Henkilövahingot rautatieonnettomuuksissa
 

Henkilövahingot rautatieonnettomuuksissa

Vuonna 2017 tapahtui poikkeuksellisen paljon henkilövahinkoja rautatieonnettomuuksissa 9 henkilön kuoltua ja 11 henkilön loukkaannuttua vakavasti. Edellisen kerran rautatieonnettomuuksissa on tapahtunut yhtä paljon henkilövahinkoja vuonna 2010. Kolmannes vuonna 2017 rautatieonnettomuuksista aiheutuneista henkilövahingoista aiheutui Raaseporissa 26.10.2017 tapahtuneesta tasoristeysonnettomuudesta, jossa kuoli 3 henkilöä ja loukkaantui vakavasti 3 henkilöä. Allejääntejä käsitellään tekstin lopussa erikseen eikä niissä tapahtuneita henkilövahinkoja ole huomioitu yllä mainituissa luvuissa.

Kaikki kuolemantapaukset aiheutuivat tasoristeysonnettomuuksista, joissa kuoli yhteensä 9 tasoristeyksen käyttäjää. Suurin osa rautatieonnettomuuksissa menehtyneistä henkilöistä 2010-luvulla on ollut tasoristeysten käyttäjiä.

Vakavasti loukkaantuneista yhdestätoista henkilöstä 5 oli tasoristeysten käyttäjiä, 3 luvatta rautatiealueella liikkuneita henkilöitä ja 3 rautateiden työntekijöitä. Rautateiden työntekijöiden ja matkustajien vakavat loukkaantumiset rautatieonnettomuuksien seurauksena ovat olleet 2010-luvulla yleisempiä kuin vastaavien henkilöryhmien edustajien kuolemantapaukset.

Vuonna 2018 syyskuun puoleenväliin mennessä on rautatieonnettomuuksissa allejääntejä lukuun ottamatta menehtynyt yhteensä 3 henkilöä. Kaikki kuolemantapaukset ovat aiheutuneet tasoristeysonnettomuuksista.

Vuonna 2017 Suomessa menehtyi 57 henkilöä allejäänneissä. Allejääntien luokitteluun tahallisiin ja tahattomiin liittyy aina jonkin verran epävarmuutta, eikä viranomaisella aina ole parasta tietoa yksittäisen tapauksen tahallisuudesta. Keskimäärin noin 90 % vuosittain tapahtuvista allejäänneistä on tahallisia.

Kaikkien itsemurhien määrässä on Suomessa ollut selvästi laskeva trendi yli kahden vuosikymmenen ajan (1). Rautateillä tapahtuneiden tahallisten allejääntien määrä on sen sijaan pysynyt samalla tasolla vuosina 2005–2017. Myös vuonna 2018 allejääntejä on tapahtunut samassa tahdissa edellisten vuosien kanssa.

Rautateillä tapahtuvien allejääntien vähentäminen ei ole helppoa, mutta se on mahdollista. Trafi ja muut rautatietoimijat ovat Suomessa edistäneet allejäänteihin liittyvää tutkimusta, joiden avulla on pyritty selvittämään allejääntien ominaispiirteitä sekä keinoja allejääntien vähentämiseen. Allejäännit keskittyvät Suomessa voimakkaasti suurimpien asutuskeskusten läheisyyteen. Keskittämällä allejääntien vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä suhteellisen pienelle osalle rataverkosta suurten asutuskeskusten läheisyyteen on mahdollista saada todellisia tuloksia aikaan.

Allejäännit rautateillä ovat monialainen ongelma, jonka seuraukset koskettavat useita eri toimijoita ja viranomaisia. Allejääntien vähentämiseksi rautateiden ja terveydenhuollon viranomaisten, kuntien, rautateiden toimijoiden sekä tutkijoiden välinen yhteistyö onkin ensisijaisen tärkeää.

(1) Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt [verkkojulkaisu]. 2016. Itsemurhien määrässä lievää kasvua edellisvuodesta. Helsinki: Tilastokeskus. <http://www.stat.fi/til/ksyyt/2016/ksyyt_2016_2017-12-29_kat_006_fi.html>. Haettu 1.8.2018.

 

 
 
 

 

Sivu päivitetty 19.09.2018