Kalusto
 

Kalustomarkkinat

Henkilöautojen määrä ensirekisteröinneistä

Kaikkien autojen ensirekisteröinneistä merkittävästi suurin osa on henkilöautoja. Henkilöautojen osuus kaikkien autojen ensirekisteröinneistä on pysynyt viime vuosina tasaisena noin 86-89 prosentin välillä.

Vuonna 2017 ensirekisteröitiin kaikkiaan 138 094 autoa, joista 118 583 oli henkilöautoja. Vuonna 2016 ensirekisteröitiin kaikkia autoja 136 441, joista henkilöautoja oli 118 583. Henkilöautojen ensirekisteröintimäärä laski vuonna 2017 siten 0,4 prosenttia edellisvuodesta.

Luvanvaraisessa käytössä olevat ajoneuvot

Liikennekäytössä olevien luvanvaraisten henkilöautojen lukumäärä on ollut hienoisessa laskussa vuodesta 2010 vuoteen 2017. Luvanvaraisten paketti- ja kuorma-autojen määrät ovat puolestaan kasvaneet viime vuosina. 

Luvanvaraisessa käytössä olevat ajoneuvot

Tilanne vuoden lopussa.
20102011201220132014201520162017
Henkilöautot108891074610771106001051810313100769926
Pakettiautot54415781578560886415651866936904
Kuorma-autot3382634245338313371432966330903364134372

Taksiliikenteen ajoneuvomäärä

Vuoden 2017 lopussa liikennekäytössä oli 5 860 taksia. Syyskuussa 2017 liikennekäytössä oli 6 765 taksia. 

Ilma-alukset

Ilma-alusrekisterin mukaan Suomessa oli vuoden 2017 lopussa aktiivikäytössä yhteensä 1466 ilma-alusta. Nämä jakautuvat seuraavasti: 665 lentokonetta, 346 purje- ja moottoripurjekonetta, 304 ultrakevyttä, 83 helikopteria, 50 kuumailmapalloa ja 18 autogiroa.

Miehittämättömiä ilma-aluksia oli joulukuussa 2017 kaikkiaan 2 372.

Kauppalaivasto

Suomessa rekisteröity kauppalaivasto käsitti vuoden 2016 lopussa yhteensä 1 261 alusta. Alusten määrä lisääntyi edellisvuodesta 20 aluksella. Koko kauppalaivaston bruttovetoisuus oli vuoden 2016 lopussa 1 842 046 ja nettovetoisuus 739 809. Bruttovetoisuus lisääntyi vuoteen 2015 nähden 0,5 %, kun taas nettovetoisuus pieneni 0,5 %.

Rekisteröidystä kauppalaivastosta varsinaiseen kauppalaivastoon (pituus tasan tai yli 15 metriä) kuului vuoden 2016 lopussa 702 alusta. Vapaaehtoisesti rekisteröityjä pienaluksia (pituus alle 15 metriä) oli yhteensä 305 sekä proomuja ja muita kuljetuskoneettomia aluksia kaikkiaan 254.

Matkustaja-aluksia varsinaisesta kauppalaivastosta oli vuoden 2016 lopussa 260 alusta, erilaisia lasti- ja säiliöaluksia 149 ja muita aluksia 293. Muut alukset kattavat mm. hinaajat, jäänmurtajat, työntöproomut, kalastusalukset sekä hallinnolliset alukset

Lisätietoa

Ajoneuvojen ensirekisteröintilastot

Ajoneuvokantatilastot

Miehittämättömien ilma-alusten RPAS-tilastot

Rautatietilastot

Kauppalaivaston kuukausitilastot ja vuositilastot

 

 

 

 

 

Sivu päivitetty 26.02.2018