Joukkoliikenne
 

Joukkoliikenne

Joukkoliikenteen matkustajamäärä ja linjakilometrit

Liikennevirasto teetti vuonna 2014 Joukkoliikenteen mittarit -selvityksen. Avoimen joukkoliikenteen tarjonnan keskeisiä mittareita ovat linjakilometrit sekä vuoromäärät. Joukkoliikenteen kysyntää kuvaa matkustajamäärät. Joukkoliikenteen tunnuslukuja kerätään toimivaltaisten viranomaisten osalta Liikenneviraston joukkoliikenteen rahoitus-, kustannus sekä suoritetietojen keräys- ja seurantajärjestelmään (JUKU), josta myös tunnusluvut ovat nähtävissä.

 

Lisätietoa

Liikenneviraston JUKU-järjestelmästä on saatavissa tietoa joukkoliikenteen matkustajamääristä, linjakilometreistä sekä muista joukkoliikennettä kuvaavista tunnusluvuista.

JUKU-järjestelmä

 

 

 

 

 

Sivu päivitetty 21.11.2017