Kaupallisen ilmakuljetuksen turvallisuustilanne
 

Kaupallisen ilmakuljetuksen turvallisuustilanne

Tilakuva Q2/2018

Yleiskatsaus

Ensimmäinen vuosipuolisko on onnettomuuksien määrällä mitattuna sujunut suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa jälleen hyvin. Sen sijaan vakavia vaaratilanteita tapahtui 7, mikä on huomattavasti vuosien 2012-2017 keskiarvon yläpuolella.

Tason 2 mittareilla arvioituna ensimmäisen puoliskon tilannetta kaupallisessa ilmakuljetuksessa leimaavat alkuvuoden kiitotiepoikkeamat Helsinki-Vantaalla ja toukokuun useat dronejen aiheuttamat läheltä piti-tilanteet. Kiitotiepoikkeamia on kaupallisessa ilmakuljetuksessa tapahtunut aikaisempia vuosia enemmän.

Kansainvälisesti tarkasteltuna vuosi 2018 on turvallisuuden kannalta toistaiseksi sujunut edellisvuotta heikommin, joka tosin olikin kaikkien aikojen turvallisin vuosi kaupallisessa lentoliikenteessä. Tänä vuonna maailmanlaajuisesti on toistaiseksi tapahtunut 9 onnettomuutta (ilma-aluksille, joiden kapasiteetti on vähintään 14 matkustajaa) joissa on kuollut 320 ihmistä. 5 vuoden keskiarvo samalta ajalta on 6 onnettomuutta ja 137 menehtynyttä. (lähde: Aviation Safety Network).

Onnettomuudet

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla ei ole tapahtunut onnettomuuksia suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa.

Alkuvuonna tapahtui 1 onnettomuus Suomessa ulkomaiselle kaupalliselle ilmakuljetukselle. OTKES on aloittanut tutkinnan L2018-01 4.1.2018 Kittilässä tapahtuneesta tilanteesta, jossa liikesuihkukoneen lentäjä menehtyi vammoihinsa koneen oven auettua ja osuttua häneen kovalla voimalla.  

Onnettomuudet Q2/2018

  1. 4.1.2018 Ulkomaisen liikesuihkukoneen ulko-ovi aukesi kovalla voimalla ja osui lentäjään joka menehtyi Kittilässä. (OTKES tutkinta L2018-01)
 

 

Vakavat vaaratilanteet

Alkuvuonna Suomessa tai suomalaisille kaupallisen ilmakuljetuksen ilma-aluksille tapahtui yhteensä 9 vakavaa vaaratilannetta. Alkuvuosi on sujunut huomattavasti edellisvuosia heikommin näin arvioituna. 7 vakavaa vaaratilannetta tapahtui suomalaisille ja 2 ulkomaalaisille ilma-aluksille.

Vakavien vaaratilanteiden määrän kasvua selittävät toukokuussa tapahtuneet useat dronejen aiheuttamat vakavat vaaratilanteet Helsinki-Vantaan läheisyydessä. Vakaviksi vaaratilanteiksi luokiteltiin tapaukset, joissa drone oli ollut niin lähellä lentokonetta, ettei käytännössä olisi ollut väistämisen mahdollisuutta.

Dronetörmäyksiltä on Suomessa onneksi toistaiseksi vältytty, joten varmaa tietoa sellaisen törmäyksen seurauksista ei ole. Kansainvälisesti on osumia tapahtunut, mutta niissä on säästytty pahemmilta seurauksilta. UK:n Department of Transport teki tutkimuksen jonka mukaan dronen osuma ilma-alukseen aiheuttaisi pahemmat vauriot kuin esimerkiksi samanpainoisen linnun osuma. Lisätutkimukset olisivat kuitenkin vielä tarpeen.

Kevään aikana Trafi sai käsiteltyä viime vuoden lentotuntitiedot ja niiden perusteella voidaan todeta, että vuonna 2017 ei saavutettu kaupalliselle ilmakuljetukselle asetettua tavoitetta ”vähenevä vakavien vaaratilanteiden määrä suhteessa liikenteen määrään viiden vuoden keskiarvona”. Määrä jäi samalle tasolle kuin edellisvuonna.

Aiemmat katsaukset ja tilakuvat löydät löydät graafien alapuolella olevista linkeistä.

Vakavat vaaratilanteet Q2/2018

  1. 18.1.2018 Liikesuihkukoneen paineistusvika reittivaiheessa.
  2. 23.1.2018 Matkustajakoneen perämies inkapasitoitui kotimaassa suoritetun lennon aikana.
  3. 23.1.2018 Matkustajakone teki lentoonlähdön samaan aikaan kun ajoneuvoilla oli lupa kiitotielle Helsinki-Vantaalla. (OTKES tutkinta L2018-02)
  4. 24.1.2018 Liikesuihkukone rullasi kiitotielle ilman lupaa Helsinki-Vantaalla toisen ilma-aluksen ollessa lyhyellä loppuosalla. (OTKES tutkinta L2018-02)
  5. 2.3.2018 Ulkomaisen matkustajakoneen ruumassa syttyi tulipalo sen ollessa seisontapaikalla Helsinki-Vantaalla
  6. 22.3.2018 Ulkomainen taksikone laskeutui kiitotiellä olleiden ajoneuvojen viereen Kokkolassa. (OTKES tutkinta L2018-03)
  7. 7.5.2018 Dronen ja matkustajakoneen välinen läheltä piti-tilanne Helsinki-Vantaalla.
  8. 10.5.2018 Dronen ja matkustajakoneen välinen läheltä piti-tilanne Helsinki-Vantaalla.
  9. 16.5.2018 Dronen ja matkustajakoneen välinen läheltä piti-tilanne Helsinki-Vantaalla.
 

Onnettomuudet kaupallisessa ilmakuljetuksessa suhteutettuna 10 000 lentotuntiin

20042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Onnettomuudet per 10 000 kaupallisen ilmakuljetuksen lentotuntia00,038461538500000,038211692800,0789577576000,037165464400
Onnettomuudet per 10 000 lentotuntia kaikki kotimainen ilmailu0,37626410270,33599422090,38025149250,36746950,25626241270,40703464410,34585621030,2343359440,63776672320,40376307180,19959055420,40761186030,13323562720,26

Kuolleet kaupallisessa ilmakuljetuksessa suhteutettuna 10000 lentotuntiin

20042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Kuolleet per 10 000 kaupallisen ilmakuljetuksen lentotuntia00,5384615385000000000000
Kuolleet per 10 000 lentotuntia kaikki kotimainen ilmailu0,11577357010,39199325770,11700045920,02624782140,07687872380,10854257180,11528540340,07811198130,18221906380,20188153590,3136422995000,03

Vakavat vaaratilanteet kaupallisessa ilmakuljetuksessa suhteutettuna 10 000 lentotuntiin

20042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Vakavat vaaratilanteet per 10 000 kaupallisen ilmakuljetuksen lentotuntia0,080,03846153850,29166666670,21314387210,19493177390,40219378430,42032862060,26578073090,27635215160,03485535030,21119324180,29732371490,16413084510,28
Vakavat vaaratilanteet per 10 000 lentotuntia kaikki kotimainen ilmailu0,17366035510,25199566570,73125287020,47246078580,79441347940,81406928820,63406971880,75508248630,97183500670,51912394950,65579753530,66964805630,69948704280,78

Vakavat vaaratilanteet kaupallinen ilmakuljetus per 100 000 lentotuntia 5 vuoden k.a.

Vuosi2008200920102011201220132014201520162017
Vakavat vaaratilaneet / 100 000 lentotuntia1,6364077022,2807952713,0445294352,9927575633,1191741222,7990212752,417020192,1710103791,9677106071,98

 

 

 

Sivu päivitetty 06.07.2018