Kaupallisen ilmakuljetuksen turvallisuustilanne
 

Kaupallisen ilmakuljetuksen turvallisuustilanne

Tilakuva Q3/2018

Yleiskatsaus

Suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa vuoden kolmas neljännes sujui turvallisuuden kannalta hyvin. Onnettomuuksia ei tapahtunut ja vakavia vaaratilanteita oli tällä jaksolla 2 eli tilanne oli vuosien 2011-2017 keskiarvon tasalla. Ulkomaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa Suomessa tapahtui 1 vakava vaaratilanne.

Tason 2 mittareilla arvioituna kolmannella neljänneksellä huomionarvoista olivat useahkot ilmassa tapahtuneet läheltä piti-tilanteet, joissa monessa toisena osapuolena oli drone.

Kaiken kaikkiaan vuosi 2018 on kaupallisessa ilmakuljetuksessa sujunut varsin turvallisesti. Onnettomuuksia ei tapahtunut, mutta vakavien vaaratilanteiden määrä (9) oli kaksinkertainen 2011-2017 keskiarvoon verrattuna.

Tammikuussa tapahtui kaksi merkittävää kiitotiepoikkeamaa Helsinki-Vantaalla, mutta vuoden edetessä vastaavilta tapauksilta on vältytty. Koko vuonna leimallisinta ovat olleet dronejen aiheuttamien läheltä piti-tilanteiden määrän kasvu sekä Suomessa että ulkomailla. Tapauksista useat on luokiteltu vakaviksi vaaratilanteiksi.

Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna vuonna 2018 on toistaiseksi tapahtunut 14 kuolemaan johtanutta onnettomuutta (ilma-aluksille, joiden kapasiteetti on vähintään 14 matkustajaa), joissa on kuollut 365 henkilöä. Onnettomuuksia on nyt tapahtunut saman verran kuin koko viime vuonna. (Aviation Safety Network)

Onnettomuudet

Vuoden kolmannella neljänneksellä ei ole tapahtunut onnettomuuksia suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa.

Vuoden ainoa kaupallisen ilmakuljetuksen onnettomuus tapahtui Kittilässä 4.1.2018, kun ulkomaisen liikesuihkukoneen lentäjä menehtyi vammoihinsa koneen oven auettua ja osuttua häneen kovalla voimalla. Onnettomuustutkintakeskus sai juuri tapahtuneesta valmiiksi tutkinnan L2018-01.  

Onnettomuudet 2018 (lista aukeaa väkäsestä)

 1. 4.1.2018 Ulkomaisen liikesuihkukoneen ulko-ovi aukesi kovalla voimalla Kittilän lentoasemalla ja osui lentäjään joka menehtyi. (OTKES tutkinta L2018-01)
 

 
Vakavat vaaratilanteet

Kolmannella neljänneksellä Suomessa tai suomalaisille kaupallisen ilmakuljetuksen ilma-aluksille tapahtui 3 vakavaa vaaratilannetta. Koko vuoden aikana vakavia vaaratilanteita on tapahtunut 12, joista 9 suomalaisille ja 3 ulkomaalaisille ilma-aluksille. Määrä on huomattavasti pidemmän aikavälin keskiarvon yläpuolella.

Vakavien vaaratilanteiden määrän kasvua selittää suurimmalta osin useat dronejen aiheuttamat vakavat vaaratilanteet Helsinki-Vantaan läheisyydessä erityisesti toukokuussa. Kolmannella neljänneksellä tapahtui 1 dronen aiheuttama vakava vaaratilanne. Vakaviksi vaaratilanteiksi luokiteltiin tapaukset, joissa drone oli ollut niin lähellä lentokonetta, että yhteentörmäykseltä vältyttiin vain sattumalta.

Dronetörmäyksiltä on Suomessa onneksi toistaiseksi vältytty, joten varmaa tietoa sellaisen törmäyksen seurauksista ei ole. Kansainvälisesti on osumia tapahtunut, mutta niissä on säästytty pahemmilta seurauksilta. UK:n Department of Transport teki tutkimuksen  jonka mukaan dronen osuma ilma-alukseen aiheuttaisi pahemmat vauriot kuin esimerkiksi samanpainoisen linnun osuma. Lisätutkimukset olisivat kuitenkin vielä tarpeen.
Syyskuun lopussa julkaistiin Daytonan yliopiston tekemän tutkimuksen  tuloksia, joiden mukaan ainakin pienkoneen siipeen osuessaan drone aiheuttaa huomattavaa vahinkoa.

Aiemmat katsaukset ja tilakuvat löydät löydät graafien alapuolella olevista linkeistä.

Vakavat vaaratilanteet 2018 (lista aukeaa väkäsestä)

 1. 18.1.2018 Liikesuihkukoneen paineistusvika reittivaiheessa.
 2. 23.1.2018 Matkustajakoneen perämies inkapasitoitui kotimaassa suoritetun lennon aikana.
 3. 23.1.2018 Lennonjohto antoi matkustajakoneelle lentoonlähtöluvan samaan aikaan kun ajoneuvoilla oli lupa kiitotielle Helsinki-Vantaalla. (OTKES tutkinta L2018-02)
 4. 24.1.2018 Liikesuihkukone rullasi kiitotielle ilman lupaa Helsinki-Vantaalla toisen ilma-aluksen ollessa lyhyellä loppuosalla. (OTKES tutkinta L2018-02)
 5. 2.3.2018 Ulkomaisen matkustajakoneen ruumassa syttyi tulipalo sen ollessa seisontapaikalla Helsinki-Vantaalla
 6. 22.3.2018 Ulkomainen taksikone laskeutui kiitotiellä olleiden ajoneuvojen viereen Kokkolassa. (OTKES tutkinta L2018-03)
 7. 7.5.2018 Dronen ja matkustajakoneen välinen läheltä piti-tilanne Helsinki-Vantaalla.
 8. 10.5.2018 Dronen ja matkustajakoneen välinen läheltä piti-tilanne Helsinki-Vantaalla.
 9. 16.5.2018 Dronen ja matkustajakoneen välinen läheltä piti-tilanne Helsinki-Vantaalla.
 10. 3.8.2018 Ulkomaisen reittikoneen rahtitilasta alkoi tulla savua rullauksen aikana Helsinki-Vantaalla. Matkustajat evakuoitiin asematasolle. (OTKES tutkinta L2018-04).
 11. 19.8.2018 Kaupallinen liikelentokone joutui tekemään välilaskun polttoaineen vähyyden johdosta.
 12. 16.9.2018 Dronen ja matkustajakoneen välinen läheltä piti-tilanne Lontoossa.
 

Onnettomuudet kaupallisessa ilmakuljetuksessa suhteutettuna 10 000 lentotuntiin

20042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Onnettomuudet per 10 000 kaupallisen ilmakuljetuksen lentotuntia00,038461538500000,038211692800,0789577576000,037165464400
Onnettomuudet per 10 000 lentotuntia kaikki kotimainen ilmailu0,37626410270,33599422090,38025149250,36746950,25626241270,40703464410,34585621030,2343359440,63776672320,40376307180,19959055420,40761186030,13323562720,26

Kuolleet kaupallisessa ilmakuljetuksessa suhteutettuna 10000 lentotuntiin

20042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Kuolleet per 10 000 kaupallisen ilmakuljetuksen lentotuntia00,5384615385000000000000
Kuolleet per 10 000 lentotuntia kaikki kotimainen ilmailu0,11577357010,39199325770,11700045920,02624782140,07687872380,10854257180,11528540340,07811198130,18221906380,20188153590,3136422995000,03

Vakavat vaaratilanteet kaupallisessa ilmakuljetuksessa suhteutettuna 10 000 lentotuntiin

20042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Vakavat vaaratilanteet per 10 000 kaupallisen ilmakuljetuksen lentotuntia0,080,03846153850,29166666670,21314387210,19493177390,40219378430,42032862060,26578073090,27635215160,03485535030,21119324180,29732371490,16413084510,28
Vakavat vaaratilanteet per 10 000 lentotuntia kaikki kotimainen ilmailu0,17366035510,25199566570,73125287020,47246078580,79441347940,81406928820,63406971880,75508248630,97183500670,51912394950,65579753530,66964805630,69948704280,78

Vakavat vaaratilanteet kaupallinen ilmakuljetus per 100 000 lentotuntia 5 vuoden k.a.

Vuosi2008200920102011201220132014201520162017
Vakavat vaaratilaneet / 100 000 lentotuntia1,6364077022,2807952713,0445294352,9927575633,1191741222,7990212752,417020192,1710103791,9677106071,98

 

 

 

Sivu päivitetty 12.10.2018