Toimivuus ja vaikuttavuus
 

Markkinoiden toimivuus ja vaikuttavuus

Liikenteen markkinoiden toimivuutta ja vaikuttavuutta tarkastellaan seuraamalla liikenteen markkinoiden yritysten tunnuslukuja, julkista rahoitusta taksi- ja joukkoliikenteessä sekä voimassaolevien lupien määrää henkilö- ja tavaraliikenteessä.

Liikenteen markkinoiden yritysten määrä on ollut laskussa muutamana viime vuotena, mutta yritysten liikevaihto on kuitenkin kasvanut samana aikana. Yritysten henkilöstömäärä on vaihdellut viime vuosina välillä kasvaen ja välillä pienentyen, pysyen kuitenkin kohtuullisen tasaisena.

Tarkasteltaessa viime vuosien julkisen rahoituksen ja ostojen kehitystä taksi- ja joukkoliikenteessä, on siinä nähtävissä merkittävää nousua. Kuitenkin viimeisten kolmen vuoden aikana julkinen rahoitus ja ostot ovat tasoittuneet ja vaihtelu on ollut maltillista.

Taksilupien määrässä on ollut pientä laskua viime vuosina. Joukkoliikennelupien ja sen oikeaksi todistettujen ajoneuvokohtaisten jäljennösten määrät ovat laskeneet hieman. Joukkoliikenteen yhteisölupien määrä on pysynyt viime vuosina suhteellisen tasaisena, mutta sen oikeaksi todistettujen ajoneuvokohtaisten jäljennösten määrä on puolestaan kasvanut. Tavaraliikenteen yhteisölupien ja sen oikeaksi todistettujen ajoneuvokohtaisten jäljennösten määrissä on myös kasvua viime vuosina. Luvanhaltijoiden määrät ovat pienentyneet kaikissa lupalajeissa viime vuosina.

 

 
 

 

Sivu päivitetty 19.06.2018