Tieliikenne
 

Tieliikenteen turvallisuustilanne

Tieliikenteen turvallisuus

 

Suomen tieliikenteessä kuoli ennakkotietojen mukaan 258 henkilöä vuonna 2016. Vuonna 2017 kuolemia on ennakkotietojen mukaan edellisvuotta vähemmän, mutta tavoite liikennekuolemien puolittamisesta 2010-luvulla ei näytä toteutuvan.

Tieliikenteen loukkaantumisista huomattava osa jää pois poliisin tietoihin perustuvista virallisista tilastoista. Vuonna 2016 loukkaantuneita tilastoitiin noin 5900. Tilastoidut loukkaantumiset ovat vähentyneet noin 2500 vuotuisen tapauksen verran viimeisinä kymmenenä vuotena huolimatta tieliikenteen noin 6 % kasvusta.

 

 

Tieliikenteessä kuolleet vuodesta 2000 alkaen

20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016
Kuolleet396433415379375379336380344279272292255258229270258

Poliisin tietoon tulleet tieliikenteessä loukkaantuneet vuodesta 2000 alkaen

20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016
Loukkaantuneet85088411815690889791898385808446851380577673793170886681670564085888
 

Tieliikenteessä kuolleet suhteessa autoliikenteen suoritteeseen

Tieliikenteessä kuolleet vuosina 2000 - 2016 suhteessa autoliikenteen liikennesuoritteeseen, kuolleita / 100 miljoonaa ajokilometriä. Suoritteen tilastointi muuttui vuonna 2016, minkä vuoksi vuoden 2016 luvut eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa.
20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016
Kuolleet / 100 milj. autokm0,850,910,850,760,740,730,640,710,650,520,510,540,470,480,420,490,51

Tieliikenteessä loukkaantuneet suhteessa autoliikenteen suoritteeseen

Tieliikenteessä loukkaantuneet vuosina 2000 - 2016 suhteessa autoliikenteen liikennesuoritteeseen, loukkaantuneita/ 100 miljoonaa ajokilometriä. Suoritteen tilastointi muuttui vuonna 2016, minkä vuoksi vuoden 2016 luvut eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa.
20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016
Loukkaantuneet / 100 mil. autokm18,217,716,718,317,317,416,515,916,115,114,314,613,112,312,311,611,7
 

Aikaisemmat katsaukset

Suomen tieliikenteen tila 2016

Suomen tieliikenteein tila 2015

 

Tietoa tieliikenteen tilakuvasta

Suomen tavoitteena on puolittaa tieliikennekuolemat ja vähentää loukkaantumisia 25 % vuoteen 2020 mennessä vuoden 2010 tasosta. Tieliikenteen turvallisuustyötä ohjaa valtakunnan tasolla Valtioneuvoston periaatepäätös tieliikenteen turvallisuudesta (15.12.2016). Trafin kokoon kutsuma yhteistyöverkosto seuraa tämän päätöksen toteutumista ja siinä määriteltyjä mittareita. Seurannan keskeiset tulokset on koottu Liikennefakta-sivuille.

Liikennekuolemat ovat vähentyneet 2010-luvulla, mutta huomattavasti puolittamistavoitetta vähemmän. Loukkaantumiset ovat vähentyneet tavoitteen mukaisesti. Turvalaitteiden käyttö on lisääntynyt, mutta rattijuoppojen määrä liikennevirrassa on pysynyt 2010-luvulla likimain samana. Ylinopeudet ovat viime vuosina vähentyneet pääteillä ja ovat nyt likimain yhtä yleisiä kuin vuonna 2010.

Tieliikenneonnettomuuksien tilastolähteitä ja määritelmiä

 
 

 

Sivu päivitetty 22.12.2017