Rautatieturvallisuuden yleiskuva
 

Rautatieturvallisuuden yleiskuva

Rautatieturvallisuus on kehittynyt Suomessa vuosia hyvään suuntaan. Vuonna 2017 rautatieonnettomuuksissa tapahtui kuitenkin poikkeuksellisen paljon henkilövahinkoja.

Suuren osan henkilövahingoista aiheuduttua yksittäisessä onnettomuudessa ei ole syytä tulkita rautatieturvallisuuden pysyvästi heikentyneen. Rautatieliikennettä voidaan edelleen pitää erittäin turvallisena matkustusmuotona, jossa onnettomuuksia ja henkilövahinkoja aiheutuu hyvin vähän suhteutettuna matkustajakilometrien määrään.

Merkittävät onnettomuudet 2007-2016

2007200820092010201120122013201420152016
Törmäykset0000200104
Suistumiset0121033101
Tasoristeysonnettomuudet11912951144106
Liikkeessä olevan liikkuvan kaluston aiheuttamat henkilövahinko-onnettomuudet9141010734824
Liikkuvan kaluston tulipalot1000000000
Muut onnettomuudet0323021113

Vuonna 2017 tapahtui alustavien tietojen mukaan 24  tasoristeysonnettomuutta

Alustavien tietojen mukaan vuonna 2017 tapahtui 24 tasoristeysonnettomuutta. Vuosina 2010–2016 tasoristeysonnettomuuksia on tapahtunut keskimäärin 34 vuosittain. Vuonna 2017 tasoristeysonnettomuuksissa kuitenkin menehtyi 9 henkilöä, mikä on selvästi vuosien 2010–2016 keskiarvoa (4,7) enemmän. Kun allejääntionnettomuuksissa menehtyi alustavien tietojen mukaan 4 henkilöä, nousee rautatieonnettomuuksissa vuonna 2017 kuolleiden määrä 13 henkilöön. Tämä on selvästi vuosien 2010–2016 keskiarvoa (8) enemmän.

Vakavat tasoristeysonnettomuudet

Raaseporissa 26.10.2017 tapahtunut tasoristeysonnettomuus, jossa kiskobussi ja puolustusvoimien miehistönkuljetusajoneuvo törmäsivät, on vakavin 2000-luvulla Suomessa tapahtunut rautatieonnettomuus. Onnettomuuden seurauksena menehtyi 3 ajoneuvon kyydissä ollutta varusmiestä. Onnettomuusjunassa menehtyi myös yksi junan matkustaja, mutta ilmeisesti tämä ei aiheutunut törmäyksestä. Onnettomuudessa loukkaantui lisäksi 4 henkilöä vakavasti ja 7 henkilöä lievästi.

Toinen viime vuosien vakavimmista rautatieonnettomuuksista tapahtui Siilinjärvellä 22.2.2016 auton jäädessä junan alle tasoristeyksessä. Onnettomuudessa menehtyi 3 henkilöauton kyydissä ollutta henkilöä.

2017 tapahtui vähän törmäyksiä ja suistumisia junaliikenteessä

Junaliikenteessä tapahtuneiden törmäysten ja suistumisten määrä oli vuonna 2017 edellisvuosien keskiarvoja alhaisempi, eikä junaliikenteessä tapahtunut tasoristeys- ja allejääntionnettomuuksia lukuun ottamatta juurikaan merkittäviä onnettomuuksia. 

Vaihtotyöpoikkeamien määrä on vähentynyt

Vaihtotöissä tapahtui muutamia vakavia poikkeamia, kuten Kouvolassa 21.9.2017 tapahtunut vaarallisia aineita kuljettaneen vaihtotyöyksikön törmäys paikallaan olleeseen vaunuletkaan. Kokonaisuudessaan vaihtotyöpoikkeamien määrässä on ollut laskeva trendi jo muutaman vuoden ajan.

Ratatöissä edelleen paljon vaaratilanteita

Ratatyössä tapahtuvien vaaratilanteiden määrää ei sen sijaan ole saatu vähenemään. Edellisten vuosien tapaan vuonna 2017 tapahtui ratatöissä useita vaaratilanteita, jotka olisivat saattaneet johtaa merkittävään onnettomuuteen. Esimerkkitapauksena mainittakoon Vainikkalassa 10.11. tapahtunut veturin törmäys ratatöissä olleeseen kaivuriin. Haasteita ratatyöturvallisuudelle on jo vuosien ajan aiheuttanut alaa vaivaava osaamispula. Toivottavasti Kouvolaan syksyllä 2017 avattu ratatekninen oppimiskeskus sekä Liikenneviraston kasvava rooli ratatyöntekijöiden osaamisen varmistamisessa auttavat tilanteen parantamisessa.

Raportoitujen vaaratilanteiden ja turvallisuuspoikkeamien määrät kasvussa – kertoo osin raportointikulttuurin parantumisesta

Raportoitujen vaaratilanteiden ja turvallisuuspoikkeamien määrät ovat olleet viime vuosina kasvusuunnassa. Tämä ei kuitenkaan suoraan kerro turvallisuuden heikkenemisestä poikkeamien määrän kasvun selittyessä ainakin osin raportointikulttuurin parantumisella. Tosiasia kuitenkin on, että esimerkiksi ratatyöhön ja tasoristeyksiin liittyvien vaaratilanteiden tai Seis-opasteen luvattomien ohitusten määrää ei ole saatu vähenemään toivotulla tavalla. Rautateiden turvallisuuden kehityksessä ollaankin Suomessa tilanteessa, jossa ns. matalalla riippuvat hedelmät on pääosin poimittu ja turvallisuuden jatkokehitys tullee olemaan melko hidasta.

Turvallisuuskulttuurin jatkuva kehittäminen nousee yhä tärkeämmäksi 

Rautatiejärjestelmän muuttuessa yhä kompleksisemmaksi ja toimijoiden määrän lisääntyessä osaamisen hallinta, toimiva yhteistyö ja turvallisuuskulttuurin jatkuva kehittyminen nousevat yhä tärkeämmiksi tekijöiksi turvallisuuden jatkuvan parantamisen varmistamisen kannalta. Hyvä tiedonkulku ja hyvien käytäntöjen jakaminen eri osapuolten välillä on välttämätöntä monitoimijaympäristön turvallisuuden kannalta. Myös vaikeina pidettävien turvallisuushaasteiden, kuten tahallisten allejääntien ja luvattoman radalla liikkumisen, hallintaan on jatkossa panostettava entistä voimakkaammin.

 

Määritelmät

Merkittävä onnettomuus

Merkittävällä onnettomuudella tarkoitetaan onnettomuutta, jossa on osallisena vähintään yksi liikkeessä oleva raidekulkuneuvo ja jonka seurauksena vähintään yksi henkilö kuolee tai loukkaantuu vakavasti tai jonka seurauksena syntyy merkittäviä kalustoon, rataan, muihin laitteistoihin tai ympäristöön kohdistuvia vahinkoja tai laajoja liikennehäiriöitä, verstaissa, varastoissa ja varikoilla tapahtuvia onnettomuuksia lukuun ottamatta.

 
 
 
 

 

Sivu päivitetty 03.01.2018