Esteettömyys
 

Esteettömyys

Esteettömyydessä on kyse ihmisten erilaisuuden huomioonottamisesta rakennetun ympäristön ja liikennepalvelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Se merkitsee pysäkkiympäristöjen ja liikennepalvelujen saavutettavuutta, joukko- ja palveluliikenteen autojen helppoa käytettävyyttä, matkustajien aikataulu- ja hintatietojen ymmärrettävyyttä ja mahdollisuutta osallistua itseä koskevaan päätöksentekoon.

Esteetön liikkuminen mahdollistaa ihmisten asumisen kotonaan ja sujuvan osallistumisen muun muassa työntekoon, harrastuksiin, kulttuuriin ja opiskeluun. Esteettömyys lisää turvallisuutta, yhdenvertaisuutta ja on osa kestävää kehitystä. Liikkumisen apuvälineitä käyttävän henkilön osallistuminen edellyttää helppoa liikkumisympäristöä ja esteettömiä liikennevälineitä, linja-autoja, junia, laivoja, lentokoneita ja takseja. (Lähde: Invalidiliitto)

Liikkumisen esteitä tai haittoja on keskimäärin 10 prosentilla Suomen väestöstä. Yli 75-vuotiaista liikkumisen esteitä tai haittoja on jo lähes puolella. Liikkumista haittaavat esteet vähentävät matkasuoritetta keskimäärin 44 prosenttia ja matkojen määrää keskimäärin 22 prosenttia koko väestöön verrattaessa. Liikkumista haittaavat esteet vähentävät erityisesti jalan, pyöräillen, raideliikenteessä ja henkilöauton kuljettajana tehtäviä matkoja. Liikkumista haittaavat esteet sen sijaan lisäävät matkustamista busseilla ja henkilöauton matkustajana.

Liikkumista haittaavat esteet ikäryhmittäin

Lähde: Henkilöliikennetutkimus 2016 (Liikennevirasto)
6-1718-3435-5455-6465-7475+Kaikki
vaikeus seistä tai kävellä0,11,01,74,67,919,04,1
vaikeus nousta tai laskeutua portaita0,00,30,92,75,410,62,3
heikkovoimaisuus0,20,20,41,32,75,91,3
kognitiivinen vaikeus0,70,50,50,00,61,50,6
heikko näkö tai sokeus0,00,10,20,50,32,60,4
vaikeus kuulla tai kuurous0,00,20,10,10,61,00,3
muu este0,81,11,11,51,24,11,4
yksi tai useampi em. este1,83,44,810,718,744,710,3

Kotimaan matkasuorite ikäryhmittäin sen mukaan, onko henkilöllä jokin liikkumista haittaava este vai ei

Lähde: Henkilöliikennetutkimus 2016 (Liikennevirasto)
18-34 (on jokin este)35-54 (on jokin este)55-64 (on jokin este)65-74 (on jokin este)75+ (on jokin este)18-34 (ei esteitä)35-54 (ei esteitä)55-64 (ei esteitä)65-74 (ei esteitä)75+ (ei esteitä)
jalankulku0,40,80,70,80,31,00,91,11,41,0
pyöräily0,10,20,20,20,00,50,81,00,70,5
bussi2,22,31,90,40,13,12,22,70,92,9
raide0,00,11,80,32,32,43,23,10,61,0
henkilöauto, kuljettaja6,219,720,511,53,126,835,730,925,810,7
henkilöauto, matkustaja7,42,95,010,34,38,37,57,78,34,8
muu1,63,92,70,31,61,93,32,81,20,1

Avustettavien matkustajien määrä eri liikennemuodoissa

EU:n matkustajan oikeuksia koskevissa asetuksissa säädetään vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeudesta maksuttomaan avustuspalveluun heidän matkustaessaan eri liikennevälineissä. Avustuspalvelun tarjoamisesta vastaavat liikenteenharjoittajat ja asemien ja satamien ylläpitäjät. Olemme koonneet tietoja avustettavien matkustajien määristä eri liikennemuodoissa.

Lentoasemilla avustuspalvelua tarjoaa lentoaseman pitäjä. Helsinki-Vantaan lentoasemalla avustettavien matkustajien kokonaismäärä oli vuonna 2017 noin 43 000 matkustajaa. Avustettavien matkustajien määrä on kasvanut viime vuosina samalla kun kokonaismatkustajamääräkin on ollut kasvussa. Avustettavien matkustajien osuus on viime vuosina ollut noin 0,2 prosenttia kaikista matkustajista.

Helsinki-Vantaan lentoaseman avustettavien matkustajien määrä

Vuosi Avustettavia matkustajia Muutos edelliseen vuoteen Avustettavia matkustajia kaikista matkustajista
2012 28 739   0,2 %
2013 30 024 + 4,5 % 0,2 %
2014 30 905 + 2,9 % 0,2 %
2015 34 995 + 13,2 % 0,2 %
2016 37 910 + 8,3 % 0,2 %
2017 43 315 + 14,3 % 0,2 %
2018* (tammi-elokuu) 35 443 + 24,2 % (vrt. tammi-elokuu 2017) 0,3 %
Lähde: Finavia

Laivaliikenteessä avustuspalveluja voi tarjota tilanteesta riippuen joko satama tai varustamo. Alla esitetyt luvut perustuvat toiminnanharjoittajilta saatuihin tietoihin.

Helsingin Satama Oy:lta saatujen tietojen mukaan Helsingin satamissa on tammi-heinäkuussa 2018 ollut 1 767 avustusta. Vuonna 2017 avustuksien kokonaismäärä oli 3 328 avustusta. Luvut sisältävät suurimman osan myös paikanpäällä tilatuista avustuksista.

Viking Linen avustuspalvelujen käyttäjien määrät on esitelty alla ja ne käsittävät ennalta varatut avustukset.

Viking Linen avustettavien matkustajien määrä

Vuosi Helsinki Turku Maarianhamina
2013 165 50 72
2014 311 61 91
2015 511 104 74
2016 654 103 102
2017 708 93 110
2018* (tammi-elokuu) 350 77 122
Lähde: Viking Line

Tallink Siljan avustettujen matkustajien määrät on esitetty alla olevassa taulukossa ja ne sisältävät sekä lähtevät että saapuvat matkustajat. Helsingin luku sisältää Länsiterminaali 1:n ja Länsiterminaali 2:n sekä Olympiaterminaalin matkustajat.

Tallink Siljan avustettavien matkustajien määrä

Vuosi Helsinki Turku Maarianhamina ja Långnäs
2017 1 840 435 25
2018* (tammi-syyskuu) 1 329 303 23
Lähde: Tallink Silja

VR:n tietojen mukaan avustamisten määrä rautatieliikenteessä oli 3 900 kpl vuonna 2017. Määrä sisältää lähtevien ja saapuvien matkustajien sekä vaihtomatkustajien avustukset.

 

 

 

 

 

Sivu päivitetty 16.01.2019