Infrastruktuuri
 

Infrastruktuurimarkkinat

Liikenneinfrastruktuurimarkkinoihin kuuluvat muun muassa tiet, raiteet, vesiväylät ja satamat sekä lentokentät.

Tieverkko

Suomen tieverkko käsittää maantiet, kunnalliset katuverkot ja yksityistiet. Tietilaston mukaan Suomen maantieverkon pituus oli vuoden 2017 alussa 77 982 kilometriä. Valtateitä oli 8 605 kilometriä, kantateitä 4 860 kilometriä, seututeitä 13 451 kilometriä ja yhdysteitä 51 065 kilometriä.

Maantieverkon pituus on pysynyt viime vuosina suhteellisen samana. Viimeisen kymmenen vuoden aikana maantieverkon pituus on pienentynyt noin 200 kilometrillä.

Rataverkko

Suomen rautatietilaston mukaan Suomen rataverkon pituus vuoden 2016 lopussa 5 926 kilometriä, josta 3 270 kilometriä eli noin 55 prosenttia oli sähköistetty. Yksiraiteista rataa oli 5 244 kilometriä ja kaksi- tai useampiraiteista rataa 682 kilometriä. Rataverkon pituus on vaihdellut vuodesta 2008 jälkeen 5 919 kilometrin ja 5 944 km välillä.

Liikenneviraston tietojen perusteella Suomessa on 199 ympärivuotista henkilöliikenteen rautatieasemaa ja yksi asema on käytössä kesäaikaan.

Vesiväylät ja satamat

Liikenneviraston mukaan vuoden 2017 lopussa yleisiä vesiväyliä oli Suomessa reilu 20 000 kilometriä, josta rannikkoväyliä noin 10 350 kilometriä ja sisävesiväyliä noin 9 800 kilometriä. Näistä noin 4 100 kilometriä oli kauppamerenkulun väyliä.

Liikenneviraston tietojen perusteella vuoden 2017 lopussa Suomessa oli 97 satamaa. 

Lentoasemat

Finavian tilastojen perusteella vuonna 2017 Suomessa oli 19 kaupallista liikennettä harjoittavaa lentoasemaa. Määrä on sama kuin vuonna 2016. Vuosina 2010-2013 kaupallista liikennettä harjoittavia lentoasemia on ollut 21 ja vuosina 2014-2015 20 lentoasemaa. Vuoden 2010 jälkeen Varkauden lentoasema on lopetettu ja Lappeenranta on poistunut Finavian lentoasemaverkostosta. Luvut sisältävät vain Finavian lentoasemat.

Lisätietoa

Liikenneviraston tietilastot

Liikenneviraston rautatietilastot

Liikenneviraston vesiväylät-sivu

Finavian liikennetilastot

 

 
 

 

Sivu päivitetty 06.07.2018