Kiitotiepoikkeamat
 

Kiitotiepoikkeamat (RI-VAP)

Tilakuva 2017

Suomessa tapahtuneita kiitotiepoikkeamia, eli tilanteita jossa ilma-alus tai ajoneuvo oli virheellisesti kiitotiellä, raportoitiin 67 kappaletta. Määrä on hieman vuoden 2016 lukua (71) pienempi mutta toisaalta jonkin verran vuosien 2013-2016 keskiarvoa (60) suurempi. Kaksi kiitotiepoikkeamaa luokiteltiin vakavaksi vaaratilanteeksi. 

Vuonna 2017 kiitotiepoikkeama tapahtui tyypillisesti, kun maa-ajoneuvo (yleensä harja-auto) ajoi kiitotielle ilman lupaa lennonjohdolta tai lennontiedottajalta. Maa-ajoneuvojen aiheuttamien kiitotiepoikkeamien määrä pysyi kuitenkin lähes edellisvuoden lukemissa.
Kasvua tapahtui sotilasilma-alusten aiheuttamissa kiitotiepoikkeamissa, joiden määrä lisääntyi huomattavasti edellisvuoteen verrattuna. Tapaukset olivat yleensä lentoonlähtöjä tai laskuja ilman vaadittavaa lennonjohdon lupaa.
Tapausten määrän kasvu oli merkittävää myös kaupallisessa ilmakuljetuksessa, jossa kiitotiepoikkeamia oli 9, eli määrä kolminkertaistui edellisvuodesta (3). Vaikka tapauksia ei sinänsä lukumäärällisesti ollut montaa ja useat tapauksista olivat riskiltään vähäisiä, esim. pieniä odotuspaikkamerkintöjen ylityksiä, niin mukana oli myös kaupallisessa toiminnassa melko poikkeuksellisia tapahtumia, kuten lentoonlähtöjen tai laskujen suorittamisia ilman lennonjohdon lupaa. 
Positiivisena seikkana yleisilmailussa kiitotiepoikkeamien määrä laski merkittävästi. 

Suurin osa kiitotiepoikkeamista ei aiheuttanut merkittävää vaaratilannetta, tyypillisesti koska kiitotiepoikkeaman aikana ei ollut muuta liikennettä. Oli kuitenkin tapauksia, joissa vaaratilanteen estäminen vaati esim. lähestyvän ilma-aluksen ylösvetoa tai lentoonlähdön keskeyttämistä. Vakavat vaaratilanteet aiheutuivatkin, kun mitään korjaavia toimenpiteitä ei tehty. Nämä tilanteet tapahtuivat Nummelassa sekä Suomen ulkopuolella Pietarissa. 

Kiitotiepoikkeamat tapahtuivat vuonna 2017 useimmiten Utin, Kuopion, Porin, Helsinki-Vantaan tai Jyväskylän lentoasemilla. Oheisessa kartassa pallojen koot esittävät tapausten suhteellista osuutta kokonaismäärästä sijainneittain. 

Kiitotiepoikkeamien suhteellinen määrä Suomessa sijainneittain 2017

 

Kiitotiepoikkeamien määrä saatiin laskuun vuonna 2014, mutta sen jälkeen on taas ollut nähtävissä kasvava trendi. Erityisesti maa-ajoneuvojen ja henkilöiden aiheuttamat kiitotiepoikkeamat lähtivät kasvuun vuoden 2014 jälkeen. Viime vuonna taas uutena asiana ilmenivät sotilasilma-alusten aiheuttamat kiitotiepoikkeamat sekä huolestuttavasti myös kaupallisessa ilmakuljetuksessa kiitotiepoikkeamien määrä kasvoi. Erityisesti näihin osa-alueisiin huomiota kiinnittämällä olisi hyvät mahdollisuudet saada määrä jälleen laskusuunnalle. 

Kiitotiepoikkeamat 2017

TammiHelmiMaalisHuhtiToukoKesäHeinäEloSyysLokaMarrasJoulu
Kumulatiivinen määrä 2013101419273336424658636671
Kumulatiivinen määrä 2014579142429323741454547
Kumulatiivinen määrä 20154912141624293842465152
Kumulatiivinen määrä 201651216162729384553586571
Kumulatiivinen määrä 201741215193137404654586267
Runway incursion4834126377445

Kiitotiepoikkeamien aiheuttajat 2017

20042005200620072008200920102011201220132014201520162017
RI-VAP Harrasteilmailu0041056101391711454
RI-VAP Yleisilmailu02681115263826171416207
RI-VAP Kaupallinen ilmakuljetus0013488108102239
RI-VAP Ajoneuvot ja henkilötnullnullnullnullnullnullnull24172411212826
RI-VAP Ulkomainen kaupallinen ilmakuljetusnullnullnullnullnullnullnull131023542
RI-VAP Sotilasilmailunullnullnullnullnullnullnull18754417
Muu (ulkomainen yleis- ja harrasteilmailu, tunnistamattomat)nullnullnullnullnullnullnull131023542

Aikaisemmat katsaukset

Kiitotiepoikkeamat (RI-VAP) Q2 2017

 
 

 

Sivu päivitetty 17.01.2018