Liikenteen palvelut
 

Liikenteen palveluiden markkinat

Suomi on edelläkävijä liikenne palveluna -ajattelussa, jonka taustalla on, että liikenne ja liikkuminen muodostavat kokonaisvaltaisen palvelun. Ajureina tässä muutoksessa ovat palveluistuminen ja digitalisoituminen, jotka mahdollistavat tiedon välittämisen tehokkaasti ja muodostavat tulevaisuudessa myös saumattoman liikennejärjestelmän.

Suomessa on syntynyt ensimmäisiä konkreettisia yrityksiä, jotka ovat lähteneet viemään uutta ajattelumallia eteenpäin. Tällaisia yrityksiä ovat esim. MaaS Global ja sen Whim-palvelu sekä Tuup. Näitä syntyneitä palveluita kutsutaan liikennepalvelulain mukaisesti yhdistämispalveluiksi. Uusia palveluita kehitetään jatkuvasti ja useat pitkäaikaiset liikenteen toimijat asemoivat itseään uudelleen. Tästä esimerkkinä on taksiliikenteen välityspalveluksi lukeutuva Valopilkku-sovellus, joka mahdollistaa kuljetuksen tilaamisen ketterästi ja tilauksen seurannan reaaliaikaisesti. 

Myös uudenlaiset auton jakamispalvelut yleistyvät. Teknologian kehitys on mahdollistanut autojen helpomman vuokraamisen, ja vuokrausyritysten ansaintaperiaatteet myös monipuolistuvat. Autojen vuokrauskentälle on tullut myös uusia toimijoita, kuten DriveNow ja Shareit Blox Car.

 

 

 

Liikennepalvelulaki

Liikennemarkkinoiden lainsäädäntö kootaan yhtenäiseksi liikennepalvelulaiksi kolmessa vaiheessa.

Ensimmäisessä vaiheessa eduskunta hyväksyi lain liikenteen palveluista (320/2017) huhtikuussa 2017 ja siihen sisällytettiin tieliikennettä koskevat säädökset.

Toisessa vaiheessa lakia täydennetään lento-, meri- ja raideliikenteen markkinoita ja kuljetushenkilöstön pätevyyksiä koskevilla säädöksillä. Kolmannessa vaiheessa varmistetaan, että liikennejärjestelmää ja siihen liittyviä digitaalisia palveluita koskevat tavoitteet ovat kattavasti tulleet huomioiduiksi.

Lakihankkeen sivut (LVM)

 
 
 

 

Sivu päivitetty 20.12.2017