Tasa-arvo
 

Tasa-arvo

Naiset käyttävät miehiä useammin joukkoliikennettä ja liikkuvat kävellen tai pyöräillen. Lasten liikkumistavoissa eroja ei vielä havaita sukupuolten kesken. Naiset tekevät keskimäärin miehiä useampia matkoja. Miesten keskimääräinen matkasuorite on noin neljänneksen naisia suurempi.

Henkilöauton käyttömahdollisuus

Henkilöliikennetutkimuksen mukaan miehistä 85 %:lla ja naisista 71 %:lla on aina tai lähes aina auto käytettävissään kuljettajana. Naisista 34 %:lla on auto säännönmukaisesti käytettävissä matkustajana. Miehillä puolestaan auto oli aina tai lähes aina käytettävissä matkustajana vain 18 %:lla.

Täysi-ikäisten henkilöauton käyttömahdollisuus kuljettajana ja asuntokunnan autonomistus (prosenttia täysi-ikäisistä).

Auton käyttömahdollisuus Sukupuoli Ei autoja 1 auto 2+ autoa Yhteensä
Aina tai lähes aina miehet 0 26 19 45
naiset 0 17 16 34
Joskus miehet 3 2 1 5
naiset 3 5 1 9
Ei koskaan miehet 2 0 0 2
naiset 3 1 0 4
Kaikki miehet 5 28 19 53
naiset 6 24 17 47
  aikuiset 11 52 37 100
Lähde: Henkilöliikennetutkimus 2016

Täysi-ikäisten henkilöauton käyttömahdollisuus matkustajana ja asuntokunnan autonomistus (prosenttia täysi-ikäisistä).

Auton käyttömahdollisuus Sukupuoli Ei autoja 1 auto 2+ autoa Yhteensä
Aina tai lähes aina miehet 1 4 4 9
naiset 2 10 5 18
Joskus miehet 5 14 10 29
naiset 8 11 9 28
Ei koskaan miehet 2 6 3 11
naiset 2 3 1 6
Kaikki miehet 7 24 17 48
naiset 12 24 15 52
  aikuiset 20 49 32 100
Lähde: Henkilöliikennetutkimus 2016

Henkilöauton käyttömahdollisuudella on yhteys henkilöautolla tehtyihin matkoihin, mutta toisaalta käänteinen yhteys myös kestävien liikkumismuotojen matkamääriin ja joukkoliikenteen matkasuoritteeseen. Mikäli henkilöauto on käytettävissä, liikutaan keskimäärin muita harvemmin jalan, pyörällä tai joukkoliikenteellä. Henkilöliikennetutkimuksen mukaan neljä viidennestä matkoista tehdään kestävillä liikkumismuodoilla, mikäli henkilöautoa ei ole koskaan käytettävissä. Jos henkilöauto on puolestaan aina käytettävissä kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosuus on vain viidennes kaikista kotimaanmatkoista.

Ajo-oikeuksien haltijat

Kaikki ajokorttiluokat mukaan lukien maantieliikenteen kuljettajista miehiä on 53 % ja naisia 47 %. Sama jakauma on myös henkilöauton ajo-oikeuksissa. Ajoneuvon haltijatiedoista voidaan arvioida, että autojen todennäköisistä käyttäjistä miehiä on 66 % ja naisia 34 %.

Moottoripyörän ajo-oikeuden haltijoista 58 % on miehiä ja 42 % naisia. Mopokortin haltijoista puolestaan 57 % on miehiä ja 43 % naisia. Keveiden nelipyörien (sisältää mopoautot) korttien haltijoista miehiä on 45 % ja naisia 55 %.

Voimassaolevat ajo-oikeudet 1.1.2018

Kaikki ajokortit yhteensäHenkilöauton ajo-oikeusLinja-auton ajo-oikeusKuorma-auton ajo-oikeusMoottoripyörän ajo-oikeusMopokortitKeveiden nelipyörien kortitTaksilupien haltijat
Miehet5353928858574583
Naiset474781242435517

Ammattikuljettajien ajo-oikeudet 

Ammattikuljettajista valtaosa on miehiä. Kuorma-auton ajo-oikeuden sisältävien ajokorttien haltijoista miehiä on 88 % ja linja-auton ajo-oikeuden sisältävistä ajokorttien haltijoista miehiä on 92 %. Taksilupien haltijoista miehiä on 83 % ja naisia 17 %.

Merimiesammatit

Tieliikenteen kuljettaja-ammattien tapaan merimiesammatit ovat miespainotteisia. Merimiestilaston mukaan merimiesammattien työntekijöistä miehiä on 75 % ja naisia 25 %. Miespainotteisuudesta poikkeuksena on talousosaston merimiesammateissa toimivat (mm. hotelli- ja ravintolapalveluiden henkilökunta), joista miehiä on 49 % ja naisia 51 %. Merimiesammateissa toimivista suomalaisia on 85 %.

Merimiesammatit sukupuolittain 2017

KansiosastoKoneosastoTalousosastoYHTEENSÄ
Miehet95984975
Naiset525125

Merimiesammatit kansalaisuuksittain 2017

KansiosastoKoneosastoTalousosastoYHTEENSÄ
Suomalaiset80779285
Ulkomaalaiset2023815
 

Ulkomaalaistaustaiset työllistyvät liikennealan ammatteihin keskimääräistä paremmin. Esimerkiksi prosessi- ja kuljetustehtävissä työskentelee suhteessa yhtä paljon suomalaistaustaisia kuin ulkomaalaistaustaisia.

 

 

 

Sivu päivitetty 16.01.2019