Tasoristeysturvallisuus
 

Tasoristeysturvallisuus

Vuosi 2017 oli tasoristeysturvallisuuden suhteen poikkeuksellinen; tasoristeysonnettomuuksien määrällä mitattuna se oli yksi 2000-luvun turvallisimmista vuosista, mutta tasoristeysonnettomuuksista aiheutuneita henkilövahinkoja tarkasteltaessa 2017 oli yksi 2000-luvun huonoimmista. Vuonna 2017 Suomessa tapahtui 24 tasoristeysonnettomuutta. Vuosina 2012–2016 tasoristeysonnettomuuksia tapahtui keskimäärin 36,6 vuosittain. Vuoden 2017 tasoristeysonnettomuuksista 7 luokitellaan merkittäviksi onnettomuuksiksi niistä aiheutuneiden vakavien henkilövahinkojen perusteella. Vuonna 2018 syyskuun puoleenväliin mennessä Suomessa on tapahtunut 20 tasoristeysonnettomuutta.

Tasoristeysonnettomuuksien määrässä on Suomessa ollut laskeva trendi koko 2000-luvun ajan. 2000-luvun ensimmäisenä vuosikymmenenä tasoristeysonnettomuuksia tapahtui keskimäärin yli 50 vuosittain. 2010-luvulla tasoristeysonnettomuuksia on tapahtunut keskimäärin 33 vuodessa. Tasoristeysonnettomuuksien määrän vähenemisestä huolimatta ne ovat edelleen yksi rautateiden suurimmista riskeistä. Suomessa rautateillä tapahtuvista merkittävistä rautatieonnettomuuksista tasoristeysonnettomuuksia on lähes puolet. Henkilö- ja materiaalivahinkojen lisäksi tasoristeysonnettomuuksista aiheutuu häiriötä liikenteen sujuvuudelle.

Tasoristeysonnettomuudet ja niistä aiheutuneet vakavat henkilövahingot 2003-2017

200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Onnettomuudet525264604858343325513432363024
Kuolleet67841081082622679
Vakavasti loukkaantuneet625521333612625

Vuonna 2017 tasoristeysonnettomuuksissa tapahtui poikkeuksellisen paljon vakavia henkilövahinkoja 9 henkilön kuoltua ja 5 henkilön loukkaannuttua vakavasti. Viimeksi tasoristeysonnettomuuksista on aiheutunut Suomessa yhtä paljon tai enemmän henkilövahinkoja vuonna 2001, jolloin tasoristeysonnettomuuksissa kuoli 12 henkilöä ja loukkaantui vakavasti 6 henkilöä. Vuosina 2012–2016 tasoristeysonnettomuuksissa on keskimäärin kuollut 4,6 henkilöä ja loukkaantunut vakavasti 3,4 henkilöä vuodessa. Vuonna 2018 syyskuun puoleenväliin mennessä on tasoristeysonnettomuuksissa kuollut 3 henkilöä.

Valtaosa tasoristeysonnettomuuksista tapahtuu varoituslaitteettomissa tasoristeyksissä. Seitsemästä vuoden 2017 merkittävästä tasoristeysonnettomuudesta kuusi tapahtui varoituslaitteettomissa tasoristeyksissä.

26.10.2017 Raaseporissa Skogbyn tasoristeyksessä tapahtunut 3 kuolemaan ja 3 vakavaan loukkaantumiseen johtanut tasoristeysonnettomuus on vakavin Suomessa 2000-luvulla tapahtunut rautatieonnettomuus. Onnettomuudessa kiskobussi törmäsi puolustusvoimien maastokuorma-autoon. Onnettomuudessa menehtyi 3 maastokuorma-auton kyydissä ollutta varusmiestä. Vakavasti loukkaantuneet henkilöt olivat maastokuorma-auton kyydissä olleita varusmiehiä. Kiskobussi törmäsi tasoristeystä ylittäneeseen maastokuorma-autoon 110 km/h nopeudella. Maastokuorma-auto romuttui törmäyksen voimasta täysin. Skogbyn tasoristeyksessä ei ollut varoituslaitteita ja tasoristeyksen risteyskulma teki junan havaitsemisen autoilijalle haastavaksi. Onnettomuustutkinnan mukaan onnettomuustilanteessa ajoneuvon kuljettajan oli lähes mahdoton havaita oikealta takaviistosta lähestyvää junaa. Onnettomuuden jälkeen kyseinen tasoristeys suljettiin liikenteeltä. (1)

Skogbyn onnettomuuden seurauksena Liikenne- ja viestintäministeriö teki päätöksen tasoristeysten turvallisuuden parantamisohjelmasta. Parantamisohjelma sisältämiä toimenpiteitä ovat mm. seuraavat:

• Yli 60 tasoristeyksen parantaminen tai poistaminen vuosien 2018–2020 aikana. Mukaan valitut tasoristeykset ovat olosuhteiltaan ja liikennemääriltään rataverkon kriittisimpien joukossa.
• Liikennevirasto suunnittelee, valmistelee ja toteuttaa valtion rataverkolla kevyisiin varoituslaitteisiin (esim. huomiovalo tai huomiovalo ja puomi) perustuvan järjestelmän Lahti-Heinola välille.
• Liikennevirasto selvittää satelliittinavigointiin perustuvan junien paikannuksen hyödyntämistä reaaliaikaisessa junista varoittamisessa tasoristeyksissä. (2)

Hallitus esitti ohjelman aloitukseen talousarvioesityksen täydentämisen yhteydessä kahden miljoonan euron määrärahan. Aiemmin oli budjetoitu 2,7 miljoonaa euroa vuodelle 2018 tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi.

Keskeinen syy tasoristeysonnettomuuksien määrän pienenemiseen pitkällä aikavälillä on ollut tasoristeysten määrän väheneminen. Vuonna 1975 valtion rataverkolla oli lähes 8 000 tasoristeystä. Vuoden 2017 lopussa tasoristeyksiä oli valtion rataverkolla 2748. Vuonna 2017 valtion rataverkolta poistettiin yhteensä 22 tasoristeystä. Toistaiseksi tasoristeyksiä on poistettu ja parannettu lähinnä radan nopeuden nostamiseen tähtäävien radan perusparannushankkeiden yhteydessä. Tasoristeysten poistot ja parantamistoimenpiteet eivät ole siten yleensä kohdistuneet vaarallisimmiksi arvioituihin tasoristeyksiin. Jatkossa Liikenneviraston on tarkoitus valikoida poistettavia ja parannettavia tasoristeyksiä riskiarvion perusteella.

Tasoristeysturvallisuuden parantaminen on pitkäjänteistä työtä ja merkittäviä koko maan laajuisia tuloksia on vaikea saavuttaa lyhyessä ajassa. Tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi tärkeintä olisikin turvata riittävät resurssit suunnitelmalliseen ja riskiperusteiseen turvallisuustyöhön pitkällä aikavälillä.

Huolimatta viime vuosien positiivisesta kehityksestä tasoristeysturvallisuus Suomessa vaikuttaa olevan muita Pohjoismaita heikommalla tasolla. Vuosina 2012–2016 Suomessa on tapahtunut enemmän merkittäviä tasoristeysonnettomuuksia kuin Tanskassa tai Norjassa, mutta vähemmän kuin Ruotsissa. Tarkasteltaessa merkittävien tasoristeysonnettomuuksien määriä suhteessa liikennöintimääriin on Suomessa tapahtunut onnettomuuksia selvästi enemmän kuin muissa Pohjoismaissa.

Merkittäviä tasoristeysonnettomuuksia suhteessa junakilometreihin Pohjoismaissa 2012-2016

TanskaSuomiNorjaRuotsi
Rivi 10,0599580,1420120,0406180,072326

Norjan ja Ruotsin tasoristeysturvallisuus näyttää olevan Suomea paremmalla tasolla huolimatta siitä, että myös Norjassa ja Ruotsissa on paljon varoituslaitteettomia tasoristeyksiä.

Tasoristeysten määrät Pohjoismaissa 2016

TanskaSuomiNorjaRuotsi
Varoituslaitteettomien tasoristeysten kokonaismäärä380251130423579
Varoituslaitteella varustettujen tasoristeysten kokonaismäärä8117435113030

(1) Neljän ihmisen kuolemaan johtanut tasoristeysonnettomuus Raaseporissa 26.10.2017. Onnettomuustutkintakeskus. Tutkintaselostus R2017-03. <www.turvallisuustutkinta.fi>. Haettu 8.6.2018.

(2) LVM päätti tasoristeysten turvallisuuden parantamisohjelmasta. Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 22.11.2017. <https://www.lvm.fi/-/lvm-paatti-tasoristeysten-turvallisuuden-parantamisohjelmasta-957831> . Haettu 8.6.2018.

 

 

 
 
 

 

Sivu päivitetty 19.09.2018