Suomalaisten alusten turvallisuus
 

Suomalaisten alusten turvallisuus

Suomalaisille aluksille tapahtuneet onnettomuudet

Vuoden 2018 aikana Trafin tietoon tuli 38 suomalaisille aluksille tapahtunutta onnettomuutta, joista 33 sattui Suomen vesialueella ja viisi onnettomuutta sattui aluksen ollessa ulkomailla. Ulkomailla tapahtuneiden onnettomuuksien vaihteluväli on ollut viimeisen viiden vuoden aikana ollut 3 - 8 onnettomuutta.


Suomalaisille aluksille tapahtuneet onnettomuudet

2009201020112012201320142015201620172018
Q14658273
Q2910799610
Q349171024617
Q481252688
Vuosi282538

 

Onnettomuudet onnettomuusluokittain 2018

Edellisvuosien tapaan suomalaisille aluksille tapahtuneista onnettomuuksista onnettomuusluokittain tarkasteltuna 50% (19 kpl) oli alusten karilleajoja tai pohjakosketuksia. Tämä osuus on pysynyt samansuuruisena muutaman viime vuoden. Seuraavaksi yleisin onnettomuustyyppi suomalaisilla aluksilla oli yhteentörmäys tai törmäys/kosketus 18 %. Näitä onnettomuuksia tapahtui  seitsemän kappaletta.

 

Suomalaisille aluksille tapahtuneet onnettomuudet 2018 onnettomuusluokittain

Yhteentörmäys4
Karilleajo/pohjakosketus19
Törmäys/kosketus7
Aluksen/varusteiden vauriot4
Tulipalo/räjähdys1
Runkovika/vika vt-ovissa1
Muu onnettomuus2

 

Onnettomuudet alusluokittain 2018

Suomalaisille aluksille tapahtuneissa onnettomuuksissa oli vuonna 2018 matkustaja-alusten ja ro-ro matkustaja-alusten osuus suurin. Näille tapahtui yhteensä 22 onnettomuutta, mikä oli 58 prosenttia onnettomuuksista.

 

Suomalaisille aluksille tapahtuneet onnettomuudet 2018 alusluokittain

Jäänmurtaja1
Kuivalastialus2
Ro-ro lastialus2
Matkustaja-alus12
Ro-ro matkustaja-alus10
Proomu2
Hinaaja3
Muu alus5
Ammattivene1

 

Suomalaisille aluksille tehdyt satamavaltiotarkastukset 2018

Suomalaisiin aluksiin tehtiin Paris MoU:n jäsenvaltioissa 156 satamavaltiotarkastusta vuoden 2018 aikana. Eri aluksia niiden yhteydessä tarkastettiin 107 kappaletta. Suomalainen alus jouduttiin pysäyttämään seitsemän kertaa Paris MoU:n alueella. Tämän lisäksi yksi alus pysäytettiin muualla. Satamavaltiotarkastusten yhteydessä on suomalaisia aluksia pysäytetty viime vuosina yhdestä neljään alusta vuodessa. Huomautuksia suomalaisille aluksille oli annettu 324 kappaletta, jotka annettiin 72 tarkastuksessa.

Edelliseen vuoteen verrattuna tarkastusten ja huomautusten määrät ovat nousseet merkittävästi.

 

Suomalaisille aluksille tehdyt satamavaltiotarkastukset

201020112012201320142015201620172018
Tarkastukset145152123148132139136133156
Tarkastukset, joissa annettu huomautus746651694746474872
Huomautus237208191305237128222137324
Pysäytykset311320438

Lähde: ParisMou 

 

Suomalaisten alusten katsastukset

Aluksen katsastuksen tarkoituksena on varmistua siitä, että aluksen rakenne, koneisto ja varustus ovat aluksen turvallisuutta koskevien säännösten ja määräysten mukaisia. Katsastuksessa varmistutaan myös siitä, että alus on aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä annettujen säännösten ja määräysten mukainen. Lisäksi katsastuksessa varmistutaan siitä, että aluksella on merityöyleissopimuksessa tarkoitettu merityösertifikaatti.

Katsastuksen yhteydessä tai sen perusteella on lisäksi: määrättävä aluksen liikennealue; varmistauduttava aluksen asianmukaisesta miehityksestä ja laivaväen pätevyyksistä; määrättävä matkustaja-alukselle suurin sallittu matkustajamäärä, joka ei saa olla suurempi kuin laivanisäntä tai aluksen päällikkö pyytää; tarkastettava, että aluksella on voimassa olevat todistus- ja turvallisuuskirjat sekä muut vaadittavat todistukset, asiakirjat ja säädökset; ratkaistava, saako alusta käyttää talviliikenteessä; katsottava, että alukseen on asetettu säädetyt kansi- ja lastimerkit; sekä varmistauduttava siitä, että alus muutenkin on joka suhteessa merikelpoinen.

Saatavilla olevan tiedon perusteella Trafi tai sen valtuuttama nimettykatsastaja ja luokituslaitokset tekivät yhteensä 3518 erityyppistä alusten katsastusta, siihen liittyvää toimenpidettä tai auditointia vuonna 2018. Näistä varsinaisia erityyppisiä katsastuksia oli 3276 kappaletta.

 
 

 

Sivu päivitetty 29.01.2019