Rautatieliikenne
 

Rautatieliikenne

Rautatieliikenteen matkustajamäärä

Rautateiden henkilöliikenteen matkustajamäärä on kasvanut lähes joka vuosi 2000-luvulla. Matkustajamääriä on kasvattanut etenkin uusien rataosuuksien avaaminen. Suuri osa matkustajamäärien kasvusta on tullut pääkaupunkiseudun lähiliikenteen kasvusta.

Henkilöliikenteen matkustajamäärän kehitys

200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Matkustajat yhteensä (1000)547835498757695599096013463493638026668569937675556895068376693316931868262759528211585703
Rivi 200

Junaliikenteen henkilökilometrimäärän kehityksessä on ollut matkustajamäärien kehitystä enemmän vaihtelua 2000-luvulla, mutta myös henkilökilometrien määrässä on kasvava trendi. Henkilökilometrien määrän maltillisempi kehitys 2000-luvulla selittyy sillä, että kaukojunaliikenteen suosio ei ole kasvanut samassa tahdissa lähijunaliikenteen kanssa. Vuosina 2017 ja 2018 myös kaukojunaliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet voimakkaasti, ennen kaikkea kaukojunaliikenteen lippujen hintojen laskun johdosta.

Henkilökilometrien määrän kehitys

200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Henkilökilometrit (milj. km)340532823318333833523478354037784052387639593882403540533874411338684271
Rivi 200

Rautatieliikenteen tavarankuljetukset 

Rautateiden tavaraliikenteen tonnimäärät vähenivät voimakkaasti vuoden 2008 jälkeen. 2010-luvulla tavaraliikenteen määrä ei ole saavuttanut 2000-luvun alkuvuosien tasoa. Tavaraliikenteen tonnimäärät ovat kuitenkin kasvaneet selvästi vuosina 2016 ja 2017 ja kasvu vaikuttaisi jatkuvan myös vuonna 2018.

Tavaraliikenteen tonnit

200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Tavaraliikenteen tonnit (1000 tonnia)405014167841679435034266340722435604028841937328603579534827352673643337008333923616138467
Rivi 200

Rautatieliikenteen harjoittajat

Suomessa on kesällä 2018 neljä rautatieyritystä. Rautatieyrityksellä tarkoitetaan päätoimenaan henkilö- tai tavaraliikennettä harjoittavaa yritystä, jolle on myönnetty toimilupa. VR-Yhtymä Oy on ainoa säännöllisen henkilöliikenteen harjoittaja. VR-Yhtymän lisäksi Fenniarail Oy harjoittaa tavaraliikennettä koko rataverkolla. Ratarahti Oy ja Aurora Rail Oy harjoittavat vaihtotyötä ratapihoilla.

Rautatieyritysten lisäksi rataverkolla toimii 27 rautatieliikenteen harjoittajaa. Rautatieliikenteen harjoittajista 16 toimii vaihtotyössä lähinnä yksityisraiteilla. Lisäksi 4 rautatieliikenteen harjoittajaa toimii radan kunnossapidon tehtävissä ja 7 rautatieliikenteen harjoittajaa operoi museoliikenteessä.

Viime vuosina rautateillä toimivien rautatieyritysten ja rautatieliikenteen harjoittajien määrä on vakiintunut noin 30 toimijaan.

Toiminnan tyyppi Lukumäärä
Rautatieyrityksiä 4
Museoliikenteen harjoittajia 7
Radan kunnossapitoa harjoittavia yrityksiä 4
Vaihtotyötoimijoita 16
Rautatieliikenteen harjoittajia yhteensä 31

 

Lisätietoa

Rautatietilastossa kuvataan aikasarjoin ja rataosittain rautateiden tilaa. Tilasto sisältää tietoja radoista, liikennekalustosta, junaliikenteestä, henkilöliikenteestä, tavaraliikenteestä, rahoituksesta ja onnettomuuksista. Tiedot kattavat koko Suomen rautatiejärjestelmän.

Suomen rautatietilasto

 

 

 

 

Sivu päivitetty 02.01.2019