Tieliikenne
 

Tieliikenteen turvallisuustilanne

Tieliikenteen turvallisuus

 

Vuonna 2017 tieliikenteessä kuoli ennakkotietojen mukaan 232 ihmistä. Tähän asti pienin kuolleiden määrä, 229 henkeä, koettiin vuonna 2014. Liikennekuolemien väheneminen on kuitenkin ollut puolittamistavoitteeseen nähden liian hidasta. Jos tavoitteeseen edettäisiin tasaisesti, kuolemia olisi pitänyt tapahtua vähintään 50 kpl vähemmän vuonna 2017. 

Tieliikenteen loukkaantumisista huomattava osa jää pois poliisin tietoihin perustuvista virallisista tilastoista. Vuonna 2017 loukkaantuneita tilastoitiin ennakkotietojen mukaan noin 5600. Tilastoidut loukkaantumiset ovat vähentyneet noin 3000 vuotuisen tapauksen verran viimeisinä kymmenenä vuotena huolimatta tieliikenteen kasvusta.

 

 

Tieliikenteessä kuolleet vuodesta 2000 alkaen

Tieliikenteessä kuolleet vuodesta 2000 alkaen, lähde Tilastokeskus. 2017 ennakkotieto.
200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Kuolleet396433415379375379336380344279272292255258229270258232

Poliisin tietoon tulleet tieliikenteessä loukkaantuneet vuodesta 2000 alkaen

Poliisin tietoon tulleet tieliikenteessä loukkaantuneet vuodesta 2000 alkaen, lähde Tilastokeskus. 2017 ennakkotieto.
200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Loukkaantuneet850884118156908897918983858084468513805776737931708866816705640859115559
 

Tieliikenteessä kuolleet suhteessa autoliikenteen suoritteeseen

Tieliikenteessä kuolleet vuosina 2000 - 2017 suhteessa autoliikenteen liikennesuoritteeseen, kuolleita / 100 miljoonaa ajokilometriä. Suoritteen tilastointi muuttui vuonna 2016, minkä vuoksi vuosien 2016 - 2017 luvut eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa.
200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Kuolleet / 100 milj. autokm0,850,910,850,760,740,730,640,710,650,520,510,540,470,480,420,490,510,46

Tieliikenteessä loukkaantuneet suhteessa autoliikenteen suoritteeseen

Tieliikenteessä loukkaantuneet vuosina 2000 - 2017 suhteessa autoliikenteen liikennesuoritteeseen, loukkaantuneita/ 100 miljoonaa ajokilometriä. Suoritteen tilastointi muuttui vuonna 2016, minkä vuoksi vuosien 2016 - 2017 luvut eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa.
200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Loukkaantuneet / 100 mil. autokm18,217,716,718,317,317,416,515,916,115,114,314,613,112,312,311,611,711,1
 

Aikaisemmat katsaukset

Valtioneuvoston tieliikenneturvallisuutta koskevan periaatepäätöksen seuranta, väliraportti maaliskuu 2018

Suomen tieliikenteen tila 2016

Suomen tieliikenteen tila 2015

 

Tietoa tieliikenteen tilakuvasta

Suomen tavoitteena on puolittaa tieliikennekuolemat ja vähentää loukkaantumisia 25 % vuoteen 2020 mennessä vuoden 2010 tasosta. Tieliikenteen turvallisuustyötä ohjaa valtakunnan tasolla Valtioneuvoston periaatepäätös tieliikenteen turvallisuudesta (15.12.2016). Trafin kokoon kutsuma yhteistyöverkosto seuraa tämän päätöksen toteutumista ja siinä määriteltyjä mittareita. Seurannan keskeiset tulokset on koottu Liikennefakta-sivuille.

Tieliikenneonnettomuuksien tilastolähteitä ja määritelmiä

 
 

 

Sivu päivitetty 21.11.2018