Yhteentörmäykset ja läheltä piti-tilanteet ilmassa
 

Yhteentörmäykset ja läheltä piti-tilanteet ilmassa (MAC/Airprox)

Tilakuva Q2/2019

Ensimmäisen puolen vuoden aikana raportoitiin yhteensä 42 läheltä piti-tilanteesta ilmassa ja näistä suurin osa, 34 tapausta, toisella neljänneksellä.
Kokonaismäärä on lähes kaksinkertainen vuosien 2013-2018 keskiarvoon verrattuna ja myös hieman suurempi kuin edellisvuonna samaan aikaan.
8 tapauksista on luokiteltu vakavaksi vaaratilanteeksi. Kuudessa näistä on ollut osallisena drone ja kaupallisen ilmakuljetuksen ilma-alus, yhdessä kaksi purjekonetta ja yhdessä sotilasilma-aluksia ja yleisilmailukone.

N. 30 tapausta tapahtui Suomessa ja loput ulkomailla.

Perinteisesti läheltä piti-tilanteissa on ollut kyseessä ilma-alusten välisten porrastusten alitus, jonka on aiheuttanut joko lennonjohto tai porrastettavat ilma-alukset toiminnallaan. Tilanteen osapuolet ovat kuitenkin olleet tiedossa ja tilanne yleensä hallittavissa. Parina viime vuonna dronetoiminnan lisääntyminen on tuonut pääosin hallitsemattoman elementin – drone on helposti hankittavissa ja sillä pääsee helposti ilmatilaan, jossa miehitetyt ilma-alukset toimivat, ilman että lennättäjällä on välttämättä mitään käsitystä ilmailun toimintaperiaatteista. Tämä on näkynyt myös läheltä piti-tilastoissa ja tänäkin vuonna drone on ollut osallisena vajaassa puolessa kaikista läheltä piti-tilanteista. Osuus on samaa tasoa kuin viime vuonna samaan aikaan. 10 tapausta on käynyt Suomessa ja loput 5 ulkomailla. Suurin osa on tapahtunut Helsingin läheisyydessä.

Dronelennättäjiä on siis edelleen syytä muistuttaa Traficomin Droneinfo-sivustosta, josta saa viimeisimmät tiedot dronen lennättämistä koskevista säännöistä sekä josta voi ladata mobiililaitteeseen Droneinfo-sovelluksen. Droneinfosta voi tarkistaa saako halutussa sijainnissa lennättää ja mihin korkeuteen saakka. (www.droneinfo.fi)

Suomalainen kaupallinen ilmakuljetus oli ensimmäisen vuosipuoliskon aikana osallisena yhteensä 18 läheltä piti-tilanteessa, mikä oli liki nelinkertainen määrä vuosien 2013-2018 keskiarvoon verrattuna ja lähes kolminkertainen edellisvuoteen verrattuna. Kasvua selittää erityisesti dronetoiminnan lisääntyminen, sillä 11 tapauksessa toisena osapuolena oli drone, kun edellisvuonna samaan aikaan vastaavia kohtaamisia dronen kanssa oli 4.

Yleis- ja harrasteilmailussa läheltä piti-tilanteita tapahtui 10 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Määrä on pidemmän aikavälin keskiarvon yläpuolella, mutta vähemmän kuin edellisvuonna. Malmilla on tapahtunut 7 läheltä piti-tilannetta, kun viime vuonna samaan aikaan tilanteita oli ollut 10. Malmin tapaukset olivat tyypillisesti laskukierroksessa tapahtuneita väistötilanteita yleis- tai harrasteilmailukoneiden välillä. Raporttien perusteella varsin monessa jompikumpi ilma-aluksista ei ollut ilmoittanut aikeitaan radiotaajuudella tai ne oli ymmärretty väärin.

Lennonjohdon aiheuttamia porrastuksen alituksia on ensimmäisen puolen vuoden aikana tapahtunut selkeästi vuosien 2013-2018 keskiarvoa vähemmän ja vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Tyypillisesti porrastuksen alitukset tapahtuivat Helsinki-Vantaalla.

Aiempana mainittujen dronetapausten (joista Valkeakoskella helmikuussa tapahtuneesta dronen ja sotilaskoneen välisestä tilanteesta OTKES aloittanut tutkinnan L2019-03) lisäksi 2 muuta läheltä piti-tilannetta luokiteltiin vakavaksi vaaratilanteeksi. Toinen tapahtui Jyväskylässä, kun sotilaskoneosastot joutuivat väistämään toisiaan lentoaseman läheisyydessä ja toinen Selänpään lentopaikan läheisyydessä, kun kaksi purjekonetta lensi hyvin läheltä toisiaan termiikissä.
OTKES on aloittanut Jyväskylän tapauksesta tutkinnan L2019-04.

Positiivista ensimmäiseltä vuosipuoliskolta on ilmatilaloukkausten vähentynyt määrä. Ilmatilaloukkauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa ilma-alus lentää valvottuun tai rajoitettuun ilmatilaan tai ADIZ-vyöhykkeelle ilman vaadittavaa lupaa tai selvitystä. Tämä tilanne ei välittömästi aiheuta vaaratilannetta, mikäli läheisyydessä ei ole muuta ilma-alusta, mutta lisää läheltä piti-tilanteen mahdollisuutta.

Tällaisia tapauksia on raportoitu 47 kappaletta ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Määrä on lähes puolittunut edellisestä vuodesta ja on myös selkeästi vuosien 2013-2018 keskiarvon alapuolella. Pudotusta on ollut erityisesti yleisilmailun ja dronejen aiheuttamien ilmatilaloukkausten määrissä. Vaikka dronetoiminta siis aiheuttaa läheltä piti-tilanteita, niin dronejen tekemien ilmatilaloukkausten vähenevä määrä voi indikoida positiivista kehitystä, kun vastuulliset lennättäjät pikkuhiljaa oppivat toimimaan ilmatilan sääntöjen mukaan.

  

Aiemmat vuosikatsaukset löydät löydät graafien alapuolella olevista linkeistä. 

Huom. Yhteentörmäyksiä ja läheltä piti-tilanteita seurataan tapahtumien kokonaismäärien kannalta sekä siltä kannalta, mitkä tahot ovat olleet tapahtumassa osallisia. Näin ollen lukemat kokonaismääräkuvaajassa ja lukemat ”osallisena olleet”-kuvaajassa eivät ole samat. ”Osallisena olleet”-kuvaajassa ei ole esitetty droneja eikä sotilasilma-aluksia.

Yhteentörmäykset ja läheltä piti-tilanteet ilmassa (MAC/Airprox) 2014-Q2/2019

TammiHelmiMaalisHuhtiToukoKesäHeinäEloSyysLokaMarrasJoulu
Kumulatiivinen määrä 2013379172021212328293537
Kumulatiivinen määrä 2014001279111318222626
Kumulatiivinen määrä 20152810101218212532414145
Kumulatiivinen määrä 201613481115202831343941
Kumulatiivinen määrä 20173710112133374149505154
Kumulatiivinen määrä 2018238183440415360636970
Kumulatiivinen määrä 2019148203342nullnullnullnullnullnull
MAC/Airprox 201913412139

Yhteentörmäys- ja läheltä piti-tilanteissa (MAC/Airprox) osallisena olleet 2004-Q2/2019 (ei dronet, valtion ilmailu, ulkomaiset)

2004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
MAC/Airprox harrasteilmailu01632324592568126
MAC/Airprox yleisilmailu081310179913141291510233310
MAC/Airprox kaupallinen ilmakuljetus4112339312321241925233126263419
 

 

Sivu päivitetty 16.08.2019