Kiitotiepoikkeamat
 

Kiitotiepoikkeamat (RI-VAP)

Tilakuva Q3/2019

Kolmannella neljänneksellä raportoitiin 24 kiitotiepoikkeamaa. Määrä on merkittävästi suurempi kuin 2013-2018 vastaavan ajankohdan keskiarvo 18,3. Tapahtumat painottuivat elo-syyskuulle. Suuressa osassa aiheuttajana oli yleisilmailu. Verrattuna pariin edelliseen vuoteen yleisilmailun osuus kasvoi huomattavasti.

Koko vuoden aikana on raportoitu 56 kiitotiepoikkeamaa. Määrä on hieman vuosien 2013-2018 keskiarvon 50,5 yläpuolella, johtuen heikohkosti sujuneesta kolmannesta neljänneksestä.
2 poikkeamaa on arvioitu vakavaksi vaaratilanteeksi. Tällaisten suuremman vakavuuden tapausten määrä on samaa luokkaa kuin aiempina vuosina. 

Suomessa tapahtuneista kiitotiepoikkeamista useimmiten tapahtumapaikkana oli Helsinki-Vantaa (11), Malmi (9) tai Jyväskylä (7).

Suurimmassa osassa tapahtumia (46 tapauksessa) kyseessä oli ilma-aluksen aiheuttama kiitotiepoikkeama. Edellisenä vuonna samaan aikaan ilma-alusten aiheuttamia kiitotiepoikkeamia oli 29, joten määrä on kasvanut huomattavasti. Tammi-syyskuussa raportoitujen ilma-alusten aiheuttamien kiitotiepoikkeamien määrä onkin suurin sitten vuoden 2013. Kasvu on tapahtunut ensimmäisellä ja kolmannella neljänneksellä.

Erityisesti Helsinki-Vantaalla on tänä vuonna tapahtunut aiempiin vuosiin verrattuna merkittävästi enemmän kiitotiepoikkeamia, ja lähes kaikki näistä ovat olleet ilma-aluksen aiheuttamia. Osassa tapauksista kyse oli odotuspaikkamerkkien tai stop-bar-valojen luvattomasta ylityksestä. Neljässä tapauksessa kuitenkin ilma-alus joko tuli laskuun tai teki lentoonlähdön ilman lennonjohdon lupaa. 1 näistä luokiteltiin vakavaksi vaaratilanteeksi ja kaikissa tapauksissa aiheuttaja oli ulkomainen ilma-alus. Vakavasta vaaratilanteesta OTKES aloitti tutkinnan L2019-02.

Muilla lentopaikoilla tapahtuneissa kiitotiepoikkeamissa tyypillisesti osallisena tai aiheuttajana on ollut yleisilmailu (19 tapausta). Edellisen kerran yleisilmailun kiitotiepoikkeamia oli vastaava määrä vuonna 2016. Seuraavana vuonna määrä tipahti seitsemään, josta se tasaisesti on noussut tämän vuoden lukemaan. Sotilasilmailussa on myös tapahtunut kiitotiepoikkeamia edellistä vuotta enemmän (10 tapausta). Vuonna 2017 sotilasilmailu aiheutti 13 kiitotiepoikkeamaa, josta määrä tipahti seuraavana vuonna neljään. Myös harrasteilmailussa määrä on kasvanut viime vuoden kahdesta tämän vuoden seitsemään.

Yleis- ja harrasteilmailussa raportoidut kiitotiepoikkeamat ovat useimmiten tapahtuneet valvomattomalla lentopaikalla, tyypillisesti Malmilla.
Kiitotiepoikkeama on määritelmän mukaan tilanne, jossa ilma-alus, ajoneuvo tai henkilö on kiitotiellä tai sen suoja-alueella luvatta tai muuten virheellisesti. Valvomattomalla lentopaikalla ei ole lennonjohtoa, joka antaisi luvan kiitotielle, mutta myös valvomattomilla tapahtuneita tilanteita on luokiteltu kiitotiepoikkeamiksi, koska on arvioitu toisen ilma-aluksen menneen kiitotielle muuten virheellisesti (esim. virhearvio saapuvan ilma-aluksen sijainnista).
Malmin tapahtumissa kyse olikin tyypillisesti tilanteesta, jossa ilma-alus oli laskeutumisen loppuvaiheessa ja toinen ilma-alus rullasi kiitotielle, mikä johti lähestyvän ylösvetoon.

Sotilasilmailun poikkeamat taas tapahtuivat kaikki valvotuilla lentoasemilla, yleensä Jyväskylässä tai Rovaniemellä. Suurimmassa osassa tapahtumia rullaava ilma-alus ylitti syystä tai toisesta kiitotien odotuspaikkamerkinnät ilman lupaa. Tapausten vakavuus oli tyypillisesti pieni.

Traficom on julkaissut useita turvallisuustiedotteita kiitotiepoikkeamiin vuosien varrella.
Vuonna 2013 lähetettiin kaikille ilmailulupakirjan haltijoille tiedote ja 2018 marraskuussa julkaistiin turvallisuustiedote, jossa mm. muistutettiin tyypillisistä kiitotiepoikkeamatapauksista. Molemmat tiedotteet sisältävät edelleen hyödyllisiä vinkkejä kiitotiepoikkeamien välttämiseksi.

Eurooppalaiset ilmailujärjestöt päivittivät vuoden 2017 lopussa suunnitelmaa kiitotiepoikkeamien estämiseksi (European Plan for Prevention of Runway Incursions EAPPRI). EAPPRI sisältää lukuisia suosituksia ja kaikkien osapuolien olisikin hyvä käydä dokumentti läpi ja pyrkiä toteuttamaan suositukset siinä määrin kuin mahdollista. Traficom toimitti syyskuussa 2018 ilmailuorganisaatioille kyselyn, jolla pyritään selvittämään suositusten toteutustilanne Suomessa.

 

Aiemmat vuosikatsaukset löydät löydät graafien alapuolella olevista linkeistä.

Kiitotiepoikkeamat (RI)

TammiHelmiMaalisHuhtiToukoKesäHeinäEloSyysLokaMarrasJoulu
Kumulatiivinen määrä 2013101419273336424658636671
Kumulatiivinen määrä 2014579142429323741454547
Kumulatiivinen määrä 20154912141624293842465152
Kumulatiivinen määrä 201651216162729384553586571
Kumulatiivinen määrä 201741215193137404654586267
Kumulatiivinen määrä 20184916233032404446556162
Kumulatiivinen määrä 201971318222632364555nullnullnull
RI 20197654464910

Kiitotiepoikkeamien (RI) aiheuttajat 2004-Q3/2019 (voi olla useampi aiheuttaja, joten lukemat eivät vastaa kokonaislukemia)

2004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
Harrasteilmailu004105610139171145457
Yleisilmailu026811152638261714162071519
Kaupallinen ilmakuljetus001348810810223996
Ajoneuvot ja henkilötnullnullnullnullnullnullnull241724112128261910
Ulkomainen kaupallinen ilmakuljetusnullnullnullnullnullnullnull13102354236
Sotilasilmailunullnullnullnullnullnullnull18754417511
Muu (ulkomainen yleis- ja harrasteilmailu, tunnistamattomat)nullnullnullnullnullnullnull13102354211
Lennonvarmistusnullnullnullnullnullnullnullnullnull52761104
 

 

Sivu päivitetty 14.10.2019