Tieliikenne
 

Tieliikenteen turvallisuustilanne

Tieliikenteen turvallisuus

 

Vuonna 2017 tieliikenteessä kuoli ennakkotietojen mukaan 224 ihmistä. Kuolleiden määrä kasvaa tästä todennäköisesti kuolinsyyrekisteriin perustuvissa tarkistuksissa, mutta kuolemien määrä saattaa silti olla ennätyksellisen pieni; edellinen ennätys on 229 kuollutta vuonna 2014. Liikennekuolemien väheneminen on kuitenkin ollut puolittamistavoitteeseen nähden liian hidasta. Jos tavoitteeseen edettäisiin tasaisesti, kuolemia olisi pitänyt tapahtua vähintään 45 kpl vähemmän. 

Tieliikenteen loukkaantumisista huomattava osa jää pois poliisin tietoihin perustuvista virallisista tilastoista. Vuonna 2017 loukkaantuneita tilastoitiin ennakkotietojen mukaan noin 5600. Tilastoidut loukkaantumiset ovat vähentyneet noin 3000 vuotuisen tapauksen verran viimeisinä kymmenenä vuotena huolimatta tieliikenteen noin 6 % kasvusta.

 

 

Tieliikenteessä kuolleet vuodesta 2000 alkaen

Tieliikenteessä kuolleet vuodesta 2000 alkaen, lähde Tilastokeskus. 2017 ennakkotieto.
200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Kuolleet396433415379375379336380344279272292255258229270258224

Poliisin tietoon tulleet tieliikenteessä loukkaantuneet vuodesta 2000 alkaen

Poliisin tietoon tulleet tieliikenteessä loukkaantuneet vuodesta 2000 alkaen, lähde Tilastokeskus. 2017 ennakkotieto.
200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Loukkaantuneet850884118156908897918983858084468513805776737931708866816705640859115577
 

Tieliikenteessä kuolleet suhteessa autoliikenteen suoritteeseen

Tieliikenteessä kuolleet vuosina 2000 - 2016 suhteessa autoliikenteen liikennesuoritteeseen, kuolleita / 100 miljoonaa ajokilometriä. Suoritteen tilastointi muuttui vuonna 2016, minkä vuoksi vuoden 2016 luvut eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa.
20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016
Kuolleet / 100 milj. autokm0,850,910,850,760,740,730,640,710,650,520,510,540,470,480,420,490,51

Tieliikenteessä loukkaantuneet suhteessa autoliikenteen suoritteeseen

Tieliikenteessä loukkaantuneet vuosina 2000 - 2016 suhteessa autoliikenteen liikennesuoritteeseen, loukkaantuneita/ 100 miljoonaa ajokilometriä. Suoritteen tilastointi muuttui vuonna 2016, minkä vuoksi vuoden 2016 luvut eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa.
20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016
Loukkaantuneet / 100 mil. autokm18,217,716,718,317,317,416,515,916,115,114,314,613,112,312,311,611,7
 

Aikaisemmat katsaukset

Valtioneuvoston tieliikenneturvallisuutta koskevan periaatepäätöksen seuranta, väliraportti maaliskuu 2018

Suomen tieliikenteen tila 2016

Suomen tieliikenteein tila 2015

 

Tietoa tieliikenteen tilakuvasta

Suomen tavoitteena on puolittaa tieliikennekuolemat ja vähentää loukkaantumisia 25 % vuoteen 2020 mennessä vuoden 2010 tasosta. Tieliikenteen turvallisuustyötä ohjaa valtakunnan tasolla Valtioneuvoston periaatepäätös tieliikenteen turvallisuudesta (15.12.2016). Trafin kokoon kutsuma yhteistyöverkosto seuraa tämän päätöksen toteutumista ja siinä määriteltyjä mittareita. Seurannan keskeiset tulokset on koottu Liikennefakta-sivuille.

Tieliikenneonnettomuuksien tilastolähteitä ja määritelmiä

 
 

 

Sivu päivitetty 18.05.2018