Kaupallisen ilmakuljetuksen turvallisuustilanne
 

Kaupallisen ilmakuljetuksen turvallisuustilanne

Tilakuva Q1/2018

Yleiskatsaus

Alkuvuosi on onnettomuuksien määrällä mitattuna sujunut suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa jälleen hyvin. Sen sijaan vakavia vaaratilanteita tapahtui 4, mikä on huomattavasti vuosien 2012-2017 keskiarvon yläpuolella. 

Alkuvuonna tapahtui poikkeuksellisesti kaksi vakavaksi vaaratilanteeksi luokiteltavaa kiitotiepoikkeamaa Helsinki-Vantaalla, joissa oli osallisena kaupallisen ilmakuljetuksen ilma-aluksia.  

Ulkomaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa vuosi lähti käyntiin murheellisissa merkeissä, kun liikesuihkukoneen lentäjä menehtyi koneen ulko-oven osuttua lentäjään Kittilässä tapahtuneessa onnettomuudessa. Maaliskuussa taas tapahtui 2 vakavaa vaaratilannetta Kokkolassa ja Helsingissä. 

Ensimmäisen neljänneksen voikin todeta kaupallisessa ilmakuljetuksessa sujuneen turvallisuuden kannalta edellisvuosia heikommin Suomessa. Suomalaisessa liikenteessä onnettomuuksilta on kuitenkin vältytty toisin kuin muualla maailmassa, jossa matkustajaliikenteessä on tapahtunut edellisvuoteen verrattuna useita kuolemiin johtaneita onnettomuuksia.

Tason 2 mittareilla arvioituna huomionarvoista alkuvuonna ovat siis useat vakavat kiitotiepoikkeamat.

Onnettomuudet

Alkuvuonna tapahtui 1 onnettomuus Suomessa ulkomaiselle kaupalliselle ilmakuljetukselle. OTKES on aloittanut tutkinnan L2018-01 4.1.2018 Kittilässä tapahtuneesta tilanteesta, jossa liikesuihkukoneen lentäjä menehtyi vammoihinsa koneen oven auettua ja osuttua häneen kovalla voimalla.  

Onnettomuudet

  1. 4.1.2018 Ulkomaisen liikesuihkukoneen ulko-ovi aukesi kovalla voimalla ja osui lentäjään joka menehtyi Kittilässä. (OTKES tutkinta L2018-01)
 

 

Vakavat vaaratilanteet

Alkuvuonna Suomessa tai suomalaisille kaupallisen ilmakuljetuksen ilma-aluksille tapahtui yhteensä 6 vakavaa vaaratilannetta. Vuosina 2012-2017 samaan aikaan vakavia vaaratilanteita tapahtui keskimäärin 1,7, joten alkuvuosi on sujunut huomattavasti heikommin. 
4 vakavaa vaaratilannetta tapahtui suomalaisille ja 2 ulkomaalaisille ilma-aluksille.

Useissa vakavissa vaaratilanteissa tapaustyyppinä oli kiitotiepoikkeama. Näitä tapauksia on tarkemmin käsitelty Kiitotiepoikkeamat-osiossa. OTKES on aloittanut tutkinnat kahdesta tapauksesta.

Yhdessä vakavassa vaaratilanteessa kyseessä oli alkava tulipalo ulkomaisen ilma-aluksen ruumassa Helsinki-Vantaalla. Tässä syynä mahdollisesti olivat matkalaukussa olleet tulitikut, joiden kuljetus ruumamatkatavarassa on tietysti kiellettyä. Vuonna 2017 Helsinki-Vantaalle saapuneessa ulkomaisessa ilma-aluksessa syttyi tulipalo, joskin eri syystä kuin tässä tilanteessa. Tuossa 7.3.2017 tapauksessa matkustamossa olleen kannettavan tietokoneen akku syttyi tuleen, mutta se saatiin onneksi nopeasti sammutettua. OTKESin tutkinta L2017-01 valmistui 5.3.2018 ja siinä pohdittiin kattavasti litiumakkujen aiheuttamia vaaroja.  

Tarkemman katsauksen vuoden 2017 tilanteeseen löydät graafien alapuolella olevasta linkistä.

Vakavat vaaratilanteet Q1/2018

  1. 18.1.2018 Liikesuihkukoneen paineistusvika reittivaiheessa.
  2. 23.1.2018 Matkustajakoneen perämies inkapasitoitui kotimaassa suoritetun lennon aikana.
  3. 23.1.2018 Matkustajakone teki lentoonlähdön samaan aikaan kun ajoneuvoilla oli lupa kiitotielle Helsinki-Vantaalla. (OTKES tutkinta L2018-02)
  4. 24.1.2018 Liikesuihkukone rullasi kiitotielle ilman lupaa Helsinki-Vantaalla toisen ilma-aluksen ollessa lyhyellä loppuosalla. (OTKES tutkinta L2018-02)
  5. 2.3.2018 Ulkomaisen matkustajakoneen ruumassa syttyi tulipalo sen ollessa seisontapaikalla Helsinki-Vantaalla
  6. 22.3.2018 Ulkomainen taksikone laskeutui kiitotiellä olleiden ajoneuvojen viereen Kokkolassa. (OTKES tutkinta L2018-03)
 

Onnettomuudet kaupallisessa ilmakuljetuksessa suhteutettuna 10 000 lentotuntiin

20042005200620072008200920102011201220132014201520162017 (arvio)
Onnettomuudet per 10 000 kaupallisen ilmakuljetuksen lentotuntia00,038461538500000,038211692800,0789577576000,037165464400
Onnettomuudet per 10 000 lentotuntia kaikki kotimainen ilmailu0,37626410270,33599422090,38025149250,36746950,25626241270,40703464410,34585621030,2343359440,63776672320,40376307180,19959055420,40761186030,13323562720,25

Kuolleet kaupallisessa ilmakuljetuksessa suhteutettuna 10000 lentotuntiin

20042005200620072008200920102011201220132014201520162017 (arvio)
Kuolleet per 10 000 kaupallisen ilmakuljetuksen lentotuntia00,5384615385000000000000
Kuolleet per 10 000 lentotuntia kaikki kotimainen ilmailu0,11577357010,39199325770,11700045920,02624782140,07687872380,10854257180,11528540340,07811198130,18221906380,20188153590,3136422995000,03

Vakavat vaaratilanteet kaupallisessa ilmakuljetuksessa suhteutettuna 10 000 lentotuntiin

20042005200620072008200920102011201220132014201520162017 (arvio)
Vakavat vaaratilanteet per 10 000 kaupallisen ilmakuljetuksen lentotuntia0,080,03846153850,29166666670,21314387210,19493177390,40219378430,42032862060,26578073090,27635215160,03485535030,21119324180,29732371490,16413084510,31
Vakavat vaaratilanteet per 10 000 lentotuntia kaikki kotimainen ilmailu0,17366035510,25199566570,73125287020,47246078580,79441347940,81406928820,63406971880,75508248630,97183500670,51912394950,65579753530,66964805630,69948704280,89

Vakavat vaaratilanteet kaupallinen ilmakuljetus per 100 000 lentotuntia 5 vuoden k.a.

2008200920102011201220132014201520162017 (arvio)
1,6364077022,2807952713,0445294352,9927575633,1191741222,7990212752,417020192,1710103791,9677106072,04

 

 

 

Sivu päivitetty 16.04.2018