineen. Liikennejärjestelmä kattaa myös liikenteen ohjauksen ja hallinnan, liikennetiedon ja -palvelut, infrastruktuurin sekä näitä koskevat säädökset. Liikennefakta.fi toimii tietopankkina liikennejärjestelmän seurannalle, raportoinnille ja kehittämiselle.

Liikennefakta.fi seuraa liikennejärjestelmän tilaa neljän teeman näkökulmasta: turvallisuus, ympäristö, toimintavarmuus sekä markkinat.

Liikennefakta.fi:ssa arvioidaan havainnollisesti liikennejärjestelmän tilaa ja kehitystä suhteessa tavoitteisiin sekä nostetaan esiin myös uusia ajankohtaisia aiheita. Muita liikennetiedon lähteitä ovat esimerkiksi Tilastokeskus, LIPASTO, Juku, Liikenneturva.

Traficom kehittää Liikennefakta.fi:n sisältöä yhteistyössä vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita. Lähetä meille palautetta ja toiveita sisällöstä. Erityisesti toivomme palautetta siitä, mitä tietoa kaipaisit ja missä muodossa.

 

Tilastopalvelut

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tuottaa tilastoja neljästä eri liikennemuodosta. Tällä sivustolla olevien katsausten lisäksi tilastotietoa löydät täältä.

 
 
 

 

Sivu päivitetty 01.02.2019