Yhteentörmäykset ja läheltä piti-tilanteet ilmassa
 

Yhteentörmäykset ja läheltä piti-tilanteet ilmassa (MAC/Airprox)

Tilakuva Q3/2019

Kolmannella neljänneksellä raportoitiin 25 läheltä piti-tilannetta ilmassa, painottuen elo- ja syyskuuhun. Määrä on selkeästi vuosien 2013-2018 keskiarvon 14,3 yläpuolella.
Pääosa tapahtui yleisilmailussa ja kaupallisessa ilmakuljetuksessa.

Koko vuoden aikana läheltä piti-tilanteita on raportoitu 67, mikä on merkittävästi vuosien 2013-2018 keskiarvon 37,8 yläpuolella ja myös jonkin verran suurempi kuin edellisvuonna samaan aikaan. 8 tapausta on luokiteltu vakavaksi vaaratilanteeksi, mikä on 1 vähemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan mutta toisaalta huomattavasti enemmän kuin 2013-2018 keskiarvo. Kuudessa näistä on ollut osallisena drone ja kaupallisen ilmakuljetuksen ilma-alus, yhdessä kaksi purjekonetta ja yhdessä sotilasilma-aluksia ja yleisilmailukone.

48 tapausta tapahtui Suomessa ja loput ulkomailla. Suomessa tapahtuneiden läheltä piti-tilanteiden määrä hieman laski edellisvuodesta.

Suomalainen kaupallinen ilmakuljetus on vuoden aikana ollut osallisena yhteensä 27 läheltä piti-tilanteessa. Määrä on yli nelinkertainen 2013-2018 keskiarvoon verrattuna ja yli kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Kasvua selittää dronetoiminnan lisääntyminen, sillä 16 tapauksessa toisena osapuolena oli drone. Edellisenä vuonna vastaavaan aikaan kohtaamisia oli 6.

Yleis- ja harrasteilmailussa on vuoden aikana tapahtunut 24 läheltä piti-tilannetta, pääosa yleisilmailussa. Määrä on samaa luokkaa edellisen vuoden kanssa, mutta aiempia vuosia enemmän. Kuten edellisenäkin vuonna, suurin osa tilanteista tapahtui Malmilla. Malmin tapaukset olivat tyypillisesti laskukierroksessa tapahtuneita väistötilanteita yleis- tai harrasteilmailukoneiden välillä. Raporttien perusteella varsin monessa jompikumpi ilma-aluksista ei ollut ilmoittanut aikeitaan radiotaajuudella tai ne oli ymmärretty väärin.

Vaikka dronetoiminta on ollut merkittävin tekijä viime vuosien läheltä piti-tilanteiden määrän kasvuun, niin tänä vuonna kasvu näyttäisi pysähtyneen. Vuoden aikana on toistaiseksi raportoitu 20 dronen aiheuttamaa läheltä piti-tilannetta (joista 14 Suomessa), kun edellisvuonna samaan aikaan määrä oli 23 (joista 19 Suomessa).
Dronetoimijoille on tiedotettu eri kanavissa toiminnan pelisäännöistä. Vuoden 2020 heinäkuussa astuvat voimaan EU:n dronetoimintaa koskevat säännöt, jonka myötä mm. kaikille lennättäjille tulee vaatimus tietyn koulutuspaketin suorittamisesta. Tämän uskotaan osaltaan parantavan dronetoiminnan turvallisuutta. Täältä voit lukea lisää tulevasta asetuksesta.
Tällä hetkellä dronelennättäjien kannattaa muistaa Traficomin Droneinfo-sivusto, josta saa viimeisimmät tiedot dronen lennättämistä koskevista säännöistä sekä josta voi ladata mobiililaitteeseen Droneinfo-sovelluksen. Droneinfosta voi tarkistaa saako halutussa sijainnissa lennättää ja mihin korkeuteen saakka. (www.droneinfo.fi)

Lennonjohdon aiheuttamia ilma-alusten välisten porrastusminimien alituksia Suomessa on vuoden aikana tapahtunut edellisvuotta ja vuosien 2013-2018 keskiarvoa (14,2) vähemmän.

Positiivista tänä vuonna on ilmatilaloukkausten vähentynyt määrä.
Ilmatilaloukkauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa ilma-alus lentää valvottuun tai rajoitettuun ilmatilaan tai ADIZ-vyöhykkeelle ilman vaadittavaa lupaa tai selvitystä. Tämä tilanne ei välittömästi aiheuta läheltä piti-tilannetta, mikäli läheisyydessä ei ole muuta ilma-alusta mutta lisää läheltä piti-tilanteen mahdollisuutta.
Tammi-syyskuulta on raportoitu 117 ilmatilaloukkausta, kun viime vuonna samaan aikaan tapauksia oli 139, mikä on myös vuosien 2013-2018 keskiarvo samalta ajanjaksolta. Pudotusta on tapahtunut varsinkin yleis- ja harrasteilmailun aiheuttamissa ilmatilaloukkauksissa.
 

Aiemmat vuosikatsaukset löydät löydät graafien alapuolella olevista linkeistä. 

Huom. Yhteentörmäyksiä ja läheltä piti-tilanteita seurataan tapahtumien kokonaismäärien kannalta sekä siltä kannalta, mitkä tahot ovat olleet tapahtumassa osallisia. Näin ollen lukemat kokonaismääräkuvaajassa ja lukemat ”osallisena olleet”-kuvaajassa eivät ole samat. ”Osallisena olleet”-kuvaajassa ei ole esitetty droneja eikä sotilasilma-aluksia.

Yhteentörmäykset ja läheltä piti-tilanteet ilmassa (MAC/Airprox) 2014-Q3/2019

TammiHelmiMaalisHuhtiToukoKesäHeinäEloSyysLokaMarrasJoulu
Kumulatiivinen määrä 2013379172021212328293537
Kumulatiivinen määrä 2014001279111318222626
Kumulatiivinen määrä 20152810101218212532414145
Kumulatiivinen määrä 201613481115202831343941
Kumulatiivinen määrä 20173710112133374149505154
Kumulatiivinen määrä 2018238183440415360636970
Kumulatiivinen määrä 2019148203342495667nullnullnull
MAC/Airprox 2019134121397711

Yhteentörmäys- ja läheltä piti-tilanteissa (MAC/Airprox) osallisena olleet 2004-Q3/2019 (ei dronet, valtion ilmailu, ulkomaiset)

2004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
MAC/Airprox harrasteilmailu01632324592568126
MAC/Airprox yleisilmailu081310179913141291510233322
MAC/Airprox kaupallinen ilmakuljetus4112339312321241925233126263427
 

 

Sivu päivitetty 14.10.2019