Laserhäirintä
 

Ilma-alusten häirintä lasersäteillä on turvallisuusriski

Lentokoneiden ja helikoptereiden häirintä laserilla on jatkuva riskitekijä lentoliikenteessä. Lasersäteet voivat haitata näkemistä lennon kriittisissä vaiheissa, kuten lentoonlähdön ja laskun aikana tai muutoin matalalla lennettäessä. Laserosoittimet vaikeuttavat lentäjän keskittymistä ja aiheuttavat näköhäiriöitä, kuten väliaikaista sokaistumista, näön hämärtymistä tai jopa pysyviä vaurioita verkkokalvolle.

Laserhäirintätapaukset

Alkuvuonna 2020 laserhäirintätapauksia raportoitiin 3 kappaletta (2 Suomessa, 1 ulkomailla), mikä on pienin määrä pitkään aikaan. Vuosien 2013-2019 keskiarvo vastaavalta ajalta on 10,7 tapausta ja edellisenä vuonna samaan aikaan oli raportoitu 6 tapauksesta.

Traficom julkaisi syyskuussa 2019 turvallisuustiedotteen laserhäirinnästä jossa muistutettiin laserhäirinnän vaaroista. Tiedotteessa myös kerrottiin ensimmäisestä laserhäirinnästä annetusta oikeuden langettavasta tuomiosta.

Tapausmäärät ovat laskeneet vuodesta 2015, joka oli vuosikymmenen huippuvuosi (74 tapausta). Tapausten määrät nousevat erityisesti pimeän ajan lisääntyessä. Tyypillisesti laserhäirintää raportoidaan Helsinki-Vantaan lentokentän läheisyydessä ja kaksi kolmasosaa niistä ajoittui koneen lähestymisen yhteyteen.

Lasersäteiden ei ole raportoitu aiheuttaneen lento-onnettomuuksia, mutta laserhäirinnästä johtuvien vaaratilanteita raportoidaan eri puolilla maailmaa. Laserhäirinnän lisääntyminen johtuu osaksi teknologian kehityksestä ja toisaalta silkasta ymmärtämättömyydestä. Suomessa tapausten määrä on muihin maihin verrattuna vähäinen, ja kehityssuunta ollut myös viime vuosina laskeva.

Ilmoitetut laserhäirintätapaukset eri maissa 2009–2019 (päivitettyjä tietoja ei ole saatavilla kaikista maista)

  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Suomi 32 47 38 40 74 66 57 62 57 35 15
UK     1232 1258 1439 1442 1394 1571 1912 1500 742
USA   5663 6753 7442 7703 3894 3960 3482 3592 2836 1527
Kanada   211 379 527 590 502 461 357 273 187 108
Sveitsi               100 150 80 40
Saksa   113 (30.6.) 123 (30.6.)       322 342 279 273 36
Ruotsi   62 88 119 148 111 146 123 122 113 66
Norja                   155 119
Alankomaat                   470 270
Belgia               233 171 107 13
Ranska                   600  
Italia           1189 885 450   479  
Irlanti       50 134 153 158        
Uusi-Seelanti     169 152 104 37 (15.5.) 116        
Australia   228 541 544 502 466 587 667 570 521 211

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käsikäyttöiset laserosoittimet ovat edullisia ja helposti saatavilla, joten monet pitävät niitä leluina. 1 milliwatin laser on Suomessa suurin sallittu teho yksittäisessä laserosoittimessa. AV-laitteistokokonaisuuksissa voi olla maksimissaan 5 milliwatin laserosoitin. Mikäli tällaisessa osoittimessa on vihreä säde, se voi häiritä lentäjiä vielä kolmen kilometrin etäisyydeltä. Teholtaan 125 mW:n laserilla häirintä voi ulottua jopa yli 18 kilometrin päähän. Silmä reagoi selvästi herkemmin vihreään valoon kuin punaiseen tai siniseen.

Laserilla osoittaminen rangaistavaa

Laserosoittimien käyttö ilma-aluksen ohjaamomiehistöä kohtaan on rangaistavaa jo sellaisenaan, vaikka mitään todellista vahinkoa eikä konkreettista vaaraa ilma-alukselle, sen miehistölle tai matkustajille seuraisi.

Mikäli esimerkiksi säteellä todella osutaan ohjaamomiehistön silmiin lennon kriittisessä vaiheessa eli nousun tai laskeutumisen aikana siten, että ohjaaja häikäistyy ja jopa menettää osittain näkökykynsä, on vaaratilanne tällöin todellinen ja vakava. Tällöin voi kyseessä olla ”vaaran aiheuttaminen” -nimikkeellä varustettu rikos tai tietyissä tilanteissa ”liikennetuhotyö” tai ”yleisvaaran tuottamus”.

Jos laserosoittimen käytöllä aiheutetaan todellista vahinkoa, tilanne arvioidaan luonnollisesti täysin toisin. Tällöin sovellettavaksi tulevat mm. kaikki ne rikoslain säädökset, joilla turvataan ihmisten henkeä ja terveyttä, kuten ruumiinvamman tuottamusta ja kuolemantuottamusta koskevat säännökset. Vahingon aiheuttaja joutuisi luonnollisesti vastuuseen myös huomattavista taloudellisista vahingoista.

Laserhäirinnästä on saatu Suomessa myös ensimmäiset oikeuden tuomiot. Lapin käräjäoikeus on tuominnut lääkärihelikopteria tehokkaalla laservalolla häirinneen mieshenkilön sakkoihin. Kopterin lentäjä oli menettänyt hetkeksi näkökykynsä. Tapaus sattui Rovaniemellä uudenvuodenpäivänä 2017. Oikeus katsoi antamassaan tuomiossa, että mies syyllistyi törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja aiheutti häirinnällään vaaraa lentoturvallisuudelle.

Rangaistava teko Mahdollinen rangaistus Teon seuraukset; vaaran tai vahingon aiheuttaminen
Ilmailurikkomus
ilmailulaki 159 ja 178 §
sakkorangaistus – toimitaan vastoin ilmailulakia
– ei edellytetä vaaran aiheuttamista eikä vahinkoa

Liikenteen häirintä
rikoslaki 23 luku 11 a §


sakosta 6 kk  vankeusrangaistukseen

– teko häiritsee liikenteen sujuvuutta, esimerkiksi lento viivästyy
Liikenneturvallisuuden vaarantaminen
ilmailulaki 159 § ja rikoslaki 23 luku 1 §
sakosta 6 kk vankeusrangaistukseen – riittää, että teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisten turvallisuudelle
Liikennetuhotyö 
rikoslaki 34 luku 2 §
vankeusrangaistus
4 kk – 4 v
– edellyttää, että teko on omiaan vaarantamaan useiden muiden henkeä tai terveyttä
– abstrakti vaara riittää eikä konkreettista vaaratilannetta edellytetä
Yleisvaaran tuottamus
rikoslaki 34 luku 7 §
sakosta 1 v vankeusrangaistukseen – edellyttää, että teko on omiaan vaarantamaan useiden muiden henkeä tai terveyttä
– abstrakti vaara riittää eikä konkreettista vaaratilannetta edellytetä
Vaaran aiheuttaminen
rikoslaki, luku 21, § 13
sakosta 2 v vankeusrangaistukseen – teolla aiheutetaan konkreettista vaaraa toisten hengelle tai terveydelle
Kaikki ne rikoslain säännökset, joilla turvataan ihmisten henkeä ja terveyttä rangaistusasteikko riippuu siitä, mikä rikos kyseessä
korvausvastuu taloudellisista vahingoista
– teolla aiheutetaan toisille todellista vahinkoa

 

 

 

Sivu päivitetty 08.04.2020