Vaihtotöiden turvallisuus
 

Vaihtotöiden turvallisuus

Vaihtotyöllä tarkoitetaan junaliikennettä tukevaa kalustoyksiköiden siirtotyötä. Vaihtotyössä tapahtuu junaliikennettä enemmän onnettomuuksia ja vaaratilanteita, koska junaliikenteestä poiketen vaihtotöissä teknisten turvajärjestelmien merkitys on pieni ja liikennöinnin turvallisuuden varmistaminen on vaihtotyön tekijöiden varassa. Vaihtotyössä käytettävistä pienistä nopeuksista johtuen onnettomuuksien seuraukset ovat tavallisesti junaliikenteen onnettomuuksia pienempiä.

Vaihtotöiden turvallisuus on pitkään ollut yksi keskeinen rautatieturvallisuuden huolenaihe. Viime vuosina vaihtotyöturvallisuus on kehittynyt parempaan suuntaan ja vaihtotöissä tapahtuneiden onnettomuuksien ja vaaratilanteiden määrä on vähentynyt vuodesta 2012 lähtien vuosi vuodelta. Syitä positiivisen turvallisuuskehityksen taustalla ovat ainakin työohjeiden ja työtapojen kehittäminen sekä yksityisraiteiden kunnon parantuminen. Vaihtotöissä tapahtuvista suistumisista ja törmäyksistä noin puolet tapahtuu valtion rataverkolla ja noin puolet yksityisraiteilla. Myös vuosien 2013-2017 keskimääräistä leudommat talvet ovat osaltaan helpottaneet työskentelyolosuhteita vaihtotöissä sekä vähentäneet etenkin vaihtotyössä tapahtuneiden suistumisten määrää.

Huolimatta onnettomuuksien ja vaaratilanteiden määrän vähenemisestä vaihtotöissä on tapahtunut useita merkittäviä onnettomuuksia viime vuosina.

Vuonna 2017 tapahtui 2 onnettomuutta, joissa vaihtotyön tekijä jäi vaihtotyöyksikön ja muun rakenteen väliin puristuksiin loukkaantuen vakavasti. Ensimmäinen tapaus tapahtui 6.4. Valkeakoskella ja toinen 12.6. Hangossa. Viime vuonna tapahtui myös 2 muuta onnettomuutta, joissa vaihtotyöyksikkö töytäisi radalla työskentelevää henkilöä, mutta näissä tapauksissa vältyttiin vakavilta henkilövahingoilta.

Vaihtotöissä tapahtui useita vakavia törmäysonnettomuuksia vuonna 2017. Kouvolassa 21.9.2017 vaihtotyöyksikkö törmäsi raiteella seisseisiin vaunuihin. Onnettomuudessa vaihtotyönjohtaja loukkaantui vakavasti hypättyään pois vaihtotyöyksikön kyydistä juuri ennen törmäystä. Törmäyksen johdosta vaihtotyöyksikön mukana olleen konttivaunun säiliökonttiin tuli reikä, josta vuosi n. 11 000 litraa vetyperoksidiliuosta maaperään. Lisäksi onnettomuudesta aiheutui noin 85 000 euron edestä vaurioita veturille ja vaunuille. Onnettomuuden syntyä edesauttoivat mm. liian suuri tilannenopeus sekä vaihtotyömääräykseen liittyvät epäselvyydet. Onnettomuudesta seuranneen vakavan loukkaantumisen johdosta onnettomuus luokitellaan EU:n rautateiden turvallisuusseurannassa merkittäväksi onnettomuudeksi. (1)

Muita vakavia vaihtotöiden törmäysonnettomuuksia vuonna 2017 olivat 19.8. Ilmalassa tapahtunut kahden Flirt-junan törmäys, 22.8. Joutsenossa tapahtunut radio-ohjatun veturiparin törmäys raidepuskimeen sekä Riihimäellä 4.10. tapahtunut tilanne, jossa karkuteille lähteneet tyhjät VAK-vaunut törmäsivät veturiin.

VR-Yhtymän tilastojen mukaan vuonna 2017 tapahtui vaihtotyössä 56 törmäystä. VR-Yhtymän tilasto ei kata kaikkea Suomessa tehtävää vaihtotyötä, mutta se on tällä hetkellä kattavin kokonaisesitys aiheesta. Törmäysten määrä on selvästi vuosien 2012-2016 keskiarvoa 81 pienempi. Vuoden 2018 alkupuolella vaihtotyötörmäyksiä on tapahtunut vastaavassa tahdissa kuin vuonna 2017.

Vaihtotyöpoikkeamat VR-Yhtymä Oy:n tilastoissa

20102011201220132014201520162017
Törmäykset99119988483736656
Suistumiset14116112910449676151
Seis-opasteen ohitukset3738486571424845
VAK-poikkeamat152461513101218

Vaihtotöissä tapahtui 3 merkittäväksi onnettomuudeksi luettavaa suistumisonnettomuutta vuonna 2017. Alavudella suistui 2 veturia vaihtotöissä aiheuttaen noin 200 000 euron aineelliset vahingot. Veturit suisti raiteensulku, joka oli kiskoilla vaihtotyönjohtajan unohdettua pyytää luvan vaihtotyön jatkamiselle. 13.6. veturipari sekä 1 vaunu suistuivat vetoliikkeessä vaihteessa Äänekoskella. Myös tämän suistumisen aiheuttamat kustannukset nousevat yli merkittävän onnettomuuden raja-arvon 150 000€. Oulussa 10.9. suistui 2 veturia vaihteessa aiheuttaen myös yli 150 000 euron aineelliset kustannukset.

VR-Yhtymän kalustolle tapahtui 51 suistumista vuonna 2017. Suistumisia tapahtui selvästi vuosien 2012-2016 keskiarvoa 82 vähemmän. Vuoden 2018 seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana suistumisia on tapahtunut 46, mikä on selvästi viime vuoden alun vastaavaa määrää enemmän. Vuoden 2018 talvi oli Suomessa runsaslumisin talvi muutamaan vuoteen ja on todennäköistä, että tämä vaikutti osaltaan vaihtotyösuistumisten määrään. Tyhjien tavaravaunujen suistumiset jäisissä urakiskoissa ovat tyypillisiä vaihtotyöpoikkeamia yksityisraiteilla.

Vaarallisten aineiden mukanaolo lisää aina vaihtotyöonnettomuuksien riskitasoa. Vuoden 2017 vakavin VAK onnettomuus rautateillä oli yllä mainittu Kouvolassa tapahtunut törmäys ja siitä aiheutunut vetyperoksidiliuoksen vuoto. Vuonna 2017 VR-Yhtymä tilastoi yhteensä 18 vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvää törmäystä, suistumista tai vuotoa vaihtotöissä. VAK-poikkeamien määrä oli selvästi vuosien 2012-2016 keskiarvoa 11 suurempi.

Vuonna 2018 on tapahtunut useita tilanteita, joissa seisomaan jätetyt vaunut ovat lähteneet itsestään liikkeelle. Yksi viime vuosien vakavimmista VAK onnettomuuksista rautateillä tapahtui 7.4.2018 Kinnin seisakkeella Mäntyharjulla. Seisakkeelle oli jätetty seisomaan 50 itäisen yhdysliikenteen vaunua. Vaunuja säilytettiin poikkeuksellisesti Kinnissä, koska Mussalon purkupaikka oli pahoin ruuhkautunut. Vaunut lähtivät itsekseen liikkeelle ja törmäsivät raidepuskimeen, jonka jälkeen 2 vaunua suistui. Toisesta suistuneesta vaunusta vuosi noin 35 000 litraa MTBE-kemikaalia maastoon. Onnettomuustutkintakeskus tutkii onnettomuuden syitä.

Vuonna 2017 vaihtotöissä tapahtui 45 luvatonta Seis-opasteen ohitusta. Määrä on hieman vuosien 2012-2016 keskiarvoa 55 pienempi.

Vuonna 2018 Tampereen ja Kouvolan laskumäissä on tapahtunut useita vaaratilanteita, joissa laskumäen jarrut eivät ole pysäyttäneet vaunuja suunnitellusti. Läpilaskujen seurauksena on tapahtunut vaunujen törmäys sekä vaunun ajautuminen tavarajunan kulkutielle. Vaaratilanteet ovat aiheutuneet laskumäkijarruihin liittyvien teknisten ongelmien johdosta.

(1) Vaihtotyöyksikön törmäys raiteella seisseisiin vaunuihin Kouvolassa 21.9.2017. Onnettomuustutkintakeskus. Tutkintaselostus R2017-02. <www.turvallisuustutkinta.fi>. Haettu 14.8.2018.

 

 

 
 
 

 

Sivu päivitetty 19.09.2018