Suomalaisten alusten turvallisuus
 

Suomalaisten alusten turvallisuus

Suomalaisille aluksille tapahtuneet onnettomuudet

Vuoden 2018 tammi-syyskuun aikana Trafin tietoon tuli 31 suomalaisille aluksille tapahtunutta onnettomuutta, joista 28 sattui Suomen vesialueella ja kolme onnettomuutta sattui aluksen ollessa ulkomailla. Ulkomailla tapahtuneiden onnettomuuksien vaihteluväli on ollut viimeisen viiden vuoden aikana ollut 3 - 8 onnettomuutta.


Suomalaisille aluksille tapahtuneet onnettomuudet

2009201020112012201320142015201620172018
Q14658273
Q2910799510
Q349151024618
Q47148559
Vuosi282538

 

Onnettomuudet onnettomuusluokittain tammi-kesäkuu 2018

Edellisvuosien tapaan suomalaisille aluksille tapahtuneista onnettomuuksista onnettomuusluokittain tarkasteltuna 50% 6 (kpl) oli alusten karilleajoja tai pohjakosketuksia. Tämä osuus on yhä kasvanut edellisistä vuosista. Seuraavaksi yleisin onnettomuustyyppi suomalaisilla aluksilla oli yhteentörmäys tai törmäys/kosketus 33%. Näitä onnettomuuksia tapahtui neljä kappaletta.

 

Suomalaisille aluksille tapahtuneet onnettomuudet 2017 onnettomuusluokittain

Yhteentörmäys3
Konevaurio1
Karilleajo/pohjakosketus11
Aluksen/varusteiden vauriot1
Kosketus/törmäys2
Kaatuminen/kallistuma4
Tulipalo/räjähdys2
Runkovika/vika vt-ovissa1
Muu onnettomuus2

 

Onnettomuudet alusluokittain 2017

Suomalaisille aluksille tapahtuneissa onnettomuuksissa oli vuonna 2017 proomujen osuus suurin. Proomuille tapahtui 6 onnettomuutta, mikä oli 24 prosenttia onnettomuuksista. Matkustaja-aluksien ja kuivalastialuksien osuudet olivat 20 prosenttia (viisi onnettomuutta kummassakin ryhmässä). Aiemmista vuosista poiketen matkustaja-aluksien osuus oli nyt selvästi pienempi.

 

Suomalaisille aluksille tapahtuneet onnettomuudet 2017 alusluokittain

Jäänmurtaja2
Kuivalastialus5
Ro-ro lastialus2
Matkustaja-alus5
Ro-ro matkustaja-alus3
Proomu6
Irtolastialus1
Kalastusalus1
Konttialus1
Muu alus1

 

Suomalaisille aluksille tehdyt satamavaltiotarkastukset tammi-syyskuu 2018

Suomalaisiin aluksiin tehtiin Paris MoU:n jäsenvaltioissa 113 satamavaltiotarkastusta vuoden 2018 tammi-syyskuun välisenä aikana. Eri aluksia niiden yhteydessä tarkastettiin 89 kappaletta. Suomalainen alus jouduttiin pysäyttämään seitsemän kertaa Paris MoU:n alueella. Tämän lisäksi yksi alus pysäytettiin muualla. Satamavaltiotarkastusten yhteydessä on suomalaisia aluksia pysäytetty viime vuosina yhdestä kolmeen alusta vuodessa. Huomautuksia suomalaisille aluksille on annettu 250 kappaletta, jotka annettiin 54 tarkastuksessa.

Edelliseen vuoteen verrattuna tarkastusten ja huomautusten määrät ovat nousseet merkittävästi.

Suomalaisille aluksille tehdyt satamavaltiotarkastukset

201020112012201320142015201620172018
Tarkastukset145152123148132139136133113
Tarkastukset, joissa annettu huomautus746651694746474854
Huomautus237208191305237128222137250
Pysäytykset311320438

Lähde: ParisMou 

 

Suomalaisten alusten katsastukset

Aluksen katsastuksen tarkoituksena on varmistua siitä, että aluksen rakenne, koneisto ja varustus ovat aluksen turvallisuutta koskevien säännösten ja määräysten mukaisia. Katsastuksessa varmistutaan myös siitä, että alus on aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä annettujen säännösten ja määräysten mukainen. Lisäksi katsastuksessa varmistutaan siitä, että aluksella on merityöyleissopimuksessa tarkoitettu merityösertifikaatti.

Katsastuksen yhteydessä tai sen perusteella on lisäksi: määrättävä aluksen liikennealue; varmistauduttava aluksen asianmukaisesta miehityksestä ja laivaväen pätevyyksistä; määrättävä matkustaja-alukselle suurin sallittu matkustajamäärä, joka ei saa olla suurempi kuin laivanisäntä tai aluksen päällikkö pyytää; tarkastettava, että aluksella on voimassa olevat todistus- ja turvallisuuskirjat sekä muut vaadittavat todistukset, asiakirjat ja säädökset; ratkaistava, saako alusta käyttää talviliikenteessä; katsottava, että alukseen on asetettu säädetyt kansi- ja lastimerkit; sekä varmistauduttava siitä, että alus muutenkin on joka suhteessa merikelpoinen.

Saatavilla olevan tiedon perusteella Trafi tai sen valtuuttama nimettykatsastaja tekivät yhteensä 3789 erityyppistä alusten katsastusta, siihen liittyvää toimenpidettä tai muuta toimenpidettä vuonna 2017. Muut toimenpiteet ovat pääsääntöisesti joko auditointeja tai todistusasiakirjoihin liittyviä toimenpiteitä. Näistä varsinaisia erityyppisiä katsastuksia oli 1694 kappaletta.

 
 

 

Sivu päivitetty 16.10.2018