Markkinat
 

Liikenteen markkinat 

Liikenteen markkinat ovat murroksessa niin Suomessa kuin maailmallakin. Aiemmin vahvasti säännellyt eri liikennemuotoihin painottuneet markkinat ovat muuttumassa liikenteen palveluistumisen ja digitalisoitumisen myötä. Erilaiset uudet liikkumispalvelut kehittävät alaa luoden täysin uudenlaisia palveluita ja parantaen samalla jo olemassa olevien palveluiden käytettävyyttä.

Liikenteen markkinoiden lainsäädäntöä uudistetaan parhaillaan. Sääntelyä kevennetään ja se kootaan yhtenäiseksi laiksi liikenteen palveluista (liikennepalvelulaki). Uudistuksen tavoitteena on edistää ja mahdollistaa markkinoiden avautuminen ja laajentuminen. Liikennepalvelulailla edistetään uusien palvelumallien syntymistä sekä uuden teknologian, uusien teknisten ratkaisujen ja uusien liiketoimintamallien käyttöönottoa. Näin voidaan vastata entistä paremmin myös käyttäjien tarpeisiin.

Liikenteen ydinmarkkinoita ovat perinteisesti olleet henkilö- ja tavarankuljetusmarkkinat. Tietoliikenteen merkitys osana liikennejärjestelmää kasvaa kuitenkin koko ajan, minkä vuoksi perinteisten liikennemuotojen lisäksi on tarkasteltava myös uusia liikkumispalveluita ja liikenteen tietopalvelumarkkinoita. Tulevaisuudessa uudenlaiset liikkumispalvelut yleistyvät, laajentuvat ja tulevat toimimaan saumattomammin yhteen perinteisten kuljetuspalveluiden kanssa.

Erilaisia yhdistämis- ja välityspalveluja on myös kehittynyt entistä enemmän. Niiden tavoitteena on välittää kuljetuksia ja yhdistää eri kulkumuotoja tehden matkaketjuista entistä sujuvampia ja katkeamattomampia, niin sanotusti ovelta ovelle koko liikennejärjestelmää hyödyntäen.

Ajankohtaista

Lisää aiheesta Markkinat

 

 

Markkinat

Rautatiemarkkinat

Rautatiemarkkinoiden toimivuuden, tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden seuraamisesta, valvomisesta ja edistämisestä vastaa Rautatiealan sääntelyelin.

Rautatiemarkkinoita ei käsitellä tällä sivustolla, mutta niihin voi tutustua tarkemmin Rautatiealan sääntelyelimen omilla sivuilla.

 

 

 
 

 

Sivu päivitetty 27.11.2017