Toimintavarmuus
 

Liikennejärjestelmän toimintavarmuus

Liikennejärjestelmän toimivuus odotusten mukaisesti
Liikennejärjestelmän häiriöt

Liikennejärjestelmä muodostuu liikenneväylistä, henkilö- ja tavaraliikenteestä sekä liikennettä ohjaavista järjestelmistä.

Toimintavarmuudella taas tarkoitetaan järjestelmän luotettavuutta, varmatoimisuutta ja toiminnan jatkuvuutta toimintaympäristön muutoksista ja häiriöistä huolimatta. Toimintavarmalla liikennejärjestelmällä on valmiudet suoriutua halutuista toiminnoista halutussa ajassa.

Nyt ja tulevaisuudessa liikennejärjestelmään vaikuttaa jatkuva kaupungistuminen, vaihtoehtoisten käyttövoimien hyödyntäminen liikenteessä, muutokset energiantuotannossa, liikenteen automatisoituminen ja digitalisoituminen, verkkokaupan kasvu, liikkumisen palveluiden lisääntyvä tarjonta, junaliikenteen avautuminen kilpailulle, muuttuva ilmasto jne. Liikennejärjestelmään vaikuttavia muutostekijöitä on tällä hetkellä erityisen paljon, joten liikennejärjestelmän toimintavarmuuden seuranta on entistä ajankohtaisempaa. Tavoitteena on ylläpitää ja parantaa liikennejärjestelmämme toimintavarmuutta.

Seuranta – Onko liikennejärjestelmämme toimintavarma?

Liikennejärjestelmän toimintavarmuuden seuranta on jaettu kolmeen tasoon:

Tässä esitettävä mittaristo on ensimmäinen versio liikennejärjestelmän toimintavarmuuden seurannasta kokonaisuutena. Mittaristoon on koottu tilastotietoja useista tietolähteistä. Jatkossa seurantaa täydennetään uusilla mittareilla ja lisäksi tullaan asettamaan tavoitteita liikennejärjestelmän toimintavarmuuden osille.

Lähteet: Metsäranta H., Niinikoski M., Laine T. ja Salonen T. Liikennejärjestelmän toimintavarmuuden indikaattorit. Trafin tutkimuksia 5/2017.

Ajankohtaista

Lisää aiheesta Toimintavarmuus
 

 

Sivu päivitetty 07.12.2017