Yhteentörmäykset ja läheltä piti-tilanteet ilmassa
 

Yhteentörmäykset ja läheltä piti-tilanteet ilmassa (MAC/Airprox)

Tilakuva 2017

Ilma-alusten välinen törmäys ilmassa olisi erittäin poikkeuksellinen tilanne ja sellaisia ei viime vuonnakaan tapahtunut. Sen sijaan Suomessa tai suomalaisille ilma-aluksille raportoitiin tapahtuneen yhteensä 54 läheltä piti-tilannetta ilmassa. Määrä kasvoi edellisvuoteen nähden (41 tilannetta) ja oli myös huomattavasti vuosien 2013-2016 keskiarvon (37) yläpuolella. 
Viisi tilanteista arvioitiin vakavaksi vaaratilanteeksi. 

Läheltä piti-tilanteiden syyt ovat moninaisia. Ne ovat usein valvotussa ilmatilassa tapahtuvia porrastuksen alituksia, joissa vaikuttavana tekijänä saattaa olla lennonjohdon toiminta. Lennonjohdon aiheuttamien porrastusten alitusten määrä kasvoikin hieman edellisvuoteen verrattuna, mutta oli vuosien 2013-2016 keskiarvon alapuolella. Toisaalta myös esimerkiksi ilma-alusten tekemä menetelmien vastainen toiminta, kuten ilmatilaloukkaus, selvitetyn korkeusrajoituksen noudattamattomuus, virheellinen lentosuunta tai puutteellinen ilmatilan tarkkailu saattaa aiheuttaa läheltä piti-tilanteen. 

Läheltä piti-tilanteista 43 tapahtui Suomessa, useimmiten Helsinki-Vantaalla, Jyväskylässä tai Tampereella. Helsinki-Vantaalla tilanteissa olivat osallisena yleensä kaupallisen ilmakuljetuksen lentokoneet, Jyväskylässä sotilaskoneet ja Tampereella sekä sotilaskoneet että yleisilmailun koulukoneet. Ulkomailla tilanteita tapahtui useissa eri maissa, eniten Englannissa Lontoon lähettyvillä.

Suurimmassa osassa tapauksia osallisina olivat kaupallisen ilmakuljetuksen lentokoneet, mutta näissä määrä kuitenkin pysytteli edellisvuosien tasolla. Kaupallisen ilmakuljetuksen suurta osuutta selittää suurempien operaatiomäärien lisäksi se, että ne lentävät valvotussa ilmatilassa jossa annetaan lennonjohtopalvelua ja jos porrastuksen alitus tapahtuu, ovat kaupalliset koneet yleensä osallisena. 

Yleisilmailussa niiden tapausten määrä kasvoi, joissa yleisilmailukone oli osallisena. Näitä tilanteita tapahtui Helsingin lähettyvillä, kun yleisilmailukoneet olivat lähdössä tai tulossa Helsinki-Malmille ja toisaalta Tampereella yleisilmailukoulukoneiden välillä. Harrasteilmailussa kasvu oli pientä.
S
otilasilmailussa määrä taas kasvoi merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. Tapauksissa usein molemmat osapuolet olivat sotilaskoneita ja tapaustyyppinä oli lennonjohdon aiheuttama porrastuksen alitus lähestymisen aikana. 

Mikä on syynä läheltä piti-tilanteiden kokonaismäärän kasvuun? Merkittävimmäksi tekijäksi voidaan arvioida dronetoiminnan lisääntyminen Suomessa ja maailmalla. Kaiken kaikkiaan 15:ta läheltä piti-tilanteessa toisena osapuolena oli drone. 10 tilannetta tapahtui Suomessa ja loput ulkomailla, pääosin Englannissa Lontoon lähettyvillä. Kaksi näistä tilanteista arvioitiin vakavaksi vaaratilanteeksi. Molemmissa tapauksissa toisena osapuolena oli matkustajalentokone.
Sekä Suomessa että maailmalla tulisikin siis edelleen pyrkiä parantamaan dronetoiminnan turvallisuutta esim. lisäämällä dronetoimijoiden tietoisuutta lentoasemista ja ilmatiloista sekä noudatettavista määräyksistä. 
 

Huom. Yhteentörmäyksiä ja läheltä piti-tilanteita seurataan tapahtumien kokonaismäärien kannalta sekä siltä kannalta, mitkä tahot ovat olleet tapahtumassa osallisia. Näin ollen lukemat kokonaismääräkuvaajassa ja lukemat ”osallisena olleet”-kuvaajassa eivät ole samat. ”Osallisena olleet”-kuvaajassa ei ole esitetty droneja eikä sotilasilma-aluksia.

Yhteentörmäykset ja läheltä piti-tilanteet ilmassa 2014-2017

TammiHelmiMaalisHuhtiToukoKesäHeinäEloSyysLokaMarrasJoulu
Kumulatiivinen määrä 2013379172021212328293537
Kumulatiivinen määrä 2014001279111318222626
Kumulatiivinen määrä 20152810101218212532414145
Kumulatiivinen määrä 201613481115202831343941
Kumulatiivinen määrä 20173710112133374149505154
MAC / Airpox / Near miss34311012448113

Yhteentörmäys- ja läheltä piti-tilanteissa osallisena olleet 2004-2017

20042005200620072008200920102011201220132014201520162017
MAC harrasteilmailu01632324592568
MAC yleisilmailu08131017991314129151023
MAC kaupallinen ilmakuljetus411233931232124192523312626
 

 

Sivu päivitetty 17.01.2018